Cancerfonden desinformerar!

Cancerfonden beskriver sig själv med följande ord. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen…. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sedan starten 1951 har Cancerfonden delat ut flera miljarder kronor till finansiering av cancerforskning. Sedan USA:s president Nixon lanserade kriget mot cancern har det satsats över 5000 miljarder kr på cancerforskning globalt. Under samma period har antalet insjuknade i cancer i Sverige per år i stort sett fyrdubblats. Snart drabbas varannan svensk av cancer under sin livstid. Utvecklingen är densamma i resten av världen. Bevisligen har pengarullningen till cancerforskningen varit ett stort misslyckande. Sämre måluppfyllelse får man leta efter.

Cancerforskningen har blivit en storindustri som sysselsätter hundratusentals forskare runt om i världen. Trots de ytterst blygsamma framgångarna har denna industri av forskare lyckats skaffa sig en omåttligt hög status. Den viktigaste drivkraften hos många ledande forskare är drömmen om ett patenterbart preparat för cancerbehandling som kan göra dem snuskigt rika. Hela forskningsapparaten är ett självspelande piano som fortsätter rulla ut på ett stickspår, som inte leder till att problemet med den skenande cancersjukligheten kommer närmare en lösning. Större delen av den forskning som bedrivs är baserad på den s.k. Somatiska Mutations Teorin eller SMT-hypotesen, en hypotes som genom senare tids upptäckter visat stora brister.

Eftersom denna enorma forskningsindustri och skenande sjuklighet även gett upphov till en ännu större sjukvårdsindustri för behandling av cancersjuka, har det kommit att röra sig om oerhört stora ekonomiska intressen. Hela cancerindustrin är en koloss på lerfötter, där intresset för att hitta sjukdomens orsaker och därmed kunna bromsa sjukligheten, för länge sedan upphört. Big Pharma tjänar omåttliga belopp på dagens dysfunktionella cancervård. Varje försök att vända trenden och att hitta naturliga botemedel för de sjuka motarbetas frenetiskt av de intressen som lever på denna industri.

I boken Can medicine be cured? underkänner forskaren Seamus O´Mahony dagens cancerforskning och liknar den vid första världskrigets skyttegravskrig. Han menar att man ägnar huvuddelen åt forskningen åt mekanistiska förklaringar, istället för åt intervention och verklig behandling av sjukdomen.

 

Cancerfonden en del av cancerindustrin

Det är mot denna bakgrund man skall se gårdagens utspel från Cancerfonden, där man via sin s.k. expert Maiju Wetterhall gick ut på SVT med en TV-podcast som listade vad som enligt dem var myter om cancerframkallande mat.

Den första påstådda myten som pekas ut är socker som de menar inte är cancerframkallande. Detta påstående är en flagrant desinformation. Vi vet att en sockerrik kost är inflammatorisk och vi vet att inflammationer spelar en stor roll vid utvecklingen av såväl cancer som hjärtkärlsjukdomar. Vi vet även att när en cancercell utvecklats så är den för sin energitillförsel, överlevnad och tillväxt helt beroende av socker (glukos och fruktos), vilket inte en frisk cell är. Detta visade redan Nobelpristagaren Otto Warburg för snart hundra år sedan. Det är bl.a. förklaringen till att diabetes-2 patienter har en tre gånger högre dödlighet i cancer än friska människor. Dessa har nämligen en högre blodsockerhalt än friska och de utvecklar oftare inflammationer. Det är alltså ingen tvekan om att socker på alla sätt befrämjar både uppkomst och utveckling av cancertumörer.

Den andra påstådda myten som Cancerfonden pekar ut är sötningsmedlet aspartam som man menar inte är cancerframkallande. Även detta påstående är en flagrant desinformation. Det finns rader av forskningsstudier som knyter aspartam till canceruppkomst. I en forskningsstudie visar man att aspartam är en multipotentiell cancerogen vars effekt är uppenbar redan vid en dos på 20 mg per kg kroppsvikt, vilket är långt under det rekommenderade gränsvärdet. En rad studier (Huff 1999Rall 1995Tomatis et al. 1989) visar att försök på möss är relevant för bedömning av risken för människa att utveckla cancer, helt emot vad Cancerfonden påstår. En rad andra studier visar aspartams cancerogena egenskaper här, här, här och här och detta är bara ett litet snabbt framtaget axplock i litteraturen.

Det tredje påståendet från Cancerfonden är att akrylamid inte är cancerogent. Detta ämne bildas vid stekning och fritering och har länge ansetts cancerframkallande. På samma sätt bildas aldehyder vid upphettning av vissa fröoljor, även dessa anses cancerogena, vilket jag skrivit om tidigare på bloggen. Även om det finns enstaka studier som försöker spela ner cancerrisken vid kraftigt upphettad mat, så saknar Cancerfondens friskrivning vetenskapligt stöd.

Cancerfondens expert Maiju Wetterhall tar även upp betakaroten och charkuterier. Att de kemikalier som används av livsmedelsindustrin för att ta fram charkuterier är cancerogena har visats vid flera tillfällen och det är sannolikt bakgrunden till tveksamma påståenden om att rött kött orsakar cancer.

Jag har svårt att förstå varför Cancerfonden på detta sätt spelar ner uppenbara samband mellan kost och cancer. Jag har tidigare skrivit om hur fonden låtit sin Rosa Bandet kampanj sponsras av godisföretaget Fazer, kanske hittar man en förklaring till deras agerande där. Vi kan bara konstatera det dystra faktum att Cancerfonden inte är att lita på, man verkar mer angelägen om att vara Big Pharma och Big Food till lags, än man är angelägen om alla cancersjuka.

Trots att jag i många år själv var engagerad i Cancerfonden, skulle jag idag inte donera pengar till fondens verksamhet. Det verkar mest som att kasta sina bidrag ner i ett svart hål. Och när pengarna går till att friskriva socker då arbetar Cancerfonden stick i stäv mot sin egen deklarerade målsättning.

När jag vill stödja forskning på detta område sänder jag istället en slant till Kostfonden. Det tycker jag alla andra skall göra också.

Lars Bern

 

 1. Bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa för att stödja arbetet för en mer metabolt frisk befolkning. Och köp boken om Den Metabola Pandeminsom du nu som medlem får till självkostnadspris. DS

5 reaktioner på ”Cancerfonden desinformerar!”

 1. Har en bekant skall opereras för cancer i prostata via stickhål. Hans BMI är för högt för att få opereras på Danderyd, så det blir KS istället.
  Han har själv kommit till insikt om att det vore bra att gå ner i vikt, 15kg till oktober.
  Han har inte presenterat sin väg till ett “lättare liv”.
  Jag har länge följt och rekommenderat lågkolhydratkost, men inte vunnit gehör, eftersom han och frun( också cancersjuk) hellre lyssnar på skolmedicinens proffs.
  Hur ska jag övertyga dem om det du vet, Lars Bern?

 2. evovalollenonna

  Cancer lever på snabba kolhydrater! För att stoppa och häva en cancersvulst ska man äta ketogen kost! Det vill säga utesluta snabba kolhydrater! Ketogen kost är lösningen på många sjukdomar!
  PS. Det har skrivits många böcker om faran ned det vita giftet till och med av läkare!

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen