Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 D-vitamin kan vara nyckeln till metabolt syndrom hos många kvinnor över 50

D-vitamin kan vara nyckeln till metabolt syndrom hos många kvinnor över 50

Kvinnor över 50 med D-vitaminbrist lider av metabolt syndrom i mycket högre grad än kvinnor med tillräckliga D-vitaminnivåer. Det visar forskning från São Paulo i Brasilien.

Resultatet från en studie som gjorts på Botucatu Medical School vid São Paulo State University (FMB-UNESP) i Brasilien visar att det finns en stark koppling mellan D-vitaminbrist och metabolt syndrom hos kvinnor som passerat klimakteriet.

Metabolt syndrom är ett samlingsbegrepp för ett tillstånd där en överviktig person, särskilt med bukfetma, också har högt blodtryck, höga blodfetter och/eller förhöjda blodsockernivåer. Syndromet ökar risken påtagligt för att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdomar och demens. Risken att drabbas ökar med stigande BMI.

463 kvinnor i åldern 45–75 år deltog i studien. Alla hade passerat klimakteriet och hade inga tidigare eller befintliga utan hjärtbesvär. De följdes i två år vid FMB-UNESP:s klimakterieklinik.

Forskarna vid FMB-UNESP) upptäckte metabolt syndrom hos 57,8 procent av kvinnorna som hade måttlig eller uttalad brist på D-vitamin (20–29 respektive <20 ng/ml) jämfört med 39,8 procent av de som hade tillräcklig D-vitaminnivåer (>30 ng/ml).

De klassiska parametrarna för metabolt syndrom analyserades: midjemått över 88 cm, högt blodtryck (över 130/85 mmHg), högt blodsocker (fasteglukos över 100 mg/dL) samt onormala värden för triglycerider (över 150 mg/dL) och kolesterol (HDL under 50 mg/dL). Metabolt syndrom diagnostiserades om tre eller flera av dessa kriterier uppfylldes.

– Vi fann att ju lägre nivå av D-vitamin i blodet, desto större förekomst av metabolt syndrom, säger Eliana Aguiar Petri Nahas, professor på FMB-UNESP:s avdelning för gynekologi och obstetrik och medförfattare till studien. Resultaten tyder på att tillräcklig D-vitaminhalt hos postmenopausala kvinnor kan minska risken för sjukdom.

I tidigare forskning har man sett att flera olika mekanismer kan förklara D-vitaminets inverkan på metabolt syndrom. Enligt författarna till den här studien är den mest troliga förklaringen till sambandet att D-vitamin påverkar frisättningen av insulin och insulinkänsligheten, två faktorer som spelar stor roll vid metabolt syndrom. De understryker dock att det krävs fler studier för att bekräfta kopplingen.

D-vitaminbrist vanligare bland äldre kvinnor med bröstcancer

Samma forskargrupp har tidigare undersökt sambandet mellan D-vitaminbrist och bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. Den studien omfattade 192 kvinnor i åldern 45–75 år med nyligen diagnostiserad bröstcancer.

D-vitaminhalten var tillräcklig hos 33,9 procent av patienterna och otillräcklig eller bristfällig hos 66,1 procent. En större andel av kvinnorna med måttlig eller uttalad D-vitaminbrist hade allvarliga tumörer eller metastaser. Med anledning av det resultatet ville forskarna ta reda på mer om D-vitaminets effekter på kroniska sjukdomar och valde därför att undersöka metabolt syndrom.

– Vi har bra kunskaper om D-vitaminets betydelse för skeletthälsan, säger Nahas. Nu studerar vi D-vitaminets effekter på brösthälsa och hjärt-kärlsystemet. De senaste åren har det uppmärksammats att det kan finnas kopplingar mellan D-vitaminbrist och både inflammation och kardiometabola sjukdomar. Men det behövs mer information om sambandet mellan D-vitamin och markörer som rör inflammation och hjärt-kärlsystemet.

Sämre D-vitaminproduktion hos äldre

Enligt Nahas är åldrandet en nyckelfaktor vid D-vitaminbrist.

– När vi utsätts för solens strålar aktiveras ett slags pre-D-vitamin i fettvävnaden under huden, förklarar hon.

När vi åldras uppstår olika förändringar i vår kroppssammansättning; bland annat minskar muskelmassan och mängden pre-D-vitamin. Därför tillverkar äldre människor mindre D-vitamin även om de vistas mycket i solen.

Nahas team planerar att koncentrera sin fortsatta forskning på D-vitamintillskott och olika indikatorer på hjärt-kärlsjukdom hos postmenopausala kvinnor.

– Det behövs fler studier för att ta reda på hur kosttillskott inverkar på metabolt syndrom och olika immun- och inflammationsmekanismer vid hjärt-kärlsjukdom hos postmenopausala kvinnor och på deras livskvalitet, säger Nahas.

Hon anser att kvinnor efter klimakteriet behöver och förtjänar bättre vård. De bör söka medicinsk rådgivning kring behovet av D-vitamintillskott.

– Vitaminbrist kan få allvarliga konsekvenser, oavsett om det gäller bröstcancer, hjärt-kärlsjukdom eller metabolt syndrom, säger Nahas.

Källor:
Agencia FAPESP. Estudo reforça relação entre falta de vitamina D e síndrome metabólica.

Pressmeddelande 2018-02-23.
EurekAlert. Vitamin D might be key to syndrome affecting half of women aged 50 or plus. Pressmeddelande 2018-03-18.

Studien:
Schmitt EB, Nahas-Neto J, Bueloni-Dias F, Poloni PF, Orsatti CL, Petri Nahas EA. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas. 2018 Jan;107:97-102. doi: 10.1016/j.maturitas.2017.10.011. Epub 2017 Oct 18.

Rulla till toppen