Kan stora doser C-vitamin rädda Covid-19 sjuka?

Jag efterlyser skyndsam forskning rörande C-vitaminets roll vid Covid-19 infektion eftersom vitaminet av allt att döma är viktigt.

För att förstå C-vitamins betydelse vid behandling av svåra infektioner som Covid-19, är det viktigt att veta att närvaro av C-vitamin är av central betydelse för att stressmekanismerna, immunförsvaret eller nervsystemet skall fungera. Jag har inte stött på någon sådan forskning eller vetenskaplig analys i det intensiva rapportflödet från forskarvärlden under pandemin, mer än en fallbeskrivning av Sture Blomberg (där hittar ni även en rad viktiga referenser).

Blomberg skriver bl.a. om intravenös behandling med C-vitamin att när C-vitamin ges intravenöst omvandlas det till en pro-oxidant, som dödar alla slags virus, merparten av alla bakterie-arter och vissa svamp-arter i blodet. Han påpekar att det inte är för inte som askorbinsyra använts som konserveringsmedel vid brödbak sedan lång tid tillbaka.

Vid så höga plasmakoncentrationer, som man uppnår vid intravenös behandling, bildas superoxid i den extracellulära vätskan som i sig själv genererar andra radikala metaboliter som förmodas ge den virucidala och bakteriocida effekten. Mekanismen bakom detta skeende är enligt Blomberg ännu dock inte helt klarlagd. Detta skulle emellertid kunna förklara de omedelbara och annars oförklarliga uppklarningar på lungröntgen som man kunnat konstatera i vissa fall.

Eftersom askorbinsyran från blodbanan lätt passerar intracellulärt utan några kvantitativa begränsningar med hjälp av SVCT2 (Sodium dependent Vitamin C Transporter 2), så kan man spekulera över om denna snabba uppklarning på lungröntgen kan bero på, att virus och bakterier snabbt dödas när av askorbinsyran skapad väteperoxid, superoxid, hydroxylradikaler m.m. tränger in i alveolernas pneumocyter i stor mängd.

Människan kan inte som övriga djur producera sitt eget C-vitamin och är därför helt beroende av vad hon kan få i sig utifrån. Men här finns klara begränsningar, främst beroende på att det protein, SVCT1, som transporterar C-vitamin från tarmen in i blodet, har låg kapacitet och inte anses klarar av att transportera mera än maximalt 0,5 g/dygn över tarmens slemhinna – oavsett hur mycket frukt, bär eller tabletter C-vitamin man stoppar i sig. Nivån kan dock optimeras genom att sprida intaget över dygnet. Den mängd man får i sig via maten räcker oftast när man är frisk. Den kan däremot bli mycket kritisk vid sjukdom och i det närmaste katastrofal om man skulle drabbas av sepsis eftersom behovet av antioxidanter då är mycket stort och C-vitaminet därför snabbt konsumeras. Det har nämligen varit känt sedan 20 år att akut sjukdom, endotoxemi och sepsis ger akut brist på Vitamin C, uppmätt som låga serum- och intracellulära nivåer. Ett alternativ till intravenös injektion är att inta liposomal C-vitamin, där vitaminet är inkapslat i små fettlösliga liposomerer som lättare tas upp.

Studier av djur som bildar sitt eget C-vitamin i levern visar att vid stress och sjukdom kan produktionen av vitaminet tiodubblas eftersom kroppen då förbrukar det i snabb takt, precis som hos människa. Ett djur av människostorlek bildar när det är friskt ca. 10 g per dygn, medan när det är sjukt eller stressat så går bildningen upp till över 100 g per dygn.

I en studie på 14 kritiskt sjuka kirurgiska patienter varav två med septisk chock var vitamin C nivån så extremt låga som (6,1±1,7 micromol/L), vilket är klart under den nivå då man drabbas av skörbjugg. I fyra andra studier på kritiskt sjuka sepsis-patienter var vitamin C värdena också extremt låga och på vissa patienter t.o.m. omätbara.

Mot den beskrivna bakgrunden är det kanske inte så förvånande att konstatera att de Covid-19 patienter som blir kritiskt sjuka efter ett tag, verkar bli det därför att det bildas en massa små blodproppar i lungorna och andra organ. Dessa blodproppar kan hypotetiskt misstänkas bero på, att grav brist på C-vitamin i kroppen efter några dagars sjukdom orsakar en massa små skörbjuggsliknande blödningar i kroppens blodkärl. Jag har ingenstans i rapporteringen sett att denna förklaring till de uppkomna konstaterade blodpropparna, skulle kunna knytas till akut C-vitaminbrist.

Detta måste bli beforskat för att bättre förstå effekten av denna nya smitta. Frågan jag ställer mig är, vilka forskare vågar studera detta med tanke på att läkare som rekommenderat höga doser C-vitamin blivit anklagade för kvacksalveri av skolmedicinare och industrins lobbyister i tidningsartiklar? Här har vi ytterligare ett exempel där skolmedicinens skygglappar när det gäller vitaminer, kan komma att förhindra framtagningen av enkla billiga profylax mot och behandling av Covid-19 som skulle kunna rädda tusentals liv.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

 

18 reaktioner på ”Kan stora doser C-vitamin rädda Covid-19 sjuka?”

 1. maj.rehnberg@telia.com

  Förstår mig inte på dig. Du är för vitaminer och vaccination ?

  Om du hoppas att skolmedicinen ska få upp ögonen för vitamin C så lär du få göra det ända in i helvetet.

  Vad menar du med att vänta länge på ett vaccin ? Till 2021 ?

  Myndigheterna propagerar för fullt i det korrupta media om att de snart har det räddande vaccinet.

 2. Har försökt ta C-vitamin i pulverform, men detta måste väl ändå förstöra tänder o mage då det är fruktansvärt surt! Hjälper det med bicarbonat? Har sen tidigare problem med mina tänder och vågar inte fortsätta även om jag tror på behandling med c-vitamin

  1. maj.rehnberg@telia.com

   Man ska inte småäta under hela dagen. Det ska vara minst tre timmar mellan målen så hinner munnen bli städad av sig själv.
   Så därför tömmer jag i mig C-vitaminet på en gång. Det är mycket mikrober i munnen. Det är deras ämnesomsättning (kiss och bajs) som fräter.
   Jag har fluorfri tandkräm för jag kan tänka mig att fluor liksom socker göder mikroberna.

 3. Det gäller nu endast att få fram ett vaccin och allt annat kommer att undertryckas med alla medel såsom riggade “vetenskapliga” undersökningar, förfalskad statistik och medias propaganda. Sverige har redan betalat GAVI för vaccinet. De har redan börjat testa vaccin med chip i Afrika. Sedan skall vi ha poängsystemet som i Kina och vi skall styras med AI. Mind control och Behaviour control. Eugenics. Forskningen är redan långt framme på området och tekniken finns redan och nu är deras tillfälle att få ut den för “allas bästa” (=allas sämsta) i “pandemin”. Hur länge skall vi finna oss i detta system?

  1. Om Covid- 19 producerar ett protein som undertrycken MHC markören på samma sätt som HIV gör lär det nog dröja ett slag innan det kommer något vaccin även om media säger så. Frågan är istället hur länge det vaccinet verkar och om vi får gå och vaccinera oss en gång i månaden för att vara säkra.

   1. Ingela Stalberg

    Ser du fram emot ett vaccin? Det kan endast skada om man ser till historien av tidigare vacciner. Planen av oligarkerna (Bill Gates, Soros etc) är ju att minska världsbefolkningen och förslava oss. Att få vaccin av dessa personer är som att dricka gift. Nästan allt är lögner. Nu skall vi inte få lov att leva som vanligt tills ett vaccin kommer låter det överallt. Ekonomin förstörs det blir svält. Många dör av inställda operationer och behandlingar för sjukhusen får inte ta emot när de skall vara beredda för Covid-patienter.

    1. Om tarmens C-vitamin upptag är begränsat hos människa, till skillnad från djuren, är det nog ingen bra ide att stjälpa i sig allt C- vitaminet på en gång då det bara kommer att gå ut via urinen, utan istället som Lars förespråkar, sprida ut det över dygnet.

     1. maj.rehnberg@telia.com

      Jag menar också att sprida ut det över dygnet men inte att ta en klunk då och då under dagen och inte låta munnen vara ren.
      Jag trodde det handlade om att de flesta djur kan tillverka C-vitamin och inte bara om upptaget ?

      Hur upptaget i tarmen fungerar är inget som skolmedicinen intresserar sig för.

      I tarmen har vi ett naturligt försvar mot aluminium som gås förbi när man sprutar in det direkt i blodet.

 4. Suzanne Humphries njurläkare som jag har varit och lyssnat på i Stockholm om vad viktigt C-vitamin är.
  Hon har också forskat om stelkramp och vaccin men jag har inte tagit del av den forskningen ännu fast bestämt mig för att inte vaccinera mig mot något.
  Blev biten av en katt och lever än

  Min mamma fick en stelkrampsspruta därför att Norrtälje sjukhus misshandlade henne med mediciner som hon inte tålde färgämnet titandioxid i.
  Hon föll omkull och fick sys med två stygn i bakhuvudet,
  Dygnet efter släpade hon benet med två skruvar, efter ett lårbensbrott som hon bröt på Karolinska sjukhuset, två omärkta trappsteg.

  Eftersom hon led av metallsyndrom och inte tålde aluminium som finns i vacciner började kroppen stöta ut skruvarna . Hon blev oförmögen att gå och kunde inte hålla ögonen öppna , fruktansvärd sveda i mun och svalg på grund av allergin mot titandioxid. Efter en tid syntes skruvhuvudet tränga ut genom huden fram på höften som hon aldrig låg på och som de behandlat som liggsår.

  Det var inte vetenskapligt bevisat att man inte tål färgämnen. De påstod att hon haft TIA attacker som inte kan ses på deras provtagningar.

  Suzanne Humphries är också med på ” The truth about vaccin”

   1. maj.rehnberg@telia.com

    Det har verkligen med covid-19 att göra. Har det gått förbi dig att människor ifrågasätter vaccinationer och att de inte får komma till tals i etablissemangets media ?

    Det Lars Bern tar upp och belyser är riktigt och rätt men för det första är det för många gammal skåpmat , som vi kämpade för långt innan Annika Dahlqvist slog igenom.
    För det andra utelämnas eller belyses dåligt viktiga faktorer såsom att vi är belastade med olika mikrober. Hur man göder dem och hur de elimineras.
    Att vaccination är inget skydd utan bara en kassako för Big Pharma.

    De som styr över skolmedicinen håller undan allt som botar och som därmed hotar Big Pharmas marknad.
    De kör över amalgamskadade och elektromagnetiska skadade.
    Jag är övertygad om att de ljuger om att covid-19 är ett farligt virus.
    De som dött hade dött ändå.
    Är det ett farligt virus så är det framställt ! Liksom HIV.

    Varför påverkas en del så mycket av elektromagnetisk strålning ?
    Är de belastade med mycket mikrober ?
    När jag hade Borrelia, Bältrosvirus, den onda Candidasvampen hade jag problem med elektromagnetisk strålning ?

    Vårt immunförsvar är det viktigaste och som till 80% är de goda tarmbakterierna och som oskadliggör de onda bakterierna. I den bästa av världar där Big Food och Big Pharma inte regerar.

    Hur immunförsvaret fungerar är verkligen det som de alternativa står mot skolmedicinen och du Lars Bern är dålig på att referera till alternativa.
    Ni verkar tro att ni kan förändra skolmedicinen till att använda alternativa metoder. Kommer aldrig att ske.

    Vad pågår nu i hemlighet med utbyggnad av 5G som är elektromagnetiska vågor som skadar.
    Det finns elektromagnetiska vågor som botar och de har mycket låga våglängder. Inte som 3 till 5G.

    Påverkas de onda mikroberna så påverkas väl de goda också ?
    Och spermier, Olle Johansson påstår att vi i framtiden blivit sterila ?
    Om vi kan skydda oss med den bra strålningen mot den skadliga som en del påstår ?
    Men vi lär inte kunna hänga på varenda sparv och bi en Treomed.

    Vaccinationsindustrin har börjat sprida ännu en lögn, att de som fick narkolepsi hade vissa gener ?

    Vaccinet mot covid-19 är säkert fix och färdigt, ligger bara och väntar på att ni ska bli tillräckligt möra för att ta det.
    Frågan är väl vilka medel de ska till för att tvinga alla att ta vaccinet utan att förstå att vi tvångsvaccineras.

    Dags för er att inse att det är diktatur och envägsinformation från myndigheterna. Och att deras främsta verktyg har varit skolmedicinen.

 5. Nya rön visar att Covid -19 kan eliminera MHC den molekyl som fungerar som markör för T – cellerna för att hitta och döda smittade celler. Detta sker, på samma sätt som hos HIV, genom att viruset producerar ett protein, ORF8, som förstör markörerna Om detta stämmer kommer vi få vi vänta länge på ett vaccin. Skillnaden mot HIV är att Covid-19 inte massinvaderar T-cellerna för att reprocucera viruset utan att förloppet är mycket långsammare. I detta sammanhag framstår vitamin C och D som ännu viktigare för vår framtida hälsa och man får hoppas att läkarvetenskapen får upp ögonen för vitamin C, speciellt då i högdos form.

  Källa: Dr Zhang Hui, Sun-Yat-sen university, Guandzhou.

  1. Ingela Stalberg

   Några läkarna vet väl redan om vitamin C, men de måste följa direktiv annars får de licensen indragen. Direktiv kommer från läkemedelsindustrin och är korrupt.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen