Skolmedicinen struntar i evidensen

Den falska kolesterolhypotesen kastar sin skugga över hela skolmedicinen och skolnutritionen. Den hypotesen hävdar att det finns ett direkt samband mellan högt LDL-kolesterol och kardiovaskulära sjukdomar, vilket ovanstående diagram från WHO tydligt visar är falskt. Hypotesen har lagts till grund för skolmedicinens massförskrivning av kolesterolsänkande statiner och skolnutritionens rekommendationer att byta det naturliga mättade fettet i kosten mot de fröoljor som jag skrivit om i fyra tidigare krönikor här, här, här och här.

En lång rad studier under senare år visar tydligt att kolesterolhypotesen är felaktig, jag har tidigare nämnt den metastudie som Uffe Ravskov m.fl. publicerade för två år sedan. Det finns en lång rad studier som visar samma sak och inte bara det, en färsk kinesisk studie visar t.o.m. att lågt LDL-kolesterol ökar risken att drabbas av Alzheimer signifikant.

Ateroskleros också kallat åderförkalkning eller åderförfettning orsakas inte av LDL-kolesterol som skolmedicinen hävdat i snart 100 år, utan orsakas av inflammationer i blodkärlen. Närvaron av små täta LDL-partiklar vid ateroskleros är bara kroppens sätt att försöka åtgärda dessa inflammationer, som främst orsakas av olämplig kost med t.ex. mycket socker och för kroppen främmande fröoljor och transfetter.

Föreställningen inom skolmedicinen och skolnutritionen att man skall välja en kost baserad på fröoljor istället för det mättade naturliga fettet, bygger på observationer att detta sänker blodkolesterolet. I och med att man tror på den falska kolesterolhypotesen, så drar man därvid den felaktiga slutsatsen att dessa oljor skulle minska risken för att drabbas av ateroskleros och tidig död.

Vännen Annika Dahlqvists blogg satte mig häromdagen på spåret till några mycket anmärkningsvärda studier som rör just detta område. I slutet av 60-talet och början av 70-talet genomfördes två studier Minnesota coronary experiment och Sydney diet heart study. Studierna visade att LDL-nivån sänktes hos de som fick vegetabiliska oljor i sin kost jämfört med de som åt mättat naturligt fett. Enligt den vedertagna kolesterolhypotesen så borde det således leda till färre fall av ateroskleros. Det resultatet har hittills utgjort en hörnsten i hypotesen om att fleromättat fett är nyttigt, genom att man tror att fröoljorna som är rika på linolsyra har en skyddande effekt mot ateroskleros eftersom de sänker blodets kolesterolhalt.

Nu har forskare tagit fram de gamla data från Minnesota som låg till grund för den nämnda studien och gjort en djupare analys. Den analysen visar att kost rik på fleromättat fett inte minskar risken för ateroskleros. Enligt resultatet fanns i stället en 22-procentig ökad risk att dö för varje 30mg/dL som kolesterolnivån sänktes i blodet. En liknande analys av Sidney-studien visar liknande resultat. Man har även gått igenom fem andra studier som testat att ersätta mättat fett med vegetabiliska oljor för att minska risken för ateroskleros, med liknande resultat. Till detta kan läggas observationer som visar att personer som tas in akut med hjärtinfarkt ofta har lågt blodkolesterol.

Forskarnas slutsats är att tillgängliga bevis från randomiserade kontrollerade studier visar att ersättning av mättat fett i kosten med linolsyra sänker serumkolesterolet effektivt men stöder inte hypotesen att detta innebär en lägre risk för dödsfall från hjärt-kärlsjukdom eller alla orsaker. Resultat från Minnesota Coronary Experiment lägger till ökande bevis, för att ofullständig publicering har bidragit till överskattning av fördelarna med att ersätta mättat fett med vegetabiliska oljor rik på linolsyra. Denna typ av studie har ett högt bevisvärde beroende på att personalen på de mentalsjukhus där studien utfördes hade total kontroll över vad de som ingick i studien åt. Detta till skillnad från de vanligare och billigare observationsstudier där man förlitar sig på vad personerna i studien själva uppger att de ätit.

 

Uppseendeväckande tystnad

När jag tar del av dessa studier är det som slår mig, att de inte fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Här maler Livsmedelsverket och Karolinskas Livsstilsmottagning på med sitt mantra som demoniserar mättat naturligt fett i kosten, trots en förkrossande vetenskaplig evidens som visar på motsatsen. För att förklara detta märkliga fenomen från en skolmedicin och skolnutrition, som alltid brukar skryta med att man bygger sina råd på evidens, måste man misstänka att det finns en dold agenda.

Som alltid skall man fråga sig cui bono – vem tjänar på denna mörkläggning?

För Big Food är det ett starkt ekonomiskt intresse att kunna ersätta de dyra och svårhanterliga naturliga mättade fetterna med hyperbilliga massproducerade fröoljor från enorma industrijordbruk. Det finns alltså anledning att misstänka starka ekonomiska intressen bakom den ständiga propagandan för de fleromättade oljorna och margarinerna och demoniseringen av mättat naturligt fett.

För Big Pharma är det ett starkt ekonomiskt intresse att till varje pris hålla den falska kolesterolhypotesen vid liv för att kunna fortsätta massförskrivningen av sina enormt lönsamma kolesterolsänkande statiner. En medicinering som de aktuella studierna visar, är helt kontraproduktiv i nästan alla fall. Det finns några få exempel där medelålders män bör ta statiner efter att de fått en infarkt, till infarktens verkliga underliggande orsaker åtgärdats.

Statiner ger ytterst besvärliga och ibland livshotande biverkningar som förmörkar ålderdomen för många gamla. Jag har mött rader av exempel på det senare hos jämnåriga gamla som inte vågar trotsa doktorn och sluta ta dessa piller. På motsvarande sätt har de som följt mina lekmannaråd att sluta med statiner upplevt en klart förbättrad livskvalitet, vissa gamlingar har t.o.m. fått tillbaka potensen.

Netdoktorn skriver om statiner att de har samma principiella verkningsmekanism. De blockerar det hastighetsbegränsande enzymet i kolesterolsyntesen, HMG Co-A reduktas. Detta är ett av de första stegen i den långa kedja av syntessteg som leder fram till kolesterol. Flera mellanliggande produkter vars syntes kan påverkas av statin har kopplats till potentiella biverkningar av statin. Detta gäller till exempel farnesyl-pyrofosfat och CoQ syntes. Det är detta sista steg i statinernas härjningar i kroppens mekanismer som kanske är det allvarligaste. CoQ10 är nämligen väldigt viktigt för att säkra en bra hjärtfunktion, som därtill är försvagad vid högre ålder. Själv tar jag absolut inga statiner trots mycket högt LDL-kolesterol men väl CoQ10 med Selen som kosttillskott.

Lars Bern

  1. Bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa för att stödja arbetet för en mer metabolt frisk befolkning. Och köp boken om Den Metabola Pandeminsom du nu som medlem får till självkostnadspris. DS

2 reaktioner på ”Skolmedicinen struntar i evidensen”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen