Periodisk fasta kan vända typ 2-diabetes

Periodisk fasta kan vända sjukdomsförloppet vid typ 2-diabetes skriver läkaren Jason Fung och kollegor i tidskriften BMJ Case Reports. Tre diabetespatienter som genomgått ett fasteprogram kunde sluta med sin insulinbehandling.

Omkring en halv miljon människor har diabetes i Sverige och 85–90 procent av dem lider av typ 2-diabetes, en sjukdom som förknippas med allvarliga komplikationer och tidig död. Sjukvårdens och samhällets kostnader för typ 2-diabetes beräknas öka från omkring 16 miljarder kronor år 2013 till nästan 18 miljarder kronor år 2020.

Livsstilsförändringar är en viktig faktor i behandlingen av typ 2-diabetes, men det räcker inte alltid för att få kontroll över blodsockerhalten. Fasta i kombination med en hälsosam kost och fysisk aktivitet kan enligt artikelförfattarna bidra till ökad effekt.

Tre män i åldrarna 40 till 67 år med typ 2-diabetes fick prova att följa ett program för periodisk fasta för att se om det kunde lindra deras symtom. Utöver dagliga insulininjektioner stod de på olika läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck och höga kolesterolvärden. Två av männen fastade 24 timmar i sträck varannan dag medan den tredje fastade tre dagar per vecka. På fastedagarna drack de lågkaloridrycker som te, kaffe, vatten och benbuljong och åt en mycket kalorisnål måltid på kvällen. Innan de påbörjade fasteprogrammet deltog de i ett sex timmar långt näringsseminarium om hur diabetes utvecklas och sjukdomens inverkan på kroppen samt insulinresistens, hälsosam kost och hur man hanterar diabetes med hjälp av kosten, inklusive terapeutisk fasta.

De tre männen följde fasteprogrammet i ungefär tio månader. Deras värden för fasteblodsocker, genomsnittligt blodsocker (HbA1c), vikt och midjemåttet mättes vid behandlingens start och slut. En månad in i programmet hade alla tre kunnat sluta med sina insulininjektioner. För en av dem tog det bara fem dagar. Två kunde även sluta med alla sina övriga diabetesmediciner medan den tredje blev av med tre av sina fyra läkemedel. Samtliga gick ner i vikt med 10–18 procent och minskade sina värden för fasteblodsocker och HbA1c, något som enligt artikelförfattarna kan sänka risken för framtida komplikationer.

Patienternas respons på programmet var positiv,  och alla tre klarade att följa kostschemat utan några större problem.

Eftersom det här är en observationsstudie som bara omfattar tre fall är det inte möjligt att dra några slutsatser om behandlingsprogrammets effekter i bredare bemärkelse.

”Användning av terapeutisk fasta för att behandla [typ 2-diabetes] väldigt sällsynt”, skriver författarna. ”De här tre fallen visar dock att behandling med 24 timmars fasta kan minska eller helt eliminera behovet av diabetesmediciner.”

Vad är periodisk fasta?

Periodisk fasta innebär att man låter bli att äta under regelbundna perioder. Ett multivitamin-mineraltillskott rekommenderas dock för att säkerställa ett tillräckligt intag av mikronäringsämnen.

Den vanligaste typen av fasta är känd som 16: 8-metoden där man fastar i 16 timmar och minskar ”ätfönstret” till åtta timmar. Ett exempel är att man äter middag klockan sju på kvällen, hoppar över frukosten nästa morgon och äter lunch vid elvatiden samma förmiddag.

Andra varianter är att man fastar två hela dagar i streck varje vecka, att man fastar ett dygn en eller ett par gånger i veckan eller att man fastar varannan dag.

Källa: EurekAlert! Planned intermittent fasting may help reverse type 2 diabetes, suggest doctors. Pressmeddelande 2018-10-09.

Studien: Furmli S, Elmasry R, Ramos M, Fung J. Therapeutic use of intermittent fasting for people with type 2 diabetes as an alternative to insulin. BMJ Case Reports, 2018; bcr-2017-221854

Bild: By Kuebi = Armin Kübelbeck [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Rulla till toppen