I slutet av 60-talet doktorerade jag själv på matematisk modellering av den process som ligger till grund för framtagning av den råvaran till margarin. Den går i korthet ut på att ta billiga flytande fröoljor, i Sverige främst rapsolja, som man hydrerar (oljan reageras med vätgas) med hjälp av en katalysator. Det innebär att den naturliga fröoljan omvandlas till ett industrifett som inte finns naturligt varken hos djur eller växter. Resultatet blir en grå äcklig smörja som sedan vidareprocessas av industrin med olika kemiska tillsatser för att få en smak, färg och konsistens som inte avviker för mycket från smör som man vill imitera. Margarin är dock ingen naturprodukt som är naturlig för vår ämnesomsättning, utan ett renodlat industrifett.

Huvudskälet till att fröoljorna som används hydreras är att industrin vill få fram en produkt med liknande konsistens som smör. Det finns alltså inget näringsmässigt övervägande bakom. Hydrering sker vid relativt hög temperatur och leder därvid till att vissa av oljans dubbelbindningar flippar över till transform och ger upphov till att en del av slutprodukten kommer att bestå av transfetter. Det är dessa fetter som Kummerow, redan på 50-talet, visade utgöra en kardiovaskulär riskfaktor vid metaboliseringen i människokroppen. Tillsammans med den ökande konsumtionen av socker orsakade transfetterna inflammationer i blodkärlen där plack bildades.

Under alla de år som Kummerow kämpade för att övertyga om sina forskningsresultat, snöade skolmedicinen in på en dubbelfalsk hypotes. Den om att det var naturligt högt blodkolesterol, som man inbillat sig berodde på mättat naturligt fet i maten, som var orsaken till den ökande förekomsten av ateroskleros och därmed följande hjärtkärlproblem.

Skolmedicinens falska föreställningar kom 1977 att läggas till grund för kostråd som utarbetades och spreds över världen. Dessa kostråd gick ut på att minska intaget av de harmlösa naturliga och nyttiga mättade fetterna i kosten. De kom att ersättas av socker och andra kolhydrater samt av billiga fröoljor och margariner (läs bl.a. transfetter). Resultaten som jag tjatat om oräkneliga gånger, blev givetvis en pandemi av bl.a. hjärtkärlsjuklighet precis som man kunde förväntat sig, om man studerat Kummerows forskning.

Kummerow hade även visat att upphettning av fröoljorna genom stekning och fritering ledde till att dessa oxiderade lätt beroende på att de inte var mättade. Det gav upphov till ämnen som bidrog till bildandet tromboser som sedan fastnar i de förkalkade blodkärlen och ger upphov till blodproppar, stroke och infarkter. Detta är alltså en effekt utöver bildandet av aldehyder som tros medverka till uppkomsten av cancer som jag behandlade i en tidigare krönika om växtoljorna.

Den dystra verkligheten är att så gott som all industrimat innehåller såväl socker som processade och hårt värmda fröoljor, som alla bidrar till den metabola sjukligheten på olika sätt. Skolmedicinens hallstarriga fasthållande vid sina klart motbevisade hypoteser är alltså en starkt bidragande orsak bakom den metabola pandemin. Fortfarande framhärdar t.ex. Livsmedelsverket och Karolinska Sjukhusets livsstilsmottagning med fullständigt vansinniga kostråd. KI-professorn Mai-Lis Hellénius frågar sig på Karolinska Institutets hemsida vad som är värst: svenskarnas stillasittande liv eller den pågående kostvurmen som hyllar mättat fett? Mitt svar är att det värsta är en skolmedicin som är både döv och blind för en forskning som pågått i över 80 år. Här kan man verkligen tala om vetenskapsresistens.

Om skolmedicinen t.ex. hade lyssnat till forskaren Fred Kummerow och tagit lärdom av honom, hade den metabola sjukligheten på det kardiovaskulära området varit en bråkdel av vad den är idag. Men så är tyvärr inte fallet. Vi kan inte förvänta oss någon hjälp från det hållet för att klara ett hälsosamt liv, så vi är hänvisade till att lära oss själva och leva därefter. Det innebär att vi bör minska på socker och andra kolhydrater och ersätta deras kalorier med naturliga mättade fetter från animalier och kokosnötter samt från oljor som funnits i människans kost i tusentals år som t.ex. olivoljor.

Fröoljorna som inte tidigare förekommit i människans föda bör vi minska kraftigt på och bara använda i deras naturliga kallpressade form utan att värma upp dem. Tyvärr har i stort sett all fröolja som säljs i livsmedelsbutikerna genomgått industriprocesser, som sannolikt gjort dem mer skadliga än de behöver vara.

 

Lars Bern

PS. Bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa för att stödja arbetet för en mer metabolt frisk befolkning. Och köp boken om Den Metabola Pandeminsom du nu som medlem får till självkostnadspris. DS