Övermedicineringen måste stoppas!

Nedanstående text om den skenande övermedicineringen är lånad från TV Helse Sverige. Problemet med övermedicinering växer snabbt och förmörkar många äldres sista år och förkortar deras liv. Forskning har visat att om man intar fler än fyra olika mediciner samtidigt, så är risken att dessa påverkar varandra nära hundraprocentig. Dagens medicinska preparat är därtill oftast utprovade på yngre människor med en väl fungerande njurfunktion som tar hand om restprodukter och provet sker med ett preparat åt gången. Effekterna av dessa preparat blir givetvis en helt annan i en gammal människa med försvagad reningsfunktion och som står permanent på ett dussintal mediciner samtidigt, som exemplet nedan visar. Jag har hört upprepade historier hur döende gamla piggnat till när alla deras mediciner satts ut.

Min vän läkaren Nisse Simonsson berättade nyligen om en äldre person som frågat honom om han verkligen behövde ta raden av mediciner han var förskriven. Nisse konstaterade att han inte vågade rekommendera att sätta ut dem eftersom, om personen sedan plötsligt dog så skulle Nisse hållas ansvarig. Ett mycket vanligt dilemma för dagens läkare. Nisse valde istället att uppmana åldringen att absolut inte kissa i trädgården för då skulle all växterna dö. Vi måste alltså hjälpa människor att fatta egna beslut och ge läkarna direktiv, så att de vågar sätta ut meningslös medicinering.

Det är dags att ansvariga medicinska myndigheter går ut med direktiv till alla läkare att man inte annat än i extrema undantagsfall får förskriva ett nytt preparat för en patient som står på fler än fyra mediciner, utan att först sätta ut någon av de fyra. På så sätt skulle man tvinga läkarna att göra en samlad bedömning av vilka mediciner som är livsviktiga för en gammal patient.

Jag rekommenderade som lekman en god vän i 80-årsåldern att sluta ta de kolesterolsänkande statiner någon okunnig läkare satt honom på. Han piggnade till rejält och fick t.o.m. tillbaka sin potens. Gamla personer har ingen som helst nytta av att ta statiner, men de får alla de svåra biverkningarna. Högt kolesterol gör nämligen gamlingarna friskare och förlänger deras liv.

Lars Bern

TV Helse skriver:

2 reaktioner på ”Övermedicineringen måste stoppas!”

 1. Jag tycker vi måste kräva att skolmedicinens doktorer ska ha samma utbildning som naturläkarna.
  Det skulle ge dem den rätta synen på att människokroppen har en självläkande förmåga som vi förstör med processad mat och andra gifter.

  Eller så får staten sluta subventionera skolmedicinen och låta patienterna som söker dit att betala vad det kostar. Primärvården alltså.

  Sedan tycker jag också att doktorerna inom skolmedicinen kunde gjort mer för att få använda alternativa diagnosmetoder och behandlingar till exempel hårmineralanalys och att ge C-vitamin intravenöst.

  De borde även kräva en utrensning av skadliga färgämnen i sina verkningslösa preparat.

  Det går inte som patient att kräva att man ska slippa mediciner. Doktorn tar snabbt ur en sådana villfarelser med sin pondus och om man dör så har doktorn socialstyrelsen och alla rättsliga instanser bakom sig : de har arbetat efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

 2. Krzysztof PROKOP

  Jag tog atorwastatin 20 mg i 5 år . I juni blivit i näst agonal sluttillstånd. Läste VIKIPEDIA -statiner -biverkningar .Allt stämmer , först kommer diabetes , sen höjd blådtryck , senare brist på k2+d , därefter slut med tarmbakterier produktion .Spinal stenos , blev totalt ishias förlammning , ingen kontrol med avföring, ingen möjlighet att go till toalet , ingen alls prat möjlighet , att ringa någonstans. Man vet att timmar har kvar .Bakterier med musli i filmjölk , sen jäst flingår .RÖD VIN BRA KOST UTAN SOCKER , och efter 60 dagar finns hopp kvar , tack våre vikipedia .Tack + M.V.H. k.p. 2019-08-30.se

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen