Skolmedicinens svek mot alla coronasjuka

För den som är insatt i hur västvärldens skolmedicin i nära armkrok med WHO fungerar, är det uppenbart vilket mål man strävar åt när det gäller hur man vill hantera coronapandemin. Här gäller det att bredda marken för en världsomfattande vaccinationskampanj som skulle inbringa ofattbara inkomster till läkemedelsindustrin och till alla med dem lojala organisationer – det jag kallar det medicinindustriella komplexet. Som alltid när det är så här starka ekonomiska intressen inblandade snedvrids vetenskapliga studier på ett upprörande sätt. Det gäller att eliminera allt som kan hota industriintresset och då drar man sig inte för rent forskningsfusk. Detta sker givetvis till priset av att tusentals liv går tillspillo helt i onödan. Begå aldrig misstaget att tro att skolmedicinen i först hand står på de sjukas sida när stora ekonomiska intressen är inblandade.

Vi kan tillämpa i huvudsak tre olika strategier för att hantera pandemin. Den enklaste och billigaste är att upplysa allmänheten om hur de själva kan stärka sitt immunförsvar mot viruset med en sundare livsstil, kostomläggning och kosttillskott. Flera studier visar att man den vägen skulle kunna uppnå avsevärd effekt för att bromsa sjukligheten. Detta har jag skrivit om tidigare. Självklart anstränger sig skolmedicinen för att förringa den metoden trots massor av forskning som stödjer den och läkarkåren saknar utbildning på området.

Den näst billigaste strategin är att hitta och utveckla läkemedel som kan användas av sjukvården för att mildra och helst stoppa virusinfektionen och dess följdsjukdomar. Här har det under våren lanserats några gamla billiga mediciner där patenten gått ut som man tror kan ha effekt. Jag återkommer till det. Det har även lanserats dyra moderna mediciner som påstås ha effekt mot Covid-19 såsom det patenterade antivirala Remdesivir som tagits fram mot bl.a. SARS och MERS coronavirus. Kostnaden per behandling uppskattas till 45.000 kr. Självklart har den av Big Pharma dominerade skolmedicinen främst promotat den behandlingen.

Den tveklöst dyraste strategin är att ta fram vaccin och börja vaccinera miljardtals människor. Den strategin vore möjligen försvarbar om man visste att man fått fram ett vaccin som gav fullgott skydd och inte gav allvarliga biverkningar. Men erfarenheten av vacciner mot vanlig influensa är att de är väldigt ineffektiva och med svininfluensavaccinationen i färskt minne finns befogade farhågor om svåra biverkningar. Detta är trots det den strategi som skolmedicinen och WHO arbetar efter. Det är bara att följa pengaintresset.

 

Behandling av Covid-19

Redan tidigt under pandemin lanserade USA:s president Trump ett billigt gammalt läkemedel mot malaria som heter hydroxychloroquine som någon rått honom att ta som profylax. Skolmedicinen rasade givetvis över detta tilltag av Trump. Det tog inte många veckor så dök det upp artiklar i de ”ansedda” tidskrifterna The Lancet och New England Journal of Medicine som totalsågade hydroxychloroquine som behandling av Covid-19.

Artiklarna visade sig vara baserad på data som hämtats från ett företag som delvis drivs av en sciencefictionförfattare. Ingen av personerna från företaget verkade ha någon som helst bakgrund inom seriös vetenskap eller epidemiologi. Data verkar ha varit helt fabricerade. Ändå var det den dominerande källan till underlaget för studien som publiceras av dessa ”seriösa” vetenskapliga tidskrifter. Falsariet avslöjades av tidningen The Guardian varefter artiklarna drogs tillbaka. Trots detta förfaller det som om detta bedrägeri för att skydda Big Pharma lyckats och WHO tog bort rekommendationen om att använda preparatet i behandlingar. Därmed har hundratusentals patienter inte fått en fungerande behandling som kanske kunde räddat deras liv.

Av hela batteriet av Fake News MSM inklusive BBC, NYT, Washington Post, CNN, NBC News, m.fl. brydde sig ingen om att avslöja bedrägeriet bakom studien. Det var bara The Guardian som verkar ha lyckats genomföra en seriös utredning. Det inträffade är så uppenbart och så skrämmande för verkliga forskare att skandalen har förtjänat namnet “LancetGate”. Både The Lancet och NEJM var till en början ovilliga att dra tillbaka studien eftersom, naturligtvis, misskrediterandet av hydroxychloroquine (plus zink) är ett nödvändigt steg för att bana väg för hundratals miljarder dollar i vinst för vaccinföretag som finansierar medicinska tidskrifter. Den fabricerade studien som publicerades i tidskrifterna användes för att avbryta kliniska prövningar på hydroxychloroquine, vilket var målet från början. Och det lyckades nästan.

I torsdags publicerade franska forskare en ny studie som visade på de positiva effekterna av hydroxychloroquine i kombination med azithromycin, som är ett antibiotikum. Forskarna drar slutsatsen att även om detta är en retrospektiv analys så visar resultaten att tidig diagnos, tidig isolering och tidig behandling av Covid-19 patienter under åtminstone 3 dagar med de kombinerade preparaten leder till ett signifikant bättre kliniskt utfall och en snabbare reduktion av den virala belastningen än andra behandlingar.

Efter ”LancetGate” har ytterligare ett billigt äldre och fungerande preparat prövats med stor framgång. Brittiska forskare har kommit fram till att läkemedlet Dexametason kan hjälpa allvarligt sjuka covid-19-patienter. Det visar en ny ännu inte publicerad studie som testar vilka befintliga läkemedel som kan ha effekt mot coronaviruset.

Vilken coronastrategi är effektivast?

Med erfarenhet av ett halvår av coronapandemin börjar bilden klarna. De svenska forskare som vår svaga regering överlät besluten på, har utgått från en felaktig hypotes om smittspridningen där man räknade med att ganska snart nå flockimmunitet. Den strategin har som ni vet misslyckats totalt, då ingen flockimmunitet är i sikte och tusentals liv redan gått till spillo förgäves. Våra grannländers strategi att bromsa smittan så mycket som möjligt för att spara liv och vinna tid i utvecklingen av behandlingsrutiner, har visat sig helt överlägsen. Om och när en andra smittvåg kommer så är man långt bättre förberedd och får lättare att ta hand om och behandla de sjukaste med framgång.

Sverige har genom sitt halsstarriga fasthållande vid den misslyckade strategin raserat landets internationell anseende och betraktas nu som paria i omgivningen.

Den kanske viktigaste erfarenheten hittills är att som vanligt är skolmedicinen mest intresserad av det som gynnar det medicinindustriella komplexets ekonomiska intressen. Vi vanliga människor påminns återigen om att vi måste skaffa oss egen kunskap för att själva ta ansvar för vår hälsa. Det kan vi göra tillsammans i Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH).

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

 

12 reaktioner på ”Skolmedicinens svek mot alla coronasjuka”

 1. maj.rehnberg@telia.com

  Jag har precis lyssnat på dig Lars om de felaktiga modellerna. Jag är medlem i RMH och tycker att i stort stämmer det du säger . Jag har inte läst din bok från pärm till pärm så i boken kan det vara med som jag saknar när du talar om Corona.

  Vad jag saknar är att vi alla är belastade med mikrober och det är bara inom de alternativa medicinerna som man spårar och eliminerar dessa.

  Jag har en apparat ” Monikor ” som jag köpt av Boris Aranovish, Människans Resurser AB.
  Lite kortfattat kan man säga att det är akupunktur utan nålar. Och sen att den kan spåra och ta bort, ta ner aktivitet av nästan 180 mikrober.
  Bakterier, virus, parasiter, svampar, mögel.

  Med finns SARS, HIV, Coronaviruset som upptäcktes 2003.
  För Covid-19 har jag fått två frekvenser att eliminera med men ännu kan jag inte se belastningen. De två frekvenserna är bara ett experiment. De är bara framtagna från 5 personer.

  Av 7 personer som jag testade precis när Coronan bröt ut hade 5 stycken lite för hög belastning, fast de kände sig inte alls sjuka. Detta var då Coronan 2003.
  Jag har fått en lista av Boris där det står att Corona står för 10-15% av förkylningar.

  Det är drygt 20 olika mikrober som orsakar artrit. Jag har nyligen behandlat min man mot Borrelia. Det tog några dagar efter bettet som Monikor gav utslag och samtidigt fick han värk i kroppen. Tre behandlingar och så var han frisk igen.

  Själv blev jag hjälpt av en kvinna som botade min Borrelia med örten ” Kattklo “. Det var innan jag visste om Boris och frekvensmaskiner. Det finns flera andra sorter än Monikor.
  Hon tog också bort Bältrosvirus och hakmask. Hon måste vara över 80 nu och blev terapeut på kuppen när hon botades från struma.

  Med de här kunskaperna lutar jag åt att det inte är någon farlig smitta fast man vet inte om de laborerat fram något farligt, men jag tror inte de vågar det.

  I vilket fall som helst betyder det att myndigheterna ljuger för oss.

  När det gäller vaccin har jag också trott att kanske en del vaccin var nödvändiga men sedan en tid tillbaka förkastar jag all vaccination.
  Suzanne Humphries ska ha forskat på stelkrampsbakterien. Jag har inte läst hennes forskning än.Jag blev biten av en katt och hoppade stelkrampsvaccinet och jag lever än.

  Hulda Clark säger att vi blir sjuka av mikrober och pollutions ( föroreningar ) som stöder varann. Föroreningar är ämnen vi har och använder oss av. Isopropyl som finns i de flesta hygienartiklar, smink och torrfoder för hund och katt. Håll dig ifrån Isopropyl så får du aldrig cancer säger Hulda Clark.

  Jag misstänker att kvicksilvret i amalgamet stöder en del mikrober så som den onda varianten av candidasvampen och Borrelia.

  När jag hade stor belastning av de här mikroberna hade jag också problem med elektromagnetisk strålning. De problemen försvann när jag fick bukt med mikroberna.
  Då var det 3G och nu sätter man upp 5G fast det är protester och folk klagar över sina symtom.

  Varför är det inga presskonferenser med FHM om det ?

  1. Det är några väldigt intressanta frågor du ställer. Jag hoppas och tror vi är på väg mot ett skifte mot naturlig medicin framför skolmedicin/big pharma. Forhoppningsvis kommer vi att se individuel behandling av hela människan og gamla kundskaper om örtmedicin som väcks till liv, samt andra metoder. Bara det inte blir en sanslös kommercialisering av kosttilskott, som kan likna detta farmakologiska “samma behandling till alla oavsett omständigheter”-framgångssättet som råder inom läkarverksamheten nu.
   Din maskin med frekvenser låter så spändande tycker jag !!! 🙂

  2. marianne liljemark

   Blev intresserad av det du skrev om moinikor. Kan jag beställa den på nätet av Boris Aranovish? Vilket pris är det, vill du förklara närmare hur man använder den så är jag tacksam.
   Marianne Liljemark.

   1. Ja det kan du, han har en butik, 36.000 kr. 0ch så behöver man en lap top eller dator till. Jag tog ett lån och även till en bra bärbar dator för då kan jag ta med det mina barn och behandla dem.
    Men de förstår inte vilken skatt det är.

    Man får support av företaget på olika sätt. De talar svenska. Man behöver inte vara så kunnig för att förstå vissa resultat.

    Jag är inte så datakunnig och tycker ibland att programmet är bökigt fast det går bättre och bättre.
    Vi har fått uppdateringar men jag saknade en del grundläggande kunskaper så nu har jag tre inspelade webinar att gå igenom.

    Men först ville jag lära mig grunderna från början ordentligt. Så alldeles nyligen köpte jag webinaren som nu är reade till 350 kr från 1500 !
    Men jag rekommenderar inte att du köper dem. De är mycket dåligt gjorda.
    Jag har precis börjat se dem så kanske det blir bättre. Min smärtgräns går väl vid 350 kr. Det är dålig bild, surrigt för folk viskar medan han som uppfunnit apparaten och tolken talar.

    Jag har kunnat behandla min man och resten av familjen ändå. Vi har en fb grupp där vi hjälper varandra.

    Monikor balanserar meridianerna. Vet du vad jag menar då ? Och man kan göra behandlingar för något specifikt som man har problem med.

 2. Lisbeth Svensson

  Ett nytänkande behövs för alla myndigheter och läkare.
  Ett samarbete mellan olika vårdformer behövs.
  Lyssna på varandra. De har samma mål att nå.
  Få patienten frisk.
  Skandal att denna utveckling ska gå sa sakta och att många sjuka ska behöva lida,
  En fanatisk sjukvård gynnar ingen, Lär av varandra och låt inte pengar styra.
  Det hjälper ingen.
  Tur att föreningen startade. Ni kan öppna dörrar för en mera heltäckande sjukvård.

 3. Vill bara tacka dig Lars Bern, för att breda ut vetskap, som man inte får hoss läkaren. Har börjat på din bok också och följer den amerikanska naturmedicindatabasens Greenmedinfo`s nyhetsbrev, som har en liknande uppfattning av sundhet. Och som till och med ratades som kund av deres mailservice Mailchimp, grundat deras artiklar om vaccinationprogrammet som expanderar hela tiden.
  Jag upplevde även själv att bli förhindrad i kommentering på facebook, bara för att jag nämnde C-vitamin(till eks. citron och honung) som ett gammalt råd mot virus. Jag blev rimligen forundrad över både facebook och de som hann svara mig; folk frågade mig om jag också tror att jorden är platt o.s.v.
  Det är verkligen inte många som är villiga att öppna ögonen för det som pågår.Folk tror man är tokig om man går emot den vanliga uppfattningen och medias bild.

  Mvh
  Ronjia Nellemann

 4. I Sverige ägs och kontrolleras all media av Bonnier och Schibstedt. Bonnier har en tydlig politisk agenda och en stark judisk koppling till neokommunisten Soros. Schibstedt har en unik ägarstruktur genom finansintituten på Wall street som Goldman Sachs etc. Tillsammans med Statstelevisionen kan detta nyhetsmonopol driva klimathoaxen, ge Tegnell offerkofta, hänga ut dissidenter och svartmåla alternativa behandlingsmetoder så att varenda människa tror att det är sant. Vi lever inte i en demokrati längre utan i en demokratur (diktatur där människan lever i en falsk föreställning att de förmedlas en objektiv och sann bild av verkligheten). Skrämmande.

  1. Varför har sverige en så stark kopling til usa? Kanske har det med den ekonomiska fördelningen av förmögenhet, som skiljer sig från t.eks. resten av europa, angående väldigt rika miljonärer och efterhand ganska stor fattigdom trots välfärdssystem…har jag läst nånstans.

 5. Eva Lena Sörman

  Jag tror att det är en metabol sjukdom eftersom vissa blir sjukare än andra!
  Bra diet gör att man har svårare att bli sjuk i covid! Det är jag ganska säker på!
  Bra diet stärker ju imunförsvaret!

  1. Hemma hos os äter vi nässel- och nyponpulver(för vitamin C och PH balans) i yoghurten, samt kryddar maten med curry/gurkmeja och svartpeppar(mot inflammation). Ingen är sjuka; inklusive min 71-åriga mamma med KOL och massivt i riskgruppen. Och det, trots att hon besökas av mindst 20 olika människor pr.månad från centralköket och hemtjänst!

 6. marianne liljemark

  Sjukdomen ME kan Du något om den och varför den bryter ut? Har den något med metabol hälsa att göra ?

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen