Vegetabiliska fröoljor är hälsovådliga

Fetter är en mycket viktig del av en hälsosam kost, vilket jag påpekat upprepade gånger. Det är dock ett minerat område, eftersom vissa fetter är nyttig naturlig människoföda, medan andra är främmande vegetabiliska oljor och industriprocessade produkter som är allt annat än hälsosamma för oss. Jag skriver mycket om det i den reviderade upplagan av boken ”Den Metabola Pandemin” som snart kommer ut i handeln. Den välkände amerikanska hälsogurun Dr. Joseph Mercola tar upp fetterna i dieten i en ny artikel som jag har som utgångspunkt för denna krönika.

Före förra sekelskiftet var de kroniska metabola sjukdomarna mycket sällan förekommande och de få fall man hade, fick liten uppmärksamhet eftersom problemet då var en rad svåra och ofta dödliga infektionssjukdomar.

Jag tror inte man överdriver om man säger att den metabola sjuklighet som vi plågas av idag har sitt ursprung i två kostförändringar som började synas vid förra sekelskiftet. Det var ersättningen av animaliska fetter i kosten med vegetabiliska oljor som aldrig förekommit i människans kost under vår evolution. Det var även den snabbt växande användningen av socker och raffinerat mjöl i maten.

Kostfetter är en viktig del av en hälsosam kost, men vilken typ av fetter du väljer innebär en avgörande skillnad. Att ersätta farliga oljor med hälsosamma fetter är faktiskt ett enkelt sätt att öka din hälsa och minska risken för kronisk sjukdom.

De fetter som faktiskt gör oss sjuka är just de som vi av skolnutritionen fått höra är de hälsosammaste, och vice versa. Bland de absolut värsta typerna av fett du kan äta är vegetabiliska oljor, såsom bomullsfrö-, majs-, sojabön-, solros- och rapsolja. De är inte naturlig människoföda och de finns i de flesta bearbetade livsmedel och restaurangmåltider som säljs idag.

Trenden för amerikanska livsmedel enligt en rapport från USA: s jordbruksdepartement 2017[1] är, att konsumtion av mättade animaliska fetter som smör, ister och nötköttstalg sjönk med 27% mellan 1970 och 2014, medan konsumtionen av vegetabiliska oljor ökade med 87%. Intag av sallad och matoljor ökade specifikt med anmärkningsvärda 248%.

Processade vegetabiliska oljor, rika på den farligaste kostfaktorn Omega-6 (fleromättade fettsyror PUFAs) kan vara en större fara för människors hälsa än t.o.m. HFCS-socker. Dessa oljor har kopplats till hjärtsjukdomar, gastrointestinala sjukdomar såsom irriterad tarm, och inflammatoriska tillstånd såsom artrit, de har också kopplats till cancer, särskilt Neuroblastoma, bröst-, prostata-, kolon- och lungcancer.[2]

Vegetabiliska oljor är en dold orsak till cancer

Nutritionisten Maria Cross diskuterar i en aktuell artikel vetenskapen bakom vegetabiliska oljor och vad som gör dem cancerframkallande.[3] Hon förklarar:

“Det finns två klasser av PUFA: Omega-6 och Omega-3. Även funktionellt distinkta och icke-utbytbara, dessa två klasser är ständigt engagerade i en metabol balansakt när de konkurrerar om absorptionen i kroppen.

Det finns inget inneboende fel med Omega-6 PUFAs: vi behöver dem. Eftersom Omega-6 fett är viktigt för hälsan, trots att det också kan orsaka cancer…

Det är därför forskarna tror att det inte är Omega-6 i sig som skadar hälsan; Det är balansen mellan de två grupperna av PUFA som är i otakt och ställer till stor förödelse i våra kroppar. Vi utvecklades på, och är genetiskt anpassade till, en diet som gav oss mer eller mindre lika mängder av Omega-3 och Omega-6…[4]

Med industrialiseringen av vår kost, och de stora mängder vegetabiliska matoljor som ingår i den, har förhållandet mellan Omega-6 och Omega-3 skiftat enormt och vi konsumerar upp till 25 gånger mer Omega-6 än Omega-3…[5]

Det har fått konsekvenser, och det finns faktiskt empiriska data som stöder teorin att det är denna skeva balans mellan de två PUFAs som påverkar utvecklingen av en tumör.”[6]

Sambandet med cancer belyses även i en artikel,[7] “Rollen för dieter rika på Omega-3 och Omega-6 vid utvecklingen av cancer”. Där pekar man ut att Omega-6 och Omega-3 fetter ofta konkurrerar med varandra inom metabolismen och motverkar varandra.

Din kropp metaboliseras Omega-3 och Omega-6 PUFAs i eikosanoider, som är hormonliknande ämnen, och som en allmän regel, Omega-3 eikosanoider är antiinflammatorisk medan Omega-6 eikosanoider har proinflammatoriska effekter.[8] En del av fördelarna med Omega-3-fetter är att de blockerar de proinflammatoriska effekterna av Omega-6-fetternas eikosanoider.

I en studie från 2016 nämns att “flera studier har visat att Omega-6 inducerar progression av vissa typer av cancer,” medan “Omega-3 har en terapeutisk roll mot vissa typer av cancer.”[9]

Det finns åtta kända mekanismer genom vilka Omega-3 sänker risken för cancer. Till exempel, Omega-3 har visat sig hämma insulin-liknande tillväxtfaktor (IGF1) och nedreglera tillväxtfaktor receptorer inblandade i cancer.

Omega-3 fetter minskar också angiogenes och cell-till-cell vidhäftning, förbättrad struktur och funktion av celler, bekämpar inflammation (som är ett kännetecken för cancer)[10] och inducerar cancercell apoptos (celldöd).[11] Andra pro-tumörmekanismerna av Omega-6-fetter, som inkluderar:[12]

 • Skapar reaktiva arter som skadar DNA
 • Bidrar till 17-beta-estradiol epoxidering, som i sin tur genererar en cancerogen förening
 • Stärker genotoxiska effekter av andra föreningar

Omega-6 hämmar också kardiolipin, en viktig del av det inre membranet i cellernas mitokondrier som måste vara mättade med DHA för att det ska fungera korrekt.[13]

Kardiolipin kan liknas vid ett cellernas larmsystem som utlöser apoptos (celldöd) genom signalering när något går fel med cellen. Om kardiolipin inte är mättad med DHA, kan det inte signalera felet, och därmed förhindras apoptos. Som ett resultat, dysfunktionella celler som tillåts fortsätta att växa, vilket oftast innebär övergång till en cancerogena cell.

Vegetabiliska oljor främja nästan alla kroniska sjukdomar

Cancer är inte den enda hälsorisken i samband med vegetabiliska oljor. Som nämnts, de främjar nästan alla kroniska sjukdomar genom att kasta om ditt Omega-3 till Omega-6 förhållande. De påverkar också din sjukdomsrisk på andra sätt.

Viktigt, vegetabiliska oljor bryts ned vid upphettning, bildar giftiga oxidationsprodukter, inklusive cykliska aldehyder.[14] Dessa orsakar bl.a. bildning av oxiderade små LDL-partiklar som är inblandade vid åderförfettning. De är också Crosslink tau protein och skapar neurofibrillära problem, som bidrar till utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar.

Som förklarats av Dr Cate Shanahan i boken, “Deep nutrition” varför dina gener behöver traditionell mat,[15] För att förstå hur kostfetter påverkar hälsan behöver man förstå hur fetterna oxiderar.

Omega-6 PUFAs som finns i vegetabiliska oljor har mycket reaktiva bindningar som reagerar med syre. Det skapar en kaskad av fria radikaler som förvandlar normala fettsyror i kroppen till farliga energirika molekyler som far runt och anställer stor förödelse på ett sätt som liknar den för strålning.

Många av de vegetabiliska oljor som produceras idag – särskilt majs- och sojaolja – är därtill genetiskt modifierade och en betydande källa till exponering för giftet glyfosat, och glyfosat har också kopplats till cancer, tarmskador och andra hälsoproblem.

Shanahan bok framhåller även farorna med 4-hydroxynonenal (4hne), som bildas under bearbetningen av de flesta vegetabiliska oljor. 4hne är mycket giftigt, särskilt för tarmens bakterier, och konsumtionen av 4hne har korrelerats med att ha en fetmafrämjande sammansättning av tarmfloran. 4hne orsakar cytotoxicitet och DNA-skador och kaskader av fria radikaler som skadar det mitokondriella membranet.

“Du kan inte designa en bättre leverantör för ett toxin som kommer att förstöra din hälsa långsamt under loppet av kanske 10, 20 år, beroende på genetiken i din antioxidativa kapacitet.”

Shanahan noterar också att ekologisk vegetabilisk olja inte är svaret, eftersom 4hne uppstår även om oljan erhålls från ekologiska grödor. Det är en inneboende biprodukt av raffinering och bearbetning av oljan, oavsett hur frisk oljan initialt var.

Omega-6 som finns i vegetabiliska oljor skadar också endotelet (de celler som kantar våra blodkärl), vilket gör att LDL-partiklar kan tränga in i subendotelet och orsaka åderförfettning. Med andra ord, dessa oljor integreras i dina celler och deras mitokondriella membran. När de är försämrade, skapas förutsättningar för alla typer av hälsoproblem.

De gör också cellmembranen har mindre vätska, vilket påverkar hormon transportörer i cellmembranet och bromsar ämnesomsättningen, och hämmar avlägsnandet av åldrade, skadade eller förlamade celler som har förlorat förmågan att reproducera och producera inflammatoriska cytokiner vilket snabbt påskyndar sjukdom och åldrande.

Vegetabiliska oljor utarmar levern på glutation (som producerar antioxidantenzymer), och därmed sänks det antioxidativa försvaret,[16] och hämmar delta-6 desaturas (delta-6), ett enzym som deltar i omvandlingen av kortkedjade Omega-3 till längre kedjade Omega-3 i levern.[17]

Marint Omega-3 är ett av de viktigaste fetterna i den mänskliga kosten, såsom dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA) är de faktiskt viktiga strukturella element av celler, inklusive våra hjärnceller, och inte bara ett enkelt bränsle. Om vi inte har tillräckligt med DHA och EPA, är kroppens förmåga att reparera och bibehålla sunda cellstrukturer allvarligt nedsatt.

Den nyckel som många förbiser är vikten av att få förhållandet mellan Omega-3 och Omega-6 rätt. Att bara tillföra mer omega-3 är kanske inte tillräckligt om du inte också vidtar åtgärder för att avsevärt sänka din Omega-6 intag, och vegetabiliska oljor är en primär Omega-6 källa.

Som noterats i en artikel,[18] “vikten av förhållandet mellan Omega-6/Omega-3 essentiella fettsyror”:

“Stora mängder Omega-6 fleromättade fettsyror (PUFA) och ett mycket högt Omega-6/Omega-3-förhållande, som finns i dagens västerländska dieter, främjar patogenesen av många sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdom, cancer, och inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, medan ökade nivåer av Omega-3 PUFA (ett lågt omega-6/Omega-3 förhållande) har motverkande effekter.

I det sekundära förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom, är ett förhållande på 4/1 förknippat med en 70% minskning av total dödlighet. Ett förhållande på 2,5/1 minskad rektalcellsproliferation hos patienter med kolorektal cancer, medan ett förhållande på 4/1 med samma mängd Omega-3 PUFA hade ingen effekt.

Den lägre Omega-6/Omega-3 förhållandet hos kvinnor med bröstcancer var förknippad med minskad risk. Ett förhållande på 2 – 3/1 undertryckt inflammation hos patienter med reumatoid artrit, och ett förhållande på 5/1 hade en gynnsam effekt på patienter med astma, medan ett förhållande på 10/1 hade negativa konsekvenser.

Dessa studier indikerar att det optimala förhållandet kan variera med den sjukdom som beaktas. Detta är förenligt med det faktum att kroniska sjukdomar är multigena och multifaktoriella.

Därför är det fullt möjligt att den terapeutiska dosen av Omega-3 fettsyror kommer att bero på graden av svårighetsgrad av sjukdomen till följd av genetisk predisposition. Ett lägre förhållande av Omega-6/Omega-3 fettsyror är mer önskvärt för att minska risken för många av de kroniska sjukdomar med hög prevalens i västerländska samhällen… “

Eftersom flertalet bearbetade livsmedel och restaurangmat innehåller dessa oljor, innebär ett befriande av din kost från dem att skippa processade livsmedel och restaurangmåltider, och istället gå in för matlagning från grunden med hälsosammare fetter. Eftersom du behöver Omega-6, bör det komma i sin obearbetade form, inte industriella vegetabiliska oljor. Bra källor är hela, råa växtfrön och nötter.

Hälsosammaste fetter för matlagning

Det enklaste sättet att förstå vad en hälsosam kost bör bestå av, är att tänka tillbaka 100 år och fundera på vad mat var då, och hur det var tillrett. Glöm aldrig att ingen djurart mår bäst av en annan kost än den som var typisk under dess evolution.

Vi måste sikta in oss på riktig naturlig mat som är så nära sitt naturliga tillstånd som möjligt. Detta kan vara särskilt viktigt när det gäller fetter. Återigen, att skippa vegetabiliska oljor och all mat tillagad med dem är ett viktigt steg mot att sänka inflammation och mitokondriella och cellulära skador. Det kommer att skydda oss från en mängd vanliga mördare, inklusive cancer. När det gäller vad som ska ersätta vegetabiliska oljor med, är följande bland de hälsosammaste alternativen:

 • Ister från ekologisk uppfödda grisar – i en analys[19] av mer än 1 000 raw food rankas rått separerat fläsk fett, även känt som fläsk ister, som bland de hälsosammaste matingredienserna.[20] Värdefulla näringsämnen som finns i ister inkluderar vitamin D,[21] Omega-3 fetter,[21] enkelomättade fetter [23] (samma fetter som finns i avokado och olivolja),[24] mättade fetter[25] och kolin.[26]
 • Kokosolja är en annan utmärkt matolja som är laddad med hälsofördelar. Det är därtill den matolja som tål högst uppvärmning.
 • Olivolja – kallpressad riktig olivolja innehåller hälsosamma fettsyror som kan hjälpa till att minska risken för hjärtsjukdom. Medan standard rekommendationen har varit att undvika att använda olivolja för matlagning och att endast använda det kallt, motsäger aktuell forskning[27] där 10 populära matoljor jämfördes, detta råd. Extra jungfruolja var faktiskt bäst vad gäller både oxidativ stabilitet och brist på skadliga föreningar som produceras vid upphettning.

Ett varningens ord är dock motiverat. Det vimlar av falsk olivolja[28], så det är viktigt att ta sig tid att undersöka oljans ursprung. Många är uppblandade med billiga vegetabiliska oljor eller icke-mänskograderade olivoljor,[29] som är skadliga för hälsan på ett antal sätt.

 • Ekologiskt smör från ekologiska gräsbetande kor i stället för margarin och vegetabiliska oljor.
 • Ekologisk ghee är ännu bättre, som du tar bort mjölkpartiklar som många har problem med. Ghee är rent fett utan kolhydrater. Ghee är stabilt vid rumstemperatur i många veckor.

Se till att äta råa fetter, såsom de från avokado, råa nötter, råa mejeriprodukter och olivolja. Öka också det djurbaserade Omega-3 fettintaget genom att äta mer sardiner, ansjovis, makrill, sill eller vildfångad lax, eller ta ett tillägg såsom krillolja.

– Källor och Referenser:

 

Om ni vill stödja mitt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

5 reaktioner på ”Vegetabiliska fröoljor är hälsovådliga”

 1. Björn Ganslandt

  Intressant läsning.
  Blir lite förvirrad gällande omega 6 som jag tagit som tillskott i flera år i form av fisktabletter. Är detta inkluderat i det som är kärl farligt? Har nu haft min andra hjärtinfarkt. Ska jag sluta ta denna fiskolje tillsats?

  1. Finns det “fisktabletter” med omega 6? Det låter ju oerhört dumt!
   Vi tar omega 3 i form av tabletter med fiskolja.

 2. Synd att du gått på olivoljeindustrins lögner! Olivolja är lika onaturlig och processad som alla andra oljor. Extra jungfruolja är samma sak som vanlig kallpressning och finns för andra oljor också.
  Olivolja ska absolut inte användas vid upphettning. Den är sämre än andra oljor efter 10min, se översta bilden!
  (Länken för referens 27 fungerar inte i skrivande stund.)

  Annars mycket bra skrivet!

 3. Bra och intressant artikel, Men hur är det med Camelina olja (Oljedådra) det är ju en kallpressad ekologisk olja med den perfekta blandningen av Omega 3,,6,9 samt E vitamin.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen