Farligt vatten!

Jag har i boken Den Metabola Pandemin behandlat de stora riskerna med fluorhaltigt dricksvatten. I boken anger jag källorna till följande konstateranden och reflexioner rörande fluor i dricksvattnet.

Allt fler tecken som tyder på att fluorid i dricksvatten påverkar människors och speciellt barns hälsa negativt, vilket har rapporterats under senare år. Enligt en studie har fluorid blivit klassificerat som en neurotoxin som placerar det i samma kategori som bly, arsenik och kvicksilver.

Brittiska forskare har genomfört en stor banbrytande studie av de hälsoeffekter som orsakas av den tillsats av fluorid till dricksvattnet som förekommer på olika håll där. Motivet för tillsättandet är främst att motverka karies som ju orsakas av den kolhydratrika industrimaten. Forskarna kom fram till att fluorid kan medföra ökad risk för hypotyreos, eller en underaktiv sköldkörtel. Det medför ett tillstånd där sköldkörteln inte klarar av att framställa tillräckligt med hormoner, vilket resulterar i trötthet, övervikt och depression. Detta är ett typiskt exempel på hur skolmedicinens tendens att hela tiden behandla symptom istället för grundorsaker till sjukdom, leder till nya hälsoproblem.

Genom att ta in data från nästan alla Englands hälsocentraler, fann forskarna att områden med fluorerat dricksvatten uppvisade en 30 procent högre risk för hypotyreos i jämförelse med områden med låga naturliga fluorhalter i dricksvattnet. Överlag fann man 9 procent fler fall av underaktiva sköldkörtlar på platser med fluorerat vatten. För England innebär detta att uppåt 15.000 människor lider av trötthet, depressioner, viktökning och värkande muskler helt i onödan, något som skulle kunna undvikas utan fluorerat vatten. Problemet är sannolikt långt större i USA där nästan 70 procent av dricksvattnet är fluorerat jämfört med Englands 10 procent.

Forskningsstudien står i direkt konflikt med Public Health England som deklarerat att fluorering är säker och effektiv för att förbättra tandhälsan. Man påstår att det inte finns några bevisade hälsoskador i fluorerade områden. Detta står i direkt motsats till forskningen som visat på en topp i antalet fall av hypotyreos i områden med vattentillsatser. Studiens ledande forskare Stephen Peckham menar att ”skillnaden mellan West Midlands som fluorerar och Manchester som inte gör det var slående. Antalet fall av hypotyros var dubblerat.”

Kvinnor löper 15 gånger större risk än män att drabbas av hypotyros. Fluorid inhiberar sköldkörtelns förmåga att ta upp jod, vilket är ett viktigt mineral för en frisk sköldkörtelfunktion. En relativt färsk studie från University of Toronto och York University visar på ett samband mellan hög halt fluorid i moderns urin under graviditeten och ADHD-liknande symptom hos barnet när det kommer upp i skolåldern.

En pilotstudie vid Harvard har enligt vetenskapsjournalisten Henrik Ennart visat att fluoridhalter som förekommer i svenskt dricksvatten verkar kraftigt öka risken för skelettcancer hos pojkar. I ett upprop krävde forskare och experter bland annat den framlidne svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson att detta utreds. Det är illa nog att fluor tillsätts i tandkräm för att skydda tänderna mot karies, men att dessutom få i sig det via dricksvatten kan skada hälsan på flera andra sätt. För egen del slutade jag för länge sedan med denna typ av tandkräm och borstar nu mina tänder med giftfri ekologisk tandkräm och filtrerar mitt dricksvatten.

Amerikanska National Academy of Sciences krävde våren 2006 att USA omvärderar sina gränsvärden för fluor. Man hade hittat flera oroande rapporter som aldrig utretts i grunden. Exempelvis att fluor i dricksvattnet också kunde leda till sämre tandhälsa med missfärgningar och försvagad emalj, liksom oroande rön om neurotoxisitet som ger lägre IQ, frakturer och skelettcancer.

I en långtidsstudie i Mexico City av kohorter med moder/barn par som studerats med avseende på effekter av neurologiska toxiner som bly och kvicksilver, fann man ett genomsnittligt tapp av IQ på 5 till 6 hos barn vars mödrar hade 1,5 mg fluorid per liter urin i jämförelse med mödrar som bara hade 0,5 mg. Översatt till hela befolkningen motsvarar det en halvering av toppbegåvningar och en dubblering av mentalt handikappade. Mödrarna i den mexikanska studien hade fluoridhalter som motsvarar de i länder som likt USA där man tillsätter fluorid till dricksvattnet.

En studie från Harvard Dental School visar att det tycks finnas ett känslighetsfönster hos unga pojkar då deras skelett växer som snabbast. De 5–10-åringar som drack kranvatten med fluor femdubblade risken för att drabbas av bentumör, osteosarkom, senare i åldern 10–19 år. Risken uppmättes vid låga fluorhalter som uppgick till hälften av de 1,5 milligram per liter som det svenska Livsmedelsverket utan anmärkning tillåter i svenskt dricksvatten. Vid högre halter var risken sjufaldigad. Osteosarkom utgör 3 procent av all barncancer med en dödlighet på omkring 50 procent.

Varken på Livsmedelsverket eller Svenskt Vatten sade man sig känna till de nya rönen. Som så ofta utmärkte sig Livsmedelsverket för sin aningslöshet och deras professor Åke Bruce avfärdar arrogant den aktuella studien med att ”jag förstår inte hur man kan göra epidemiologi vid så låga doser som det talas om. Det finns naturligtvis en uppsjö av enskilda studier som gör att man kan dra hårresande slutsatser.” Självklart vill myndigheten inte se problemen med en fluoridhalt som var lägre än den de själva påstår är säker.

Lena Bladh på Sveriges geologiska undersökningar, SGU, bekräftar att Sverige har höga fluoridhalter och menar att detta beror på att vi har en annan berggrund än övriga Europa. ”Tyvärr har vi ingen bra bild av exakt hur mycket fluor som finns i dricksvattnet men det pågår en kartläggning” menade hon. Här kanske vi har en förklaring till den gamla tyska föreställningen om ”die dummen Schweden!”

Frågan om fluorering av dricksvatten som profylax mot karies är ett tydligt exempel på hur den kost som driver den metabola pandemin ger oss sjukdomar som sedan möts med åtgärder som ger nya sjukdomar. En kostförändring mot mer LCHF-lik kost skulle kraftigt minska förekomsten av karies och göra fluoreringen helt onödig.

Det finns en studie från Sukhadia universitetet i Indien som tyder på att gurkmeja kan bidra till att minska fluorid som ackumulerat i hjärnan. Ytterligare ett starkt skäl att ta kosttillskott med gurkmeja.

Det finns som synes mycket starka skäl att ifrågasätta fluorering av dricksvatten och tandkrämer samt att hålla ett vakande öga över det naturligt förekommande fluoret i människors miljö.

Min rekommendation till alla i Sverige är att filtrera ert dricksvatten och annat vatten i matlagningen med filter som tar fluor.

 

Lars Bern

 

Texten till den här krönikan är hämtad från boken Den Metabola Pandemin.

Om ni vill stödja mitt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

 

 

Rulla till toppen