Samma kost, helt olika reaktioner – till och med hos identiska tvillingar

Världens största forskningsprojekt om näringsintag bekräftar att inte ens identiska tvillingar reagerar likadant på samma kost. ”Det kom som en chock”, säger Tim Spector, en av projektets ledare.

Tidigare i veckan presenterade forskare från King’s College i London och Massachusetts General Hospital i USA resultaten från en banbrytande studie vid American Society for Nutritions årliga konferens.

Studien bygger på ett annat pågående forskningsprojekt – Twins UK Study, en undersökning av hälsa och livsstil där 14 000 tvillingar följs i 25 år – som leds av Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi vid King’s College London och författare till boken Kostmyten.

Det nya projektet består av två delar, studierna PREDICT 1 och 2, och det är den första som nu har slutförts. Här har forskarna tittat på data från 1 100 amerikanska och brittiska vuxna, varav 60 procent var tvillingar. I två veckor fick deltagarna testa sina nivåer av blodsocker, insulin, blodfetter och andra markörer för att se hur de reagerade på både förutbestämda och fritt valda måltider. Forskarna höll också koll på deltagarnas fysiska aktivitetsnivåer, sömn, hunger och tarmbakterier.

– Tack vare omfattningen och detaljrikedomen hos det här forskningsprojektet kan vi för första gången undersöka stora mängder näringsdata på individnivå, säger Tim Spector.

Unika reaktioner på samma mat, även hos tvillingar

De första resultaten som presenterades vid konferensen visar att varje individs reaktion på ett livsmedel är helt unik. Samma mat ledde till stor variation i svaren på blodproverna som togs, oavsett om maten innehöll kolhydrater eller fett. Vissa deltagare fick snabba och långvariga ökningar av sina blodsocker- och insulinnivåer, något som förknippas med både viktuppgång och diabetes. Hos andra deltagare sköt blodfetterna i höjden och låg kvar på hög nivå i flera timmar efter en måltid – ett tecken på ökad risk för hjärtsjukdom.

De unika reaktionerna sågs även hos identiska tvillingar, trots att de har nästan exakt samma gener och ofta har vuxit upp i samma miljö.

– Det kom som en chock att se att även identiska tvillingar hade så olika svar på samma mat, säger Tim Spector.

Har tarmfloran större inverkan än generna?

Resultaten tyder på att de stora variationerna bara delvis kan förklaras av ärftliga faktorer och att tarmfloran kanske spelar större roll än man tidigare trott. Det har visat sig att tarmfloran hos identiska tvillingar bara är gemensam till 37 procent, vilket kan jämföras med 35 procent hos människor som inte är släkt med varandra. Enligt Tim Spector kan det förklara varför vi reagerar så olika.

Tiden på dygnet inverkar också i hög grad. När studiedeltagarna åt samma mat vid olika tider kunde de få signifikant olika svar på blodproven som togs.

– Detta framhäver verkligen att vår metabolism inte är konstant, utan att vi har möjlighet att förändra den, säger gastroenterologen Andrew Chan som är professor i medicin vid Harvard Medical School och medförfattare till studien.

Dagens kostråd håller inte

Forskarna menar att dagens standardiserade, generella kostråd är för enkelspåriga och att kosten måste anpassas efter individen för att ge bättre långsiktiga hälsofördelar.

– De officiella kostråden utgår från att folk kommer att gå ner i vikt om de följer standardrekommendationerna och att de kommer att drabbas av färre kroniska sjukdomar, säger Tim Spector. Men nu ser vi att det förhållningssättet är felaktigt.

– Det betyder emellertid inte att vi ska strunta i [alla kostråd], säger Tim Spector till tidskriften TIME. Det finns vissa riktlinjer och rekommendationer som så gott som alla är överens om, bland annat att vi bör äta mycket jordbruksprodukter och fibrer, och minska intaget av kalorier och starkt raffinerade livsmedel. Men när det gäller de mer långsiktiga frågorna – Är det okej att hoppa över frukosten? Fungerar fasta? Är det bättre att skära ner på kolhydraterna eller på fettet om man vill gå ner i vikt? – så finns det sannolikt inget enskilt svar.

En människas ämnesomsättning påverkas av en rad faktorer, inte bara av kostens näringsinnehåll, utan också av hur tarmfloran ser ut, vilken tid på dygnet man äter och hur fysiskt aktiv man är. Detta kommer nu att undersökas vidare i projektets andra del, PREDICT 2. Forskningen finansieras av nutritionsföretaget Zoe som grundats av Tim Spector i syfte att försöka få svar på frågan om varför olika människor reagerar så olika på maten de äter.

Källor:

King’s College London. One size doesn’t fit all when it comes to food, finds new research. Pressmeddelande 2019-06-10.

EurekALert. When it comes to food, one size doesn’t fit all: world’s largest scientific nutrition research project reveals even identical twins have different responses to food. Pressmeddelande 2019-06-10.

Rulla till toppen