Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Skolmedicinen desinformerar

Skolmedicinen desinformerar

En vän till mig sände nyligen fyra frågor till en av den svenska skolmedicinens ledande byråkrater. Frågor som han tyckte hittills ej besvarats tillfredsställande från skolmedicinens håll i behandlingen av Coronasjuka. Svaren som min vän fick var så pass anmärkningsvärda att jag återger dem här med mina kommentarer.

Den första fråga var: Varför använder man inte malariamedicinen hydroxiklorokin (HCQ) som i våras beskrevs som både effektiv och billlig?

Skolmedicinarens svar: Angående malariamedicinen (klorokin) så gjordes flera studier som inte kunde påvisa någon effekt. Däremot drabbades flera patienter av svåra biverkningar.

De studier som sannolikt menas orkestrerades av WHO och som av läkare i vården, vilka med stor framgång använt HCQ för att bota Covid-19, anklagats för att ha haft ett försöksupplägg med (medvetet?) allt för höga doser (därav biverkningarna) och som sattes in för sent. De menar att all erfarenhet visar att HCQ måste sättas in på ett tidigt stadium av sjukdomen och att det bör kombineras med zinktillskott vilket inte gjordes. Studierna utförds under UK Recovery trial och WHO Solidarity trials. Båda försöken var sponsrade av Bill & Melinda Gates Foundation som även har mycket stora intressen i de vacciner som lanseras.

Redan 2005 publicerades en studie från bl.a. CDC som visade att HCQ effektivt förhindrar spridning av SARS.CoV-virus i cellkulturer. Det fungerade både profylaktiskt och som behandling efter infektion. Under Covid-19 epidemin har kliniker runt om i världen rapporterat mycket framgångsrik behandling med medicinen. Dessa rapporter har systematiskt censurerats av skolmedicinens handgångna medier och internetplattformar. Man måste söka sig till alternativmedier för att hitta rapporterna.

Senare har likaledes den gamla billiga medicinen Ivermectin rapporterats ge positiva behandlingsutfall. Ivermectin är känt för att ha effekt mot en rad patogener. Däremot har det svindyra preparatet Remdesivir som skolmedicinen rekommenderat visat sig vara i stort sett värdelöst. I fallen med HCQ och Ivermectin rör det sig om billiga välbeprövade mediciner där alla patent gått ut, varför industrin inte tjänar pengar på dem. I fallet med det nästan verkningslösa Remdesivir rör det sig om ett patenterat medel där man drar in över 20.000 kr för en behandling, de övriga två behandlingarna kostar några tior.

Den andra frågan var: Varför propagerar man inte brett för att människorna skall stärka sitt immunförsvar?

Skolmedicinarens svar: Det finns inte något vedertaget sätt att stärka immunsvaret mer än att hålla sig frisk och i god kondition.

Svaret är fullständigt otroligt för att komma från en medicinskt bildad person med stort ansvar för svensk hälsovård. Att stärka immunförsvaret handlar ju just om det ”att hålla sig frisk och i god kondition.” Det borde enkelt kunna ges tydliga besked om hur detta kan ske. Det märkligaste är att han inte nämner vacciner som skolmedicinen ju propagerar för att människor skall ta, menar han att inte heller det stärker immunförsvaret?

Svaret är helt falskt. Det finns dokumenterat hundratusentals studier som visar hur vi på olika sätt själva kan stärka vårt immunförsvar. Det är bara att söka på PubMed så hittar man dessa. Inte minst har vår kost en mycket stor betydelse för vårt immunförsvar, vilket jag berört i min bok om Den Metabola Pandemin. Nu efter utbrottet av Covid-19 har även den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra publicerat boken Bättre Immunförsvar på 21 Dagar. Han pekar på hur man på bara tre veckor kan bli både metabolt friskare och öka sin motståndskraft mot infektioner som Covid-19 med en enkel kostförändring.

Det är dessvärre helt tydligt att skolmedicinen med hjälp av Public Service och MSM nu sjösatt en propagandakampanj med falska påståenden att människor inget kan göra för att stärka sitt immunförsvar, allt för att sälja maximalt antal vaccindoser. Den nu pågående vaccinkampanjen handlar om hundratals miljarder i inkomster för det medicinindustriella komplexet. Skolmedicinens kampanj är djupt omoralisk med tanke på att en bättre kostregim och vissa tillskott av vitaminer och mineraler stärker hela immunförsvaret mot flertalet av de tusentals patogener som hotar oss, medan ett vaccin i bästa fall bara verkar mot en enda bestämd patogen, samtidigt som man ofta riskerar allvarliga biverkningar.

Den tredje frågan var: Varför sägs ingenting om vitaminers och mineralers betydelse i detta sammanhang?

Skolmedicinarens svar: Finns vad jag vet inga säkra vetenskapliga bevis för att vitaminer eller mineraler har effekt.

Återigen ett fullständigt otroligt okunnigt uttalande för att komma från en medicinskt bildad person med stort ansvar för svensk hälsovård. Om han söker på PubMed på ”Vitamin C Covid-19” får han 126 träffar, på ”Vitamin D C-19” får han 390 träffar, på ”zinc C-19” får han 187 träffar, på ”selen C-19” får han 50 träffar och på ”quercetin C-19” får han 81 träffar. På detta sätt kan man fortsätta och hitta hundratusentals andra studier som visar hur vitaminer och mineraler stärker vårt immunförsvar mot patogener och hur brist på dem kraftigt ökar risken att bli allvarligt sjuk.

I en artikel med titeln Over 200 Scientists & Doctors Call For Increased Vitamin D Use To Combat COVID-19 kan ni hitta hur mycket D3-vitamin som över 200 ledande medicinska forskare själva tar. Deras dagliga intag spänner från 1.000 IE till 17.000 IE. Svensk skolmedicin rekommenderar en helt otillräcklig pytteliten dos på 400 IE. Tror någon att dessa fackmänniskor tar så höga tillskott samtidigt som det inte finns ”säkra vetenskapliga bevis för att vitaminer eller mineraler har effekt” som den svenska skolmedicinaren påstår i sin propaganda?

Förhållandet är detsamma i skolmedicinens propaganda mot det minst lika viktiga C-vitaminet. Där rekommenderar man ett löjligt lågt intag på 0,075 gram per dygn, när det optimala sannolikt är uppemot hundra gånger den dosen utspritt över dygnet. Det är den nivå som andra jämförbara däggdjur som producerar sitt eget C-vitamin ligger på. Skolmedicinens löjliga rekommendation ligger på den miniminivå som krävs för att inte insjukna och dö i skörbjugg.

Skolmedicinens propaganda mot människors strävan att ”att hålla sig frisk och i god kondition” med rätt kost och lämpliga tillskott av vitaminer och mineraler, är en stor skam. Att på detta sätt försöka frånta människor deras frihet att välja, hur de skall stärka sitt immunförsvar, är typiskt för dagens svenska skolmedicin. Det innebär att vi alltid måste vara på vår vakt om vi blir sjuka och hamnar i händerna på dagens sjukvård. Risken att vi inte får bästa kända behandling är uppenbar, om denna inte ligger i läkemedelsindustrins intresse.

Den fjärde frågan var: Kan verkligen massvaccinering vara en lösning mot muterande virus?

Skolmedicinarens svar: Vaccineffekten hos muterade stammar kommer man ha ögonen på och ev kan man så småningom behöva justera vaccinerna. F.n. är vaccination vägen ut ur den mycket allvarliga situation världen befinner sig i.

I sin bok Vacciner tar professor Peter Grötzsche upp frågan om man bör vaccinera mot muterande influensavirus. Han argumenterar starkt för vaccination mot ett antal allvarliga sjukdomar, men underkänner helt idén att vacciner mot muterande influensavirus. Det betraktar han som ett rent geschäft från läkemedelsindustrins sida. Det finns även studier som visar att dessa årliga influensavacciner ökar risken att smittas av andra patogener, genom att de skadar det naturliga immunförsvaret.

Vi har haft vaccin mot tidigare influensavirus i över 50 år, men har ändå inte blivit av med de besvärliga säsongsinfluenserna. Vi kommer inte att bli av med coronavirusstammarna heller, de kommer att fortsätta leva i vår miljö. Således borde strategin för att bekämpa influensasjukligheten vara att tillämpa sätt att stärka immunförsvaret och att forska efter medel som botar de sjuka i stil med de gamla biverkningsfria (om de används rätt) HCQ och Ivermectin preparaten. Strategin har den fördelen att man undviker alla de oundvikliga svåra biverkningar som många som fått vaccinerna drabbas av, och ju fler doser man måste fortsätta ge ju värre blir dessa biverkningar. Problemet med den föreslagna strategin är att den bara inbringar en liten bråkdel av de intäkter industrin kan kamma hem på vacciner. Därför ägnar sig vår skolmedicin som helt går det medicinindustriella komplexets ärenden, åt att med sin propaganda undertryck och censurera alla uppgifter om vilka alternativ människor har till vaccinerna.

Skolmedicinaren hävdar även att vaccinationskampanjen skulle kunna vara vägen ut ur den mycket allvarliga situation världen befinner sig i. Detta faller på det faktum att mutationer väldigt snart gör att man måste ta fram nya vacciner och att det demonstrerat att de nya vaccinerna inte hindrar smittspridningen som man hoppats. Det visar sig nämligen att vaccinerna inte hindrar sjuklighet utan bara lindrar den. Det visar sig även att de vaccinerade kan återsmittas och således fortsätta sprida smittan.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de svar som den ledande representanten för vår skolmedicin gav min frågande vän, var både felaktiga, vilseledande och helt styrda av industriintressen. En otäck berättigad fråga infinner sig, vågar man längre söka vård hos denna skolmedicin, styrd av andra intressen än patienternas bästa, när man blir sjuk?

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

18 reaktioner på ”Skolmedicinen desinformerar”

 1. Hej

  Jag tror stenhårt på att det mest rätta och det HELA världen borde satsa på i första hand är att göra allt man kan för att ge sin kropp de bästa förutsättningarna att själv ta hand om viruset.

  Att stärka sitt immunsystem borde då vara högst upp på allas prioritering nu.

  Har själv botat ett antal livsstilssjukdomar (astma, psoriasis, ledgångsreumatism och allergier) under de senaste dryga 1.5 året. Jag har gjort detta i huvudsak genom att plocka bort all processad mat och fröoljor, nästan helt uteslutit socker och alla spannmål. Har också lagt in ett rörelse och träningsprogram som jag regelbundet utför.

  Min omläggning gjorde att jag nu är kvitt i stort sett alla tidigare symptom, jag gick ner nära 15 kg och har sen 1.5 år inte tagit en enda medicin och knappt varit sjuk någonting

  Hörde idag på en podcast med Dale Harrison som var med i Dr Mark Hymans pod och har nu även läst en del av det Dale skriver om Covid-19. Han föreslår att hela jordens befolkning borde ta vaccination och att det är det enda rätta. Han håller dock med om att vi OCKSÅ behöver stärka vårt immunsystem. Men han gör liknelsen att inte ta vaccinet är som att gå ut på ett slagfält i T-shirt jämfört med en skottsäker väst

  Hur möter man dessa resonemang framöver när trycket från släkt, vänner, arbetsgivare och samhället i stort ökar och majoriteten förespråkar vaccination?

  https://dalewharrison.substack.com/p/covid-year-1

  P.S tack för ett bra initiativ med föreningen 🙏🏻❤️

  Mvh
  Patrik Gamborn

  1. Du skriver;
   Jag tror stenhårt på att det mest rätta och det HELA världen borde satsa på i första hand är att göra allt man kan för att ge sin kropp de bästa förutsättningarna att själv ta hand om viruset.

   Vilka hindrar Dig/oss ?
   Tror Du på att proppa i Dig vitaminer och andra tillskott så är det väl OK.
   Du gynnar ekonomiskt två sorters företag och det är ju hedervärt.
   Hälsningar WB

  2. Låter väl klokt !
   Livrem hängslen och flytväst!
   Vad kan sedan gå fel ?
   Trots allt vill vi väl vara friska?
   Hälsningar
   WB

 2. Jag håller helt med att vi absolut skall stärka vårt immunförsvar med kost och kosttillskott. Vaccinering har kanske en roll att fylla. Vi människor har inte varit så många påp denna planeten under evolutionen efter det att Gud skapade oss…. Det var inte länge sedan vi var under en miljard!! Muterande virus behöver människor i stort antal samt tid, för att kunna mutera, dvs för att viruset skall hinna utvecklas behöver det tid x antal människor. När nu mänskligheten har exploderat i antal, samt att vårat resande har ökat enormt, så ökar även kontaktytorna. Detta gör att virus sprids snabbt och muterar snabbare än någonsin. En vaccnerad person kan hjälpa till att minska virusets framfart, och dermed dess förmåga att mutera lika snabbt. Det är ocså sant att en vaccinerad person kan sprida virus men det är en definitionsfråga. Han/hon kanske bara sprider några % av om denne inte var vaccinerad. MEN!! En person med gott immunförsvar blir heller ingen superspridare. Och det gäller ALLA virus. Sug på den! Om vi supplementerar med D-vitamin Zink Selen och C-vitamin. Och vi skall undvika Glyfosat, köp bara ekologisk mat. Läs Lars Berns bok… undvik processad mat och fröoljor.
  Om man nu gödslar med piller till de gamla på äldreboenden, varför inte ge dem en multivitamin tablett samt extra D-vitamin? Lite kalciumaskorbat i bordsvattnet? Obegripligt…

  1. Jobbigt att inte kunna editera alla missade och felplacerade bokstäver i efterhand…. Hav överseende.

  2. Ett utdrag ur en text från John D. Rockefeller Masoniska Kreed,, Frimurare, Illumminati, Wake up.

   ” När deras tänder ruttnar fyller vi dem med metaller som dödar deras sinnen och stjäl deras framtid .
   När deras förmåga att lära sig har drabbats har vi skapat droger som gör dem sjukare och orsakar dem andra sjukdomar, som vi kommer att skapa ännu mer droger för.
   Vi kommer att göra den dem följsamma och svaga inför oss, genom vår makt.
   De kommer att bli deprimerade, långsamma och överviktiga och när de kommer till oss för att få hjälp kommer vi att ge dem mer gift.

   Vi kommer att hålla deras liv korta och deras sinnen svaga samtidigt som vi låtsas göra motsatsen.
   Vi kommer att använda vår kunskap om vetenskap och teknik på subtila sätt så att de aldrig ser vad som händer. Vi kommer att använda mjukmetaller, åldrande accelatorer ( menas nog påskynda åldrandet ) och lugnande medel i mat och vatten samt i luften. De kommer att täckas av gifter vart de än vänder sig. ”

   Jag tycker det här stämmer bra med hur allting i vårt samhälle utvecklats.

   Du håller med om att vi ska stärka vårt immunförsvaret. Borde vi inte få den uppmaningen av våra myndigheter och skolmedicinen ?

   Vad menar du med att vaccinering kanske har en roll att fylla ?
   Du är inte alls medveten om att vi är många som kämpar för att sanningen om vaccin ska visas ?

   Jag har en frekvensapparat “Monikor” som kan spåra och eliminera ca 180 mikrober och jag har fått 4 frekvenser för covid-19. Men de är bara framtagna från 6 personer i USA. Apparatens grundare är ryss och jag antar att han är i USA för att etablera den där. Det blir antagligen fler frekvenser med tiden.
   Coronan som upptäcktes 2003 och som står för 15% av snuvorna har 15 fekvenser.

   Monikor talar om att jag har en infekterad lever och jag kollar hur jag är belastad av ett trettiotal mikrober som apparaten föreslår.

   I början av sommaren botade jag min mans Borrelia.

   Det bästa sättet att skydda sig mot virus är att ha ett fungerande immunförsvar sen botar frekvenser och örter. Ett mycket bra sätt att underminera människors immunförsvar är att skapa rädsla.

   Eftersom jag läst Hulda Clark och påtalat för mina medmänniskor detta med att sprida smitta. Jag byter disktrasa dagligen. Jag skulle inte låta min lilla bebis leka med skor eller ta på sig skor själv förrän barnet låter bli att vidröra sulorna.
   Inte låta barnen tömma kattlådan.
   Jag skulle aldrig ta ur några gemensamma snacksskålar. Hos mig får barnbarnen varsin egen skål.

   Vad sa ni då ? Jo ni sa lite skit härdar.

   Ni borde haft munskydd för länge sedan. Men så kan vi inte hålla på. I Asien gillar man munskydd men jag har uppfattat att man har det när man är förkyld för att undvika att smitta andra. Kanske även för luftföroreningarna ?

   Förutom att antibiotika och cortison förstör den goda tarmfloran så göder den också vissa mikrober.

   Du kan få suga på att Moderna själva säger att deras medel inte är något traditionellt vaccin utan något helt nytt experiment som kan bli eliminerat hos en person med ett starkt immunförsvar. Dessvärre har större delen av oss dåligt immunförsvar på grund av insulinresistens och andra metabola sjukdomar.

   Jag tror varken på Adam och Eva eller Darwins evolution.
   Jag tror det är ett anat svar på det och jag tror vi kom med alla de egenskaper vår fysiska kropp har. Vi har också fler kroppar som vi inte kan se. En energ-i och en informations-kropp. Allt i universum består av energier och vi är en del av universum.

   Ni kan googla på Gregg Braden, Bruce Lipton, Boris Aranovish .

  3. Vad är problemet ?
   Tror Du inte på vaccin så ta det inte.
   Ät istället alle slags vitaminer och liknande kosttillskott.
   Men fundera sedan på girigheten, vem/vilka tjänar mest ?
   De stora bolagen tjänar bra med pengar så köp aktier i dem om Du vill vara med på tåget..
   Men när det gäller påslag så är det få branscher som har sådana påslag som den s.k. narurmedicinen.
   Har Du funderat på vilka som har resurserna att tillverka vitaminer mm i stora mängder och med den renhet som läkemedel bör ha ?
   Ja inte är det Hulda Clark och hennes skojkompisar..
   Hälsningar
   WB

 3. Erika Swärdenhem

  En annan fråga som är viktig i detta sammanhang är hoten mot dem, som inte tar vaccinet mot covid 19.
  T.ex. att man måste ha intyg på att man tagit vaccin för att få resa utomlands eller ännu värre ett förslag i ett debattinlägg i dagens Sydsvenska Dagbladet (den 23 jan 2021): att vägra människor intensivvård om de vägrat att ta vaccinet men ändå blivit sjuka.
  I ett demokratiskt samhälle borde valfriheten, den mänskliga integriteten vara prio nummer ett.

  1. För det första så vägrades de som fick covid riktig vård om det nu var covid de led av. Kan tänka mig att det var biverkningar av den årliga influensasprutan och den mot TBE.
   Samt hjärt-och kärl-sjukdomar som man klämde in covid också som dödsorsak för att skrämma oss.

   För det andra är det högst otroligt att de som vägrar vaccin kommer att behöva intensivvård.

   Det klart jag som vägrar vaccination och bryter benet får kanske ingen vård för

   För det tredje så har vi inte demokrati i det här landet.

 4. Vid kärnkraftsolycka så är planeringen att man ska distribuera jodtabletter. Varför inte distribuera vitamin D på samma sätt åtminstonde till äldreboendena??

 5. Tack till dig och din vän.
  Vi får sprida detta så mycket vi kan.

  Det värsta är att det existerar ingen farlig smitta utan vi har byggt en hälsovård som förstör vårt immunförsvar så att vi dukar under för harmlösa smittor.

  För mig är det lätt att se att det är ekonomi och maktgalenhet som ligger bakom denna bluff.
  Lätt när man är insatt i hur man med enkla metoder (kvantfysik) och tekniska hjälpmedel kan förbättra sin fysik .
  Man förbättrar inte bara sitt immunförsvar utan man till och med förbättrar sitt flöde av blod och lymfvätska som är så viktigt.

  Man måste också inta probiotika för att få en god tarmflora .

  Det handlar om att allt i universum är energi även vi och kroppens organ strålar energi.
  Och den energin kan man öka !

  När vi har ett försämrat immunförsvar får vi större belastning av mikrober, bakterier, virus, parasiter, svampar, mögel.

  Aidsviruset var också laboratorietillverkat och det satte också ner människans immunförsvar.

  De onda människorna vet om allt och de vill inte att vi ska veta.

  1. Lars Bern

   Finns ytterst få dokumenterade fall av övermedicinering och säkert hundratusentals exempel på positiva effekter. Så artikeln är bara förklädd propaganda från läkemedelsindustrins handgångna.

 6. Liselott Bouheraoua

  Tack för denna information. Jag kämpar dagligen för att påverka min familj och släkt att inte vaccinera sig mot Coronaviruset. Jag har redan pratat om D-vitamin, C-vitaminer och Zink med dem men det verkar som om de flesta bara förlitar sig på vaccin när det kommer till influensor. Jag tog inget vaccin mot vare sig svininfluensan eller fågelinfluensan, och jag insjuknade inte i någon av dem. Jag tänker nu vidarebefordra denna text och hoppas att den kommer att öppna deras ögon och framförallt deras hjärnor så dem förstår att det egna immunförsvaret med hjälp av D och C-vitaminer + Zink gör det bästa för oss. Våra kroppar jobbar för vår skull och inte för Bill och Melinda Gates plånböcker.

  Tack än en gång
  Med vänliga hälsningar

  Liselott Bouheraoua

 7. Hur man vill påverka folket att vaccinera sig verkar vara utformad så att man ska tycka att man räddar andra, före sig själv med att ta sprutan. att det är en “plikt” att vaccinera sig.

  Likaså det dolda hotet om att om man inte tar vaccinet, så behöver man omplaceras på jobbet.

  Vart försvann rättigheten att välja då?

  1. Makthavarna ”fick” ett utmärkt medel att kunna kontrollera oss människor, begränsa oss, tjäna ännu mer pengar på oss. Det verkar lite väl samstämmigt att techjättarna samtidigt censurerar och stänger av allt som ifrågasätter, kritiserar eller ger goda råd som inte går deras ärende. Men jag tror att de gapar över för mycket – och så småningom mister hela stycket. Tack för att Lars Bern finns! SwebbTV, Education4future, Palaestra media, Ingrid o Maria, Nya tider mfl. Fria medier. Tips, skriv brev till regeringskansliet och alla partier. Ställ era kommunpolitiker till svars. Ju fler vi är desto mer irriterade blir de 😉

  2. Förklädd tvångsvaccinering. Sen är ju vaccinering meningslös då den inte gör dig immun mot sjukdomen utan bara lindrar symptom. Det är då inget vaccin utan ett läkemedel och för läkemedel gäller mycket hårdare krav på tester och säkerhet än på vaccin.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen