Den misslyckade coronastrategin del 2

Dumpa Livsmedelsverkets och WHO:s kostråd

I del 1 påpekade jag att dödligheten i Covid-19 är långt större bland personer som hade en eller fler metabola diagnoser såsom metabolt syndrom med fetma, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer, Alzheimer m.m.. Dessa står för uppåt 90% av dödsfallen.

Den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra har precis som vi inom Riksföreningen för Metabol Hälsa uppmärksammat sin regering på det faktum att den metabola ohälsan kraftigt förvärrar sjuk- och dödlighet i Covid-19. Till skillnad från svenska politikerna, har den brittiska regeringen reagerat. Svenska politiker är så okunniga att de tydligen inte förstår vad det handlar om, varför de inte vågar ta i detta problem, utan de gömmer sig helst bakom myndigheter där vi vet att såväl Big Pharma som Big Food ofta har ett avgörande inflytande. Storbritannien har inte det problemet av allt att döma.

Malhotra skriver att med anledning av sitt brev till ministern för hälso-och sjukvård Matt Hancock, så har ministern uttalat sig på förstasidan av Daily Express den 21 maj. Ännu viktigare han har svarat på att ta Malhotras rekommendationer på allvar och förutskickar nu att vidta drastiska åtgärder ihop med premiärministern. Det visade sig att han själv gått ner tolv kg i vikt genom att följa Malhotras Pioppi diet (en variant av LCHF)! Det inger hopp, så låt oss fortsätta trycka på säger Malhotra. Här är några nyckelpunkter.

För att snabbt minska prevalensen av fetma och dietrelaterade sjukdomar i befolkningen råder jag regeringen att snarast genomföra följande ingripanden:

1.                  Öka priset på ultraprocessade livsmedel genom en avgift eller skatt och använd pengarna för att subventionera hälsosammare livsmedel.

 1. Förbjud reklam för all ultraprocessad mat och dryck inklusive förbud mot försäljning av sådana varor på sjukhus där det negativt påverkar personalens hälsa och prestanda. Det bör också finnas förbud mot att t.ex. koppla sådan mat med sportevenemang genom sponsring.
 2. Starta en offentlig utbildningskampanj att ultraprocessade livsmedel är giftiga för hälsan och deras konsumtion bör undvikas / minimeras så mycket som möjligt. Detta innebär också att förklara att ett ultraprocessat livsmedel i huvudsak är allt som kommer ur ett paket och har 5 eller fler ingredienser. Dessa inkluderar mellanmål såsom choklad och chips men inkluderar även spannmål och en massa av industrin producerat bröd.
 3. Under inga omständigheter får hela naturliga livsmedel eller viktiga makronäringsämnen beskattas. Det betyder nej till en köttskatt och nej till en fettskatt.
 4. Sörja för att kostrekommendationer görs av oberoende experter och forskare utan institutionella eller ekonomiska förbindelser med livsmedelsindustrin. Det innebär att dumpa dagens falska kostråd – i Sverige Livsmedelsverkets kostråd. Detsamma gäller WHO som sitter fast i de 40 gamla tokiga kostråden.

Malhotra menar att inom en månad efter en kostomläggning som den han föreslår, så har människor kraftigt ökat sina förutsättningar att klare Covid-19 smitta utan allvarliga konsekvenser.

Vår förening hade bokat in Malhotra för ett föredrag i Stockholm här under våren men coronapandemin satte stopp för det. Vi hoppas istället kunna få hit honom i höst.

 

Den svenska strategin fungerar

Under onsdagen kunde vi läsa i MSM att statsminister Löfven menar att strategin för corona har fungerat samtidigt som han medger att det är ett misslyckande att man inte lyckats skydda de äldre. Hur han kan vara nöjd med regeringens strategi när Sverige nu har den högsta dödligheten per capita i Covid-19? Ett ytterst cyniskt och känslokallt yttrande – vet han överhuvudtaget vad han pratar om? Motivet till den starkt avvikande svenska strategin var ju att man kalkylerade med en snabbare flockimmunitet med den politiken, vilket enligt färska siffror var en total felkalkyl. För några veckor sedan hade man inte ens i Stockholm nått över 10% immunitet. Vi är inte i närheten av flockimmunitet ens i Stockholmstrakten än mindre i övriga landet.

Genom hela pandemin har ansvariga politiker och tjänstemän talat om att skydda de äldre, men detta har bara varit tomt prat utan handling. Hade man menat allvar hade man givetvis vidtagit en rad konkreta åtgärder på landets äldreboenden. Det första självklara hade varit att tillfälligt förstärka den okvalificerade personalen på alla äldreboende med sjuksköterskor som kunnat hjälpa till och leda skyddsarbetet. Därtill skulle man enkelt kunnat utrusta alla äldreboenden med åtminstone den typ av billig andningshjälp som varje kolpatient har.

Geriatrikprofessor Yngve Gustafson anser att många äldre inte behandlas mot covid-19, utan istället direkt ges palliativ vård. Han menar att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre. Detta är den ”fungerande” strategi som statsministern skryter med. Regeringens agerande är totalt oansvarigt och djupt okunnigt, de är inte vuxna sitt ansvar på något sätt. Politikernas inkompetens gör att de fortsätter att överlåta politiken åt forskare och tjänstemän. Med tanke på hur mycket sämre utvecklingen i Sverige är än i jämförbara länder, borde myndigheten och forskarvärlden omedelbart fråntas sin styrande roll.

Den stöddiga svensk coronastrategin ligger i spillror och landets anseende i omvärlden faller som en sten. Många länder pratar t.o.m. om att införa inreseförbud för personer som kommer från vårt land, som de betraktar som en smitthärd.

Statsepidemiologen Anders Tegnell med starka band till Big Pharma sedan tidigare säger nu plötsligt att det bara är ett vaccin som verkligen kan stoppa coronasmittan. Detta uttalande är anmärkningsvärt med tanke på att vi inte ens lyckats stoppa tidigare influensasmittor med vaccin. Mot muterande virus är vaccin ett mycket trubbigt vapen. Vaccinet mot säsongsinfluensan kanske på sin höjd skyddar hälften av de som vaccineras. Mycket tyder på att kosttillskott av D3 vitamin är långt effektivare än vaccin, plus att det har en lång rad andra hälsoeffekter. Är det måhända uträknat så, att allt går ut på att skrämma upp allmänheten för att man skall acceptera Big Pharmas våta dröm – en senare tvångsvaccination?

Lars Bern

 

Om ni vill stödja föreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

19 reaktioner på ”Den misslyckade coronastrategin del 2”

 1. Ingrid Tomkins

  Det är möjligt att Matt Hancock gått ner tolv kilo på pioppi dieten. Det bidrog nog till att han, till skillnad från Boris Johnson inte behövde sjukhusvård, när de båda tillsammans med flera andra i ledningen av den brittiska Corona strategin fick Covid19. Jag läste emellertid häromdagen att Sir Rory Collins, den främste förespråkaren för statiner utsetts av regeringen att leda en stor undersökning om varför vissa personer drabbas så svårt av Covid19. På Wikipedia nämns Rory Collins som dr Malthoras främsta kritiker.
  Dina förhoppningar att kosten kommer att spela en roll i den brittiska Corona strategin ser inte lovande ut. Googla food banks så får Du se vad de mest utsatta förväntas äta, köttpaj på burk och pulversoppa brukar höra till favoriterna

 2. Stålberg Ingela

  Vilket bra inlägg! Kunde man skicka det som insändare till en dagstidning? Eller är det blankt censur? Jag misstänker starkt att allt går ut på att skrämma upp allmänheten för att man skall acceptera Big Pharmas våta dröm – en senare tvångsvaccination. Därför vill man även dölja mediciner och vitaminer som effektivt hjälper mot viruset. Har sett en dokumentärfilm från Tyskland, där sjukhus var folktomma, men enligt massmedia var där fullt av Corona-patienter. När journalisten ställde frågor blev han bortkörd och hotad av vakter. Läkare beordras att testa Corona på döda fast de dog av något annat. Vet de ej vad som orsakat döden får de i flera länder ange Corona. Massmedia hetsar upp allmänheten som leder till att de accepterar vaccination. Vad vaccinationer orsakar för elände och sjukdomar har Dr. Judy Mikovitz avslöjat. Hon blir givetvis censurerad i Main Stream Media. Danmark arbetar med snabblag om tvångsvaccination. Från början hette det att vi offrar vårt liv och ekonomin för att skydda de gamla och svaga, nu visar det sig att man låter de dö på ålderdomshemmen!!!!! Lögn var det att vi gör detta för de gamla. Lockdown görs för att införa diktatur, var beredda på det och gör motstånd! Det är förbjudet för massmedia BBC att nämna 5G och Covid-19 i samma program! Enligt läkarna ger 5G-strålning och Covid-19 mycket lika symptom !

  1. Tack Ingela Stålberg för en vettig kommentar.

   Jag spelade in på videon för många år sedan en ung kvinna som gick närmre och närmre en kraftledning. Till slut låg hon på marken och skakade som i ett epileptiskt anfall. Hon gjorde detta för att visa hur elektromagnetisk strålning påverkade henne.

   Nu med erfarenhet av att varit belastad med mikrober som Candida, Borrelia, Bältrosvirus och därmed haft problem med elektromagnetisk strålning liksom min mamma. Vi var också sjuka pga att ha amalgam i munnen.

   Peter Wilhelmsson skriver i sin bok “Besegra din allergi” om väderkänslighet att en möjlig orsak kan vara att väderförändringar aktiverar överpopulationer av Candida, Giardia, amöba och parasiter.
   Säkert påverkar elektromagnetisk strålning på samma sätt och den unga kvinnan var säkert belastad av mikrober. Undrar hur det gick för henne, om hon fick hjälp av alternativa läkare ?

   Skolmedicinen förnekar att amalgam och elektromagnetisk strålning gör oss sjuka.

   I morgon ska jag maila till olika media att jag vill veta mer om utbyggnaden av 5G.

    1. Det gick inget vidare. Det är svårt att få kontakt, man måste logga in och bli typ prenumerant.
     Men jag har i alla fall mailat till SR om att de inte lever upp till det här.

     Vårt arbete ska präglas av oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.

     Jag ska även maila TV .från dem väntar jag på svar om min anmälan av TV2 utrikesbyrån för en ensidig vinkling av vaccination.

     Det känns lätt att ge sig på dem när man betalar för det med skatten.

 3. Tack Lars Bern för artikeln och informationen om kardiologen Malhotra. Det är helt rätt att samhället borde gå in för att förändra kostvanorna hos befolkningen. Men det är så mycket mer.

  Big Pharma och Big Food har ju hela samhället i sitt våld. De har inte bara givit skadliga kostråd och produkter utan de har undanhållit fakta och vetenskap från alternativa vetenskaper. Allting som innebär ett hot mot deras marknad.

  Ni som startat RMH (som jag är med i) och de som räknas till alternativ media har en högerinriktning och skyller allt på vänstern. Jag ser vänstern som de största svikarna för de har svikit sina ideal. De är mest lurade och då menar jag de små som kämpar i partierna inte partitopparna för de kommer alla från högersidan och har nätslat in sig i vänsterpartierna för att driva fram sitt ideal kapitalismen.

  Det glunkas i alternativ media att många utnyttjar vårt sociala system. Nu säger man att det är invandrare men för 30 år sedan var det de sjuka och svaga som gjorde det.

  Det är ett bra system att de som arbetar betalar skatt för att vil ska ha sjukvård, utbildning etc
  men om vi har en sjukvård som inte botar så räcker inte skatterna.
  Detta räknade ägarna till de multinationella företagen ut och tydligen gick det för långsamt för de har drivit hit folk som ska belasta systemet ännu mer.

  Nu har jag en fråga till dig Lars Bern och ni andra som arbetar med RMH vad vet ni om mikrober?

  Jag har en apparat ” Monikor ” som diagnostiserar efter meridianer som man gjort inom österländsk medicin i tusentals år. Den spårar och eliminerar nästan 180 st. kända mikrober bakterier, virus, parasiter, svampar, mögel bl.a. coronaviruset som upptäcktes 2003 och SARS.

  Jag kollade mig idag och hade en del av ett tiotal mikrober och sedan lät jag Monikor korrigera det i 13 minuter. Man kan bara testa 10 mikrober/24 timmar därför att akupunkturpunkterna blir utmattade.

  Innan jag hade Monikor var det en kvinna som med meridianer och pendel provade ut vilka mikrober jag led av och vilka örter som skulle eliminera Borrelia, bältrosvirus, hakmask mm hos mig. Hon var arkitekt och blev terapeut när hon botat sig mot giftstrumma. Hon botade sig också mot TBE.

  Det finns terapeuter med andra slags frekvensmaskiner.

  Att mikrober belastar oss är ingenting som skolmedicinen arbetar efter. Skolmedicinens provtagning för Borrelia eller Lyme disease är mycket osäker. De sade att min mamma hade haft Borrelia men de förstod inte att hon fortfarande hade den. Till mig sa de att jag inte hade Borrelia utan var stressad och deprimerad och tyckte jag skulle äta antidepressiva.

  Så jag tror inte ett skvatt på deras tester för Covid-19.

  Har man stor belastning av candidasvamp får man symtom som gör att man klassas som dement och har man vänt sig till hemtjänsten för att få hjälp med det dagliga livet kan man glömma alla chanser att man skall få bort candidan. Att inta kosttillskott och essentiella fettsyror som omega 3 är förbjudet. Eller att man ska behandlas med Aquatone ett mycket bra hjälpmedel för att förbättra blodcirkulationen och flödet av lymfan, att rena lever och njurar, ta bort inflammationer och därmed smärta.

  Vi får inte använda sådana apparater säger personalen glatt till mig på ett äldreboende. Förstår ni att jag har svårt att se skolmedicinens personal som några änglar ? Jag ser dem som något helt annat.

  Det äldreboendet och ett annat som jag känner en personal på har ingen varit sjuk i Covid-19.

  Är det överhuvudtaget någon pandemi eller ens en epidemi ?

  Ni diskuterar om Sverige haft rätt strategi när det gäller ” smittan “. Det har de ur Big Pharmas synvinkel. Svenskarna är såå lojala mot sina myndigheter som ljuger dem rätt upp i ansiktet och nu med indoktrinering ska få dem att vaccinera sig.
  Moderata politiker motionerar gång på gång till riksdagen om att införa tvångsvaccinering.
  Myndigheterna har aldrig erkänt och bett förlåtelse för lögnerna om amalgamet och vaccination.

  Alla som är med i den här föreningen måste göra mer !

  Det måste bli fler och fler som frågar folkhälsomyndigheterna och politikerna varför inte skolmedicinen botar som de alternativa gör. De borde ligga i framkant när det gäller nyheter som Aquatone.

  Vi är rätt många i den här föreningen och blir fler men gör NI något ?

  1. Stålberg Ingela

   Vart kan vi göra? Vem kan vi skriva tidningsredaktörer kanske? Uppdrag granskning? Den Corona-test som du skrev om sägs vara mycket opålitlig och visar ett rna som kroppen även tillverkar själv vid strålförgiftning bl.a. Hela den här cirkusen är en bluff för att driva ekonomin i botten och ta över och härska med diktatur. Förstår inte att fler märker detta!

   1. Ja att skriva till alla tidningar och olika intresseorganisationer fackföreningar PRO till exempel borde vara intresserade av det här. Vi skulle kunna samla oss bara några stycken och gå med plakat utanför TV-Huset.

    Där vi kräver att de på presskonferenserna ska även bjuda in alternativ media som Hälsofrihet, Alma Nova Swebb-TV

    Så vidrigt som de beter sig, lovar miljarder hit och dit när det redan är stora brister inom vård och omsorg.

    Sjuka människor får inte bot utan lämnas att klara sig själv. En sjuk människa har inte förstånd att inse att de behöver tas omhand. Biståndshandläggare frågar en sådan människa och hon säger nej. Då blir de jätteglada och ger ingen hjälp. De lämnar över ansvaret till grannar och andra utomstående om det inte finns släkt.

    Jag är också med i en förening som heter Kreaprenör men ser det som meningslöst för på mötena bjuds in alternativa personer inom hälsa och media.
    Men vi som kommer till mötet behöver inte övertygas.

    Vi ska ju i stället knäcka idéer hur vi ska få folk att se vad som pågår och nu är det bråttom.

    Det finns en grupp som kallar sig söndagar 14 noll noll. De samlades på torgen i städer med plakat att samhällskontraktet är brutet. Men nu kan vi inte göra det pga fakesmittan.

    Bombardera de politiska partierna och regeringen med mail att vi kräver att det ska införas att de får stå till svars för hur de regerar och det viktigaste att kräva att vi ska bli botade från våra sjukdomar.

    Det finns bot men Big Pharma hindrar det.

    Det handlar inte om de äldre bara utan framför allt om barn och ungdomar som lider av metabola sjukdomar och är belastade med mikrober.

    De får en bokstavsdiagnos och då blir föräldrarna lättade för då är det inte deras fel. Men ungen botas inte utan växer upp till en människa som kommer att ligga samhället till last.

    Vad kostar det inte i skattemedel hela denna apparat med BUP. Först ska det utredas om ungen har tillräckligt med problem för att få komma till BUP.
    Sen är det samtal och fylla i frågor. Jag undrar verkligen vad det är för frågor mitt då 14-åriga barnbarn fick. Ingen läkarkoll, den skulle komma på slutet men jag tror inte det blev någon. Diagnosen blev ADD eller om det var AAD.

    Min man undrade om barnbarnet var född med det eller om han insjuknade i det?.

    Det finns mänga dysfunktionella familjer och alla klarar sig inte lika bra som i Greta Thunbergs utan det blir missbruk och misshandel.

    En annan sak som våra politiker ska svara på är om flygplanen som nu i snart 10 år flugit över oss och spyr ut metaller i en luft som består av gaser.

    Varför det byggts världens största HAARP anläggning i Småland ?

    När de tröttnat på att leka pandemi ska de då utsätta oss för naturkatastrofer ?

    Också om 5G vill vi att forskare som Olle Johansson med flera ska få komma till tals.

    Vi borde organisera oss likt FNL-grupperna på 70-talet. i varje ort.
    Det borde vara enklare att väcka folk med de här frågorna som berör dem själva än om Vietnam långt bort i Asien.

 4. Hörde idag på radion att förre stadsepidemiologen förordade D-vitamin.
  Visserligen i form av sol…men ändå ett erkännande av alternativa hjälpmedel i kampen om Kårånan…

 5. Tommy Idensjö

  Hej Lars,

  Tack för ditt stora engagemang när det gäller den metabola hälsan. Det är bra att du lyfter fram problemen inom skolmedicinen med förklarande text och föreslår åtgärder, såsom t.ex vitamintillskott av C, D3 och tillskott av enzym CoQ10, sätta ut statiner osv. Vi har idag fått en situation att det vilar på de anhörigas axlar att “rädda” de äldre, dvs den grupp som idag utgör den största riskgruppen, från vårdapparatens vansinne. Det är naturligtvis vårdapparatens ansvar i ett normalt samhälle att rädda människoliv men i Sverige väljer man ofta att genom morfinbehandling ge aktiv dödshjälp till de äldre i stället för adekvat vård. Detta borde betecknas som överlagt mord. Många inser, precis som du själv framför, att riksdagens ledamöter inte är de mest begåvade och dessa är dessutom helt ansvarsbefriade. Riksrätten togs ju bort av Palme. Politikerna som vi idag har kommer att finnas kvar även efter Covid-19. Kommunerna har till stor del problem pga dessa politikers migrationspolitik. Sjukvården har monterats ner av desamma, precis som polis och försvar. Skolan skall vi inte tala om och allt faller tillbaka på de politiker som är och har varit på senare tid. Dagens ledamöter i riksdagen utgör det stora samhällsproblemet och inte de äldre i samhället som Strandhäll tycks anse. Hur vi snabbt skall komma tillrätta med detta problem är den stora frågan?

  Med vänlig hälsning,
  Tommy

  1. Ja du Tommy du får bara rädda din anhöriga om du håller dig till skolmedicinens behandlingar och så kallade mediciner.
   De människor som man säger att de dött av covid-19 har dött av andra obehandlade sjukdomar.
   Min mamma blev mördad 2005 av skolmedicinen och de sociala myndigheterna och min bror 2017 av skolmedicinen.

   Det är inte problem INOM skolmedicinen. Problemet är skolmedicinen.

 6. Lars Bern är snäll som säger att regeringen är omedveten och okunnig. Det har varit en genomgående Socialdemokratisk strategi under många år, att säga en sak och sedan inte göra någonting. Och att Socialdemokraterna nu har börjat göra om äldreboenden till flyktingmottagningar får anses som en indiciekedja i detta bestialiska brott som ska betecknas som folkmord.

 7. Inger larsson

  Tack Lars Bern.
  Är det verkligen så att regeringen vill bli av med pensionärer? Hur kommer det sig att dom kan få sitta kvar i regeringen? Går det inte att få bort dem?

 8. Benny Broqvist

  Tack Lars Bern för dina briljanta analyser. Frågan är om våra totalt hjärntvättade sk regeringsmedlemmar över huvud taget kan ta till sig något sånt här…Vi får hoppas…

 9. Vi är bara i början av pandemin, som kan pågå i 4-5 år framöver. Dödligheten verkar ligga över 10%. Det kan i värsta fall betyda, att vi får en halv miljon till en miljon dödsfall i Sverige tillsammans med en totalt kollapsad sjukvård.

  Nu gäller det för var och en att skydda sig bäst man kan. Gå aldrig till en affär utan andningsskydd och skyddsglasögon. Ta inte in några livsmedel in i huset utan att tvätta/desinfisera dem. Ta inte in post och paket direkt in i huset. Använd regnkappa när ni handlar, och byt regnkappa nästa gång. Rotera även andningsskydden.

  Kom ihåg att detta är ett mycket farligt virus, och att man kan få bestående organskador även ifall man överlever.

  1. Stålberg Ingela

   Tror inte det är så farligt som massmedia antyder. Mycket bluff med statistik. Jag kan inte leva på detta vis i 5 år. Ekonomin kollapsar och då dör vi ändå.

 10. Svenne Svensson

  Man kan bara konstatera att regeringens agenda är att ta död på s¨många gamla som möjligt för att slippa betala ut pensioner och att komma över de bostäder de gamla haft för att fylla dem med invandrare. När de sedan efter pandemin skall ‘sanera Sveriges finanser’ använder de våra pensionsfonder så att det blir fler fattigpensionärer i framtiden.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen