D-vitamin kopplat till lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukomar

Normala D-vitaminnivåer tycks minska risken för dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar med 30 procent, enligt en ny norsk studie.

Om du lider av hjärt-kärlsjukdom kan det vara bra att kontrollera ditt D-vitaminvärde. Forskare vid universitetet i Bergen (UiB) har nämligen dragit slutsatsen att personer som lider av hjärt-kärlsjukdomar mår bra av en normal D-vitaminnivå.

– Vi ser att rätt mängd D-vitamin hos de här patienterna minskar risken för dödsfall väsentligt. Det är dock viktigt att upprätthålla en viss nivå av D-vitamin i kroppen, säger professor Jutta Dierkes på Klinisk institutt 1 vid UiB, som ledde studien. Både för mycket och för lite ökar risken.

Studien omfattade data från år 2000 från fyratusen personer med hjärt-kärlsjukdom som följts under tolv års tid. Deltagarnas medelålder var 62 år när studien började.

Svårt att ge rekommendationer

Analysen visade att det är bra att ha blodvärden på runt 42 till 100 nmol/l. Enligt Jutta Dierkes är det emellertid svårt att ge allmänna rekommendationer om hur mycket D-vitamin man bör ta som tillskott.

– Hur mycket D-vitamin man behöver varierar från person till person. Det beror på var man bor och vilken typ av kost man äter.

De nordiska länderna rekommenderar till exempel ett dagligt D-vitaminintag (från alla typer av källor) på 10 mikrogram, medan USA rekommenderar 15 mikrogram och Tyskland 20.

– Även om norrmän får mindre sol än tyskarna äter de mer fisk och torskleverolja. Fisk, men också torskleverolja, är viktiga D-vitaminkällor på vintern, och så vistelse utomhus på sommaren, säger Jutta Dierkes.

D-vitaminhalten bör mätas

Hon rekommenderar att alla som haft hjärt-kärlsjukdom får mäta sin D-vitaminhalt, så att de kan reglera sitt eventuella intag av kosttillskott. Mätningen görs genom ett enkelt blodprov på vårdcentralen.

– Det är dock viktigt att ta hänsyn till att nivåerna varierar efter årstid. Ett test i september kommer inte att visa samma värde som i januari.

– Värdena i januari eller februari är ofta lägre på grund av bristen på solljus, säger Jutta Dierkes.

Källa: Universitetet i Bergen. Vitamin D knyttes til redusert dødelighet. Pressmeddelande 2018-02-28.

Studien: Degerud E., Nygård O., de Vogel S., Hoff R., Svingen G.F.T. m.fl. Plasma 25-Hydroxyvitamin D and Mortality in Patients With Suspected Stable Angina Pectoris. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Mar 1;103(3):1161-1170.

Rulla till toppen