Vägval för att skydda vår hälsa mot virus

Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) startades för över tre år sedan för att hjälpa människor att välja en bra strategi för att undvika och även bota metabola sjukdomar som är vår tids utan jämförelse värsta farsot. Vid förra sekelskiftet var infektionssjukdomar ett långt större problem för människor än de metabola sjukdomarna. Idag 120 år senare har pendeln svängt och de metabola sjukdomarna som tar över 40 miljoner liv årligen (ca. hälften av alla dödsfall) och nästan halva jordens befolkning är mer eller mindre sjuka.

Den aktuella infektionssjukdomen Covid-19 har i år tagit uppskattningsvis 0,3 miljoner liv direkt och 1,8 miljoner har dött med en aktiv smitta. Det är svårt att avgöra hur många som är eller har varit sjuka. Vi vet däremot att av de som dött med en aktiv smitta, så har flertalet haft ett dåligt immunförsvar på grund av just metabol sjuklighet. Det har väckt vårt intresse för den aktuella epidemin.

Behovet av en förening som RMH har uppkommit, därför att varken de politiska beslutsfattarna eller skolmedicinen visar något betydande intresse för att hjälpa människor att undvika den metabola sjukligheten eller bota den. Vi har från föreningen försökt påtala för politikerna vad man borde göra, men helt utan någon respons. Skolmedicinen, som är helt dominerad av läkemedels- och livsmedelsindustrins förlamande inflytande över såväl läkarutbildningen, forskningen som vårdinriktningen, är enkelspårigt inriktad på att bara behandla de metabola sjukdomarna farmaceutiskt med symptomdämpande kemikalier. Kemikalier som ofta kommer med svåra biverkningar.

Vi inom RMH har gått tillbaka i vår historia till perioder när metabola sjukdomar var i stort sett okända. Baserat på de erfarenheter man kan dra från den analysen har vi sammanställt slutsatser över vad det är i vår kraftigt ändrade livsstil och kost under de gångna 120 åren som ligger bakom sjukligheten. Därifrån försöker vi förmedla råd till allmänheten, om vilken väg man skall välja för att undvika sjukdomarna och även bota dem.

Vägval inför Covid-19

Som jag nämnde tidigare har forskarna funnit ett starkt samband mellan allvarlig sjuklighet i Covid-19 och bakomliggande metabola åkommor såsom högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer m.m.. Det finns med andra ord anledning att studera de rekommendationer som vi lämnat för att minska risken för metabol sjuklighet, för dem som vill även minska sin risk för svår Covid-19 sjuklighet. En oss närstående brittisk kardiolog Aseem Malhothra har bl.a. skrivit boken Bättre Immunförsvar på 21 Dagar som ger goda sådana råd.

Skolmedicinen går tyvärr helt i vaccinindustrins ledband och spelar fullständigt ner betydelsen av människans eget immunförsvar mot smittan. Att det är så beror på att de tongivande opinionsbildarna inom skolmedicinen mycket ofta har läkemedelsindustrins grepp om forskarutbildning och forskningsmedel att tacka för sin upphöjelse till medicinska auktoriteter och för sina professorstitlar. Om ni gräver lite i bakgrunden hos alla de grandiosa professorer som nu förekommer i mediedebatten om Covid-19, så lovar jag att ni kommer att stöta på en eller flera av de stora vaccinindustrierna. Resultatet är att man ensidigt satsar på att enbart stävja sjukligheten med den nu startade vaccinationskampanjen med flera i stort sett oprövade vacciner. Läs gärna Peter C. Götzsches bok Vacciner.

Hur klok är egentligen den valda strategin? Vaccin mot farliga sjukdomar har ofta varit ett effektivt vapen mot farliga smittsamma sjukdomar, där ett vaccin kunnat erbjuda ett i bästa fall livslångt skydd. Med influensavirusinfektioner förhåller det sig annorlunda. Eftersom de aktuella virusstammarna muterar ganska snabbt erbjuder en vaccindos i värsta fall bara något års immunitet, sedan måste man vaccineras med ett nytt vaccin. Vi har haft vaccin mot säsongsinfluensa i ett halvsekel men influensan är fortfarande kvar.

Vi kan redan notera hur det nästan dagligen dyker upp nya mutationer av det aktuella SARS-CoV-2 viruset och det är bara en tidsfråga innan de framtagna vaccinerna inte fungerar. Självklart skulle årliga vaccinationer av miljardtals människor vara vaccinindustrins perfekta storm, inkomsterna skulle bli fullständigt astronomiska.

Vi kan se hur vaccinindustrin vuxit över alla breddar sedan industrin med stor skicklighet i slutet av 80-talet lyckades få politiker i hela västvärlden av lyfta av industrin deras ansvar för alla skadliga biverkningar som vaccinerna orsakar. Industrin fick dock behålla sina astronomiska inkomster oinskränkt. Detta om något visar vilket enormt politiskt inflytande dessa globala megaföretag och deras hyperrika ägare har i vårt samhälle. I USA har detta fribrev till industrin lett till att amerikanska barn som 1962 fick 5 vaccindoser nu får 72 doser och skadebiverkningar från vaccinerna har givetvis ökat i samma takt utan att industrin hålls ansvarig. Av dagens 72 doser utgör ca. hälften just influensavacciner och med det nya coronavaccinet kommer man att årligen lägga till ytterligare en eller två doser. Detta är givetvis en helt ohållbar strategi, även om industrin jublar.

Varje vaccindos innehåller olika tillsatser (s.k. adjuvanser) som skall hjälpa den aktiva substansen genom att ”provocera” immunresponsen. Dessa ämnen medför ofta oönskade toxiska effekter och ju fler doser man ger en människa ju större blir givetvis de samlade toxiska effekterna. Därför är skolmedicinens accelererande användning av vaccination mot snart sagt alla oönskade medicinska tillstånd inte en hållbar strategi i längden.

En långt klokare strategi för att möta den nuvarande epidemin vore att satsa på åtgärder och råd till människor hur de skall stärka sitt immunförsvar. T.ex. de råd som Malhotra ger i sin bok och de erfarenheter som vi redan dragit under epidemin, av hur vitaminer som C och D3 tillsammans med mineraler som zink och selen kan stärka vårt immunförsvar mot virus. En annan åtgärd hade varit att satsa vaccinmiljarderna på att ta fram och utveckla mediciner och metoder för att bota de som ändå blir sjuka.

Tiotusentals läkare runt om i hela världen har fört fram förslag i den riktning jag nämner, men vad har hänt? Dessa professorer som är städslade av vaccinindustrin har tystat läkarna på fältet och falskeligen deklarerat att det inte finns något människor kan göra för att stärka sitt immunförsvar och att det saknas bot. Jag har tidigare påpekat hur t.ex. professor Björn Olsen anklagade läkaren Annika Dahlqvist för kvacksalveri i en Expressenintervju, när hon helt korrekt pekade på användning av C-vitamin.

Oligarkin som kontrollerar både Big Pharma och medierna har å sin sida sett till att censurera alla försök från läkare på fältet att föra ut sina erfarenheter av att ha botat sina patienter. Jag har själv blivit censurerad av oligarkernas Youtube när jag lyft fram dem. Det som pågår för att säkra vaccinindustrins multimiljardintäkter är inget mindre än ett flagrant brott mot mänskligheten och de huvudansvariga är alla de professorer som lånar sig till denna kampanj.

För oss vanliga människor handlar det om att vara ytterst selektiva med vilka vaccindoser vi tar och att följa Malhotras kostråd och andra råd hur vi med vitaminer och mineraler kan stärka vårt immunförsvar. När vi tar våra vitaminer skall vi inte följa den av Big Pharma dominerade skolmedicinens löjligt låga dosrekommendationer som inte ger någon märkbar effekt. Vi skall snegla på djurriket och på friska naturfolk och vad de får i sig. Där rör det sig t.ex. om hundra gånger mer C-vitamin än det skolmedicinen rekommenderar och då har vitaminet en tydlig effekt på vårt immunförsvar.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

3 reaktioner på ”Vägval för att skydda vår hälsa mot virus”

  1. Tack Lars Bern! Jag har med mycket stort intresse läst din fantastiska bok “Den metabola pandemin”. Skulle gärna vilja köpa fler av den för att ge bort, men den är tyvärr slutsåld som fysisk utgåva (finns endast som ljudbok). Hoppas något förlag kommer att (vågar?) ge ut den som fysisk upplaga igen.

  2. Thomas Ferraton Nilsson

    Tack Lars Bern och alla ni andra som arbetar med att informera oss. Många med fina titlar kommer att behöva skämmas ordentligt i en nära framtid.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen