Koppling mellan multivitaminer och 73 % lägre risk för att få barn med autism

Intag av folsyra och multivitaminer före och under graviditeten tycks kunna minska risken för autism hos barn, enligt en ny israelisk studie.

En internationell forskargrupp vid Haifa-universitetet i Israel rapporterar att kvinnor som tagit extra folsyra och/eller multivitaminer före och under graviditeten hade markant lägre risk för att få barn med autismspektrumstörning (ASD).

De här rönen sätter nytt ljus på det redan välkända sambandet mellan folsyrabrist hos mamman och neuralrörsdefekter hos fostret (t.ex. ryggmärgsbråck). Tidigare forskning har även visat att B-vitaminet inositol stärker det här skyddet.

Författarna till den nya studien undersökte data från israeliska hälsovårdsregister för 43 500 barn födda mellan 2003 och 2007. Av de här barnen hade 572 fått en ASD-diagnos av läkare.

Forskarna följde barnens utveckling fram till 2015 och granskade mammornas läkemedelsdata för att se om de fått folsyra och/eller multivitaminer utskrivna före och under graviditeten. Multivitaminpreparaten omfattade A-, B-, C- och D-vitaminer.

Resultaten visade att de kvinnor som tagit tillskott före graviditeten hade 61 procents lägre risk att få barn med ASD jämfört med kvinnor som inte tog tillskott. För de kvinnor som ätit folsyra och/eller multivitaminer under graviditeten var risken ännu lägre: 73 procent.

En annan upptäckt var att barn till föräldrar som led av ett psykiatrisk tillstånd inte hade samma riskreducering med folsyratillskott.

”Den här upptäckten kan spegla bristande överensstämmelse, större vitaminbrist eller dålig kost bland personer med psykisk ohälsa”, skriver författarna.

Forskarna poängterar att studien har vissa begränsningar, bland annat att registren som uppgifterna hämtades från saknade information om mödrarnas folatnivåer i blodet. Det framkommer inte heller om kvinnorna som fick vitaminer på recept faktiskt tog dem. En möjlighet är också att vissa kvinnor köpte vitaminer på egen hand, utan recept.

Överensstämmelse med andra studier

Det unika med studien är att man analyserat vitaminintag under så pass lång tid som två år före graviditet. Intressant är också att resultaten sammanfaller med liknande studier, bland annat en norsk undersökning som publicerades i JAMA 2013. Där drog forskarna slutsatsen att risken för autismsymtom hos barn som exponerats för epilepsimediciner i moderlivet minskar om den blivande mamman tar tillskott av folsyra innan hon blir gravid.

En ytterligare studie som publicerades i British Medical Journal 2017 ger också stöd för att multivitaminer med eller utan folsyra och järntillskott kan ha en reducerande effekt på ASD. I studien analyserades 273 107 svenska mammor och barn som fötts mellan 1996 och 2007. Enligt resultaten hade de kvinnor som tagit multivitaminer under graviditeten lägre sannolikhet att få barn med ASD jämfört med kvinnor som inte tagit tillskott. Den positiva effekten gällde dock bara multivitaminer, inte tillskott av enbart folsyra eller järn.

Forskarna bakom samtliga studier är noga med att betona att associationen mellan intag av multivitaminer/folsyra och minskad risk för autism inte innebär något orsakssamband.

Det ska också observeras att extremt höga nivåer av folsyra eventuellt kan ge motsatt effekt, åtminstone enligt en amerikansk analys från John Hopkins-universitetet 2016. Den visade på en koppling mellan mycket höga nivåer av folsyra i blodet hos mammor efter förlossningen och ökad risk för att deras barn skulle få en ASD-diagnos.

Forskarna som utförde analysen kunde inte förklara varför vissa av kvinnorna hade så höga halter. En möjlig anledning är att de fick i sig stora mängder från folsyraberikade livsmedel (som är vanliga i USA) eller tog kosttillskott i höga doser. En annan möjlighet är ärftliga faktorer som gör att vissa omsätter folsyra sämre.

Fakta om folsyra/folat

Folat är ett vattenlösligt B-vitamin som finns i små mängder i nästan all mat från växt- och djurriket, men speciellt i mörkgröna bladgrönsaker. Folsyra är den syntetiska och mer stabila formen av folat och återfinns i kosttillskott och folsyraberikad mat (vanlig i Kanada, Mexiko och USA). Både folat och folsyra omvandlas till de aktiva formerna 5-MTHF och folinsyra i kroppen. Folat bryts snabbt ned och förs ut ur kroppen, medan folsyra är stabilare och kan stanna kvar längre, sannolikt i högre grad hos personer med en ärftlig defekt som försämrar kroppens omsättning av vitaminet.

Behovet av folat stiger när cellbildningen ökar, till exempel hos foster och hos växande barn och ungdomar. Därför rekommenderas kvinnor som funderar på att bli gravida att äta mycket grönt och att ta extra folat/folsyra för att förebygga brist.

Läs mer: Folsyra B-vitaminer

Rulla till toppen