C-vitamin långt bättre än statiner

Höga doser C-vitamin är den bästa kardiovaskulära preventionen

Jag har i en rad krönikor här på bloggen skrivit om skolmedicinens vettlösa överförskrivning av kolesterolsänkande statiner som en förment prevention mot kardiovaskulära åkommor. Min uppfattning är solklar, statiner ställer till långt större skada än de är till nytta. Därför skall man bara ta statiner i absoluta undantagsfall. Det jag har pekat på är att skolmedicinen behandlar fel problem i preventionen mot kardiovaskulära händelser, det man bör angripa istället för det livsviktiga kolesterolet i blodet är risken att utveckla inflammationer i artärerna.

Många av mina följare frågar sig givetvis vad de kan göra för att minska sin risk att utveckla ateroskleros? Min övertygelse är att höga doser C-vitamin är den bästa och billigaste preventionen mot kärlproblemen.

 

En uppsjö av ej uppmärksammade C-vitaminstudier

I en ny kinesisk studie som publicerades i augusti 2018 hade forskarna inom ramen för Kinas General Population Nutrition Intervention Trial under 16 år följt bl.a. C-vitamin nivån i blodet hos 473 män och 475 kvinnor i åldrarna 53 till 84 år. Vid studiens slut hade mer än hälften av de man studerat dött. Hos de totalt 551 som dött dominerade typiskt nog de metabola sjukdomsorsakerna. 141 dog av cancer, 170 av stroke och 174 av hjärtåkommor. Bara 66 dog av andra orsaker.

Forskarna fann att de personer vars blodplasmakoncentration av C-vitamin låg i den övre fjärdedelen hade en klart lägre risk att dö tidigare än de med lägre C-vitaminnivåer. Risken att dö av cancer eller stroke var 28% lägre i gruppen med över 28 mikromol/liter av C-vitamin i blodplasman jämfört med gruppen som låg under 28 mikromol/liter.

Forskarnas hypotes för att förklara skillnaden är att den beror på C-vitaminets förmåga att sänka den s.k. oxidativa stressen. Om den inte hålls under kontroll kan den leda till artärinflammationer och hjärtsjuklighet för att inte nämna de cellskador som den orsakar och som kan leda till cancerutveckling.

Resultaten i den kinesiska studien bekräftar en tidigare dansk studie från 2015där forskarna drog slutsatsen att de med högst intag av C-vitaminrikt frukt och grönt hade en 15% lägre risk att utveckla kardiovaskulära sjukdomar och en 20% lägre risk för tidigare död jämfört med dem som mycket sällan åt frukt och grönt. Samtidigt kunde forskarna konstatera att de reducerade riskerna var relaterade till just C-vitaminkoncentrationerna i blodet.

Liknande resultat finns upprepade i olika studier under senare decennier utan att det fått någon uppmärksamhet inom skolmedicinen. En studie publicerad 2001 av 19.000 personer i åldrarna 45 till 79 år visade att personerna med lägst C-vitaminnivå i blodplasman löpte en dubbel risk att dö i förtid i jämförelse med de som hade den högsta blodplasmanivåerna. Man konstaterade att dödligheten i allmänhet och på grund av kardiovaskulära åkommor minskade kontinuerligt över hela spektrat av C-vitaminnivåer. Även när man kompenserade för ålder, blodtryck, kolesterolnivå, rökning, diabetes m.m. kunde man se en 20 procentig minskning av dödsfallsrisken bara från ett dagligt intag av frukt och grönt. En annan tioårig studie publicerad 1992 visade att i en population av 11.000 amerikaner i åldrarna 25 till 74 år som tog 800 mg C-vitamin dagligen levde sex år längre än de som bara tog rekommenderade 60 mg dagligen (som är av svenska Livsmedelsverket rekommenderad nivå). Rensat från andra faktorer visade det högre C-vitaminintaget en reduktion av kardiovaskulära dödsfall med 42% för män och 25% för kvinnor.

Förklaringen till C-vitaminets effekter finner man i bl.a. ett djurförsök som visade att kronisk C-vitaminbrist bidrog till formandet av instabila plack i artärerna som sannolikt leder till livshotande kardiovaskulära händelser.

Det går att fortsätta redovisa denna typ av studier med identiska resultat sida upp och sida ner, det finns en uppsjö.

 

Varför bortser skolmedicinen från dessa studier?

Frågan är högst befogad. Om nu målet är en prevention mot kardiovaskulära sjukdomar och man har en effektiv och mycket billig metod, varför använder inte skolmedicinen den? Och varför är Läkemedelsverkets rekommenderade intag av C-vitamin löjligt lågt?

Svaret är tyvärr lika dystert som upprörande. Big Pharma får inga mångmiljardvinster från billig askorbinsyra som inte kan patenteras. Och eftersom en stor del av läkarkåren och det skolmedicinska etablissemanget går i läkemedelsindustrins ledband sopar man C-vitaminerna under mattan och låtsas som om de inte finns. I den mån man uppmärksammar dem så är det oftast för att försöka skrämma med att höga doser C-vitamin möjligen skulle kunna öka risken för relativt harmlösa njurstenar. Det finns nu inga säkra vetenskapliga belägg för den risken, möjligen kan de ämnen som finns utöver askorbinsyran i brustabletter medföra den risken. Under alla omständigheter är biverkan från ren C-vitamin en mild västanfläkt i jämförelse med statinernas otäcka bieffekter.

Återigen måste vi fråga oss på vems sida de läkare står som istället för kardiovaskulär prevention med stora C-vitamindoser förskriver statiner med deras batteri av dokumenterade svåra biverkningar?

 

Min egen C-vitaminresa

Jag har hela mitt liv alltid tagit minst 1 gram C-vitamin dagligen efter tidiga studier av vad den dubbla Nobelpristagaren Linus Pauling skrivit om vitaminet. En operationsskada 1992 orsakade att min ena njure blev utslagen och jag fick en halverad njurfunktion. Det ledde till förhöjd uratnivå i blodet och ett tilltagande problem med ytterst plågsam gikt. För några år sedan blev jag nästan invalidiserad av olika giktattacker som förmörkade mitt liv. Jag sprang hos dussintals läkare inom skolmedicinen som inte hade annan hjälp att erbjuda än kortisoninjektioner. Detta är ingen bra strategi eftersom det med tiden ger svårartade biverkningar.

Eftersom ingen läkare hjälpte mig och jag lärt mig att jag inte kan lita på skolmedicinen, började jag forska runt i litteraturen och sprang till slut på en amerikansk studie som visade att man kunde minska förekomsten av giktattacker med ca 50% med höga doser – C-vitamin. Så, jag ökade på mitt dagliga intag och giktattackerna blev färre och inte så plågsamma. Jag blev dock inte av med problemet, så mina litteraturstudier fortsatte. Jag fann då en studie som visade att terapier med höga doser C-vitamin ofta var bortkastade eftersom halveringstiden för C-vitaminet i blodet är mindre än en timme. Det innebär att tar man en hög dos, så är effekten helt borta inom bara några timmar.

Jag har i min bok om Den Metabola Pandemin skrivit mycket om C-vitamin och jag har även skrivit om att djur som hela tiden bildar eget C-vitamin (vilket människan inte kan) inte får hjärtinfarkter. Min slutsats av dessa observationer blev att jag måste tillföra C-vitaminet kontinuerligt under dygnet precis som djuren gör. Eftersom jag inte kan gå omkring med C-vitamindropp så valde jag att istället blanda 10 gram C-vitaminpulver i en flaska med en liter vatten som jag dricker av hela dygnet. Den står till och med på mitt nattduksbord, så om jag vaknar upp på natten så tar jag en klunk. Den regimen har gjort susen nu i snart två år och gikten är nästan helt botad. När jag någon enstaka gång kan få giktkänning stoppar jag inflammationen i sin linda med en liten oral dos kortison.

Alla ni som oroar er för kardiovaskulära problem och ett högt kolesterol som doktorn påstår är farligt, kan lugnt tacka nej till skolsjukvådens skadliga statiner och istället alltid ha en flaska med rent vatten och några gram C-vitamin som ni smuttar på under dagen. Jag lovar att ni har en långt bättre prevention mot kardiovaskulära händelser än det de farliga statinerna erbjuder. De vetenskapliga beläggen för det rådet är överväldigande.

Lars Bern

 

PS.

Vi har bildat Riksföreningen för Metabol Hälsa för att arbeta för bättre behandlingsmetoder mot metabola sjukdomar och för en kost som inte gör oss sjuka överhuvudtaget. Stöd vårt upplysningsarbete genom att gå med i vår förening och köp boken om Den Metabola Pandemin.

20 reaktioner på ”C-vitamin långt bättre än statiner”

 1. Hur verkar ascorbinsyra på tandemaljen om du många gånger om dagen dricker vatten med upplöst pulver i?

   1. Tack! Har köpt boken via Adlibris. Ett fint komplement till vår Antti Heikkilä, som är ute i hetluften med sina böcker, som också delvis handlar om metabolismen. ?

 2. Tack för bra artikel och info.
  Tänker lära mig mer om hur man gör eget liposomalt c-vitamin. Man behöver en ultraljudstvätt till att börja med – men inte någon av de billigare för då blir det tydligen inte nanostorlek på partiklarna. Men hur kan man mäta det själv undrar jag.
  C-vitaminpulver och lecitin behöver man också. Blir till att grotta runt på YouTube för tips.

  Vet att C-vitamin funkar för jag blev helt bra från hjärndimma och extrem trötthet under 2 år när jag fick c-vitamindropp (via antroposofläkare nu utvandrad till Tyskland eftersom Sverige är som det är).

  Läste lite på denna sida om C-vitaminer
  https://newsaboutdisease.com/2016/03/05/mirakelmedicin-eller-enbart-ett-vitamin/

 3. Hej, Tack för bra artiklar. Jag har några frågor. När det gäller C-vitamin kan man köpa liposomalt c-vitamin som verkar var koncentrerat? Jag såg att att dagsdos på 10 ml innehåller 2000mg räcker det? Sen undrar jag vad man tar kolloidalt silver för?

 4. Ni har träffat mitt i prick, jag har sen 4 mån gjort en by-pas, sen 20 år tillbaka en 2-3 balongutvidgningar. Jag har sen dess ätit en flora av medeciner, lyssnat på en hel del läkare, experter kardiologer, docenter och proffesorer m.m.

 5. Hej Lars, Jag äter dagligen 1 trombyl samt 20 mg simvastatin efter en tia i somras. Jag vet att du inte är läkare, men proppar inte kärlen igen om jag skulle sluta med simvastatin och börjar med citronintag istället? Skulle du råda mig till att upphöra med simvastatinet? Följdsjukdomarna verkar otäcka. Hoppas du lämnar mig ett svar på detta inlägg. Ha det så bra.

  1. Lars Bern

   Det är ytterst grannlaga att ge denna typ av individuella råd när man inte är leg läkare, så det gör jag inte.
   Däremot kan jag tala om hur jag själv skulle göra om jag haft en s.k. tia. Jag skulle aldrig drömma om att ta statiner utan skulle gå in för hög dos C-vitamin och D3-vitamin samt kosttillskott med Q10 och Selen. Att sänka kolesterolet som statiner gör skulle inte skydda mig från nya kardiovaskulära händelser, dessa är nämligen inte orsakade av kolesterol utan av inflammationer. Därför gäller det att gå in för en kost och kosttillskott som minskar inflammationsnivån i kroppen vilket C-vitamin gör. Om man tittar på de som söker för infarkter så finns det inget samband med höga nivåer på kolesterol, det är en myt att det skulle vara så. Och forskningen visar att personer med högt kolesterol är friskast, lever längst och har minst demens.

    1. Djur i människostorlek t.e.x. apa som kan producera sitt eget C-vitamin producerar upp till 10 gram. Apan är då troligen hårt stressad och C-vitamin används då till att producera adrenalin. Många får problem med magen (diarré) vid 5-6 gram. Å andra sidan om C-vitamin används som en cancerkur sprutar läkaren in 100 gram per dygn intravenöst utan biverkningar. 10 gram är en rejäl dos men klarar du att oralt inta detta utan problem så är det troligen riskfritt. Det säljs nu Liposomalt C-vitamin som är förpackat så att det upptas långsammare. Man kan då äta de större mängderna typ 10 gram utan problem.

     1. Jag har läst lite om liposomalt c-vitamin där 10 ml innehåller 2000mg, räcker det för att bryta kroppens inflammation eller måste man upp till 10 mg om dagen? Sen skulle jag gärna vilja veta varför man intar kolloidalt silver, vad hjälper det för?

     2. Lars Bern

      Kolloidalt silver är ett milt antibiotikum som är verksamt mot såväl bakterie-, virus- som svampinfektioner. Det fungerar dock inte alltid men går utmärkt att kombinera med vanliga antibiotika för att förstöra deras effekt.

    2. Hej Hans, Tack för din bok, jag har börjat läsa den, men inte kommit så långt. Nu har jag några frågor till dig. Om du tar 10 mg c-vitamin och blandar med vatten får jag fråga hur mycket vatten du löser upp detta i eftersom 10mg är en ganska stor mängd? Sen såg jag i någon artikel att du äter kollodialt silver, intar du det för jämnan eller bara någon gång ibland? Eftersom det är ett antibiotikum intas detta bara vid infektion då? Jag såg i svaret nedan att man kan ta det ihop med antibiotika för att förstöra deras effekt, men man förstår väl inte den effekten som man äter antibiotikan emot hoppas jag. Jag antar att du syftar på någon bieffekt? Man tar väl inte kollodialt silver bara när man äter antibiotika eller har någon infektion?

     1. Lars Bern

      Kolloidalt silver har i flera studier visat sig förstärka den antibakteriella effekten av antibiotika, varför de med fördel kan kombineras. Jag har efter en urostomioperation en kraftigt ökad risk för urinvägsinfektion, varför jag tar en klunk till natten som profylax. Det har minskat min förekomst av dessa infektioner signifikant. Nyligen hjälpte jag några vänner vars hund drabbats av kronisk urinvägsinfektion och gick runt i deras hem och läckte. Efter att de på min inrådan blandat 1 dl kolloidalt 10ppm silver i hundens vattenskål varje dag försvann problemet.
      Jag tar dagligen 10 g C-vitamin löst i en liter vatten som jag dricker av hela dygnet (10mg som du skriver är en nästan meningslös dos).

 6. Hej och tack för en intressant artikel! Min fråga är; vilken sorts C-vitamin använder du? Brustabletter är ju helt förkastliga med alla tillsatser, och det finns en uppsjö att gå vilse i, vad ska man använda?? Tack på förhand.

   1. Där har de ju även citronsyra för en femtedel av priset. Varför väljer du askorbinsyra? En annan sak jag tänkte på – anfräts inte tänderna av detta ständiga drickande av en förmodat ganska sur vätska?

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen