Jag har förlorat förtroende för medicinsk forskning

De finansiella intressena i Big Pharma har mer än någonsin varit upptagna av att snedvrida vetenskapen under coronapandemin, skriver den kända läkaren Malcolm Kendrick i en krönika och drar slutsatsen att han har förlorat allt förtroende för medicinsk forskning.

Varför negligeras bevis för att ett billigt antimalariamedel som säljs över disk för under hundralappen och som visat sig verksamt mot Covid-19? Varför publiceras falska forskningsrapporter som påstår att medlet är värdelöst? Svaret är som vanligt numer att Big Pharma istället vill sälja en behandling som kostar så där 200-300 ggr mer. Vi drunknar dagligen i motsägelsefull medicinsk information beroende på att en stor del av informationen på detta sätt snedvrids och manipuleras för att passa Big Pharmas enorma ekonomiska intressen.

Industrins lobbyister har ett batteri av väl beprövade knep, trick och manipulationer som används för att göra så att mediciner verkar mycket effektivare än de verkligen är, eller vice versa. Det vanligaste är att man manipulerar data genom ett sinnrikt växlande mellan relativ och absolut risk. Ett annat trick är att bara ange antalet i en studie som dött i en behandlad åkomma, utan att tala om dödligheten av alla orsaker. Vanligt är även att studier medvetet avbryts långt innan man sett preparatens långtidseffekter. På så sätt döljer man effekten av skadliga biverkningar. Vi skall komma ihåg att läkemedelsbiverkningar är en av de vanligaste dödsorsakerna idag.

Jag har tidigare citerat Dr Marcia Angell, som var redaktör för New England Journal of Medicine i över 20 år, som 2009 skrev: “Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro mycket av den kliniska forskning som publiceras, eller att förlita sig på bedömning av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Jag njuter inte av denna slutsats, som jag kommit fram till sakta och motvilligt under mina två decennier som redaktör.”

Angells konstaterande har inte lett till någon förbättring, snarare tvärt om. Ett hemligt inspelat möte mellan chefredaktörerna för The Lancet och New England Journal of Medicine avslöjar att båda männen klagar över den “kriminella” påverkan som Big Pharma har på vetenskaplig forskning. Ett citat från Lancet’s chefredatör, Richard Horton från den inspelningen är att nu kommer vi inte att kunna … publicera några fler kliniska forskningsdata eftersom läkemedelsföretagen är så ekonomiskt kraftfulla i dag, och kan använda sådana metoder, som att få oss att acceptera artiklar som uppenbarligen är metodologiskt perfekta, men som i själva verket lyckas dra slutsatsen de vill att de ska visa.

New England Journal of Medicine och The Lancet är de två mest inflytelserika, mest resursstarka medicinska tidskrifterna i världen. Om de inte längre har förmågan att sätta stopp för vad som i huvudsak är bedräglig forskning, vad händer då med den medicinska vetenskapen?

I själva verket har saker och ting i allmänhet tagit en kraftig vändning till det sämre sedan Covid-19 pandemin slog till. Nya studier, nya data, ny information kommer i rasande fart, ofta med liten eller ingen effektiv översyn. Vad kan vi tro på och vem kan vi lita på? Allt snedvrids och korrumperas av de enorma ekonomiska intressen som står på spel.

Ett exempel som dykt upp under de senaste månaderna, tar bort allt återstående förtroende för dagens s.k. medicinska forskning. Det gäller antimalariamedlet hydroxyklorokin. Det faktum att Donald Trump talade sig varm för det var en förevändning för många att misstänkliggöra det.

Det finns en hel del forskning och observationer under åren som starkt tyder på att hydroxyklorokin kan hämma upptaget av virus i celler, och att det också kan störa viral replikering inne i cellen. Denna verkningsmekanism förklarar varför det kan hjälpa till att stoppa malariaparasiten från att få inträde i röda blodkroppar. Vetenskapen är komplex, men många forskare kände att det fanns goda skäl att tänka sig att hydroxyklorokin kunde ha några verkliga fördelar i behandling av Covid-19. Denna idé förstärktes ytterligare av vetskapen att medicinen har vissa effekter på att minska den så kallade “cytokinstormen” som anses vara dödlig vid Covid-19. Medicinen är t.ex. föreskriven mot reumatoid artrit för att minska immunattacken på lederna.

Den andra anledningen till att rekommendera hydroxyklorokin är att det är extremt säkert. Det är till exempel det mest förskrivna läkemedlet i Indien. Miljarder och åter miljarder doser har ordinerats där utan betydande problem. Den är tillgänglig över disk i de flesta länder. Man kunde alltså känna sig ganska bekväm i att rekommendera att det kunde prövas. I värsta fall skulle ingen skada ske.

Med Trumps utspel blev hydroxyklorokin centrum för en världsomspännande storm inom den medicinska världen. På ena sidan fanns forskarna som hade använt det tidigt, där det verkade visa betydande fördelar. Till exempel professor säger Didier Raoult, vid Institut Hospitalo-universitaire Méditerranée Infektion, i Frankrike att en känd forskningsprofessor i Frankrike har rapporterat framgångsrika resultat från en ny behandling för Covid-19, med tidiga tester som tyder på att det kan stoppa viruset från att vara smittsam på bara sex dagar. Sedan kom resultat från en marockansk forskare vid universitetet i Lille: Jaouad Zemmouri … som anser att 78 procent av Europas Covid-19 dödsfall kunde ha förhindrats om Europa hade använt hydroxyklorokin… Marocko, med en befolkning på 36 miljoner [ungefär en tiondel av USA], har bara 10.079 bekräftade fall av Covid-19 och endast 214 dödsfall. … Professor Zemmouri anser att Marockos användning av hydroxyklorokin har resulterat i att 82,5 % återhämtat sig från Covid-19 och endast 2,1 % dött av de som lags in på sjukhus.

Strax före detta, den 22 maj, publicerades en studie i The Lancet, om att hydroxyklorkin faktiskt ökade dödsfallen. Det visade sig då att de uppgifter som användes inte kunde verifieras och troligen var påhittade. Författarna hade stora intressekonflikter med anknytning till läkemedelsföretag som tillverkar antivirala läkemedel. I början av juni drogs hela artikeln tillbaka av tidskriften. Sedan kom en brittisk studie ut som sades tyda på att hydroxyklorokin inte fungerade alls. Professorn Martin Landray från Oxford University som är med och leder en randomiserad utvärdering av Covid-19-terapi, uppgav att detta inte är en behandling för Covid-19. Den fungerar inte. Detta resultat bör förändra medicinsk praxis över hela världen. Vi kan nu sluta använda en drog som är värdelös. Den studien har sedan dess kritiserats hårt av andra forskare, som uppger att dosen av hydroxyklorokin som används var potentiellt giftig. Det gavs också alldeles för sent för att få någon positiv effekt. Många av patienterna var redan satta på ventilatorer.

En ny artikel som beskriver en annan studie, är på väg att publiceras i International Journal of Infectious Diseases. Dess författare har funnit att hydroxyklorokin “signifikant” minskade dödligheten för patienter som deltog i studien. Den analyserade 2.541 patienter på sex sjukhus mellan 10 mars och 2 maj 2020. Man fann att av de som inte fick drogen dog 26 %, medan av de som behandlades med hydroxyklorokin dog bara 13 %, alltså en halvering av dödligheten.

När saker och ting blir så här motsägelsefulla skall man leta efter potentiella intressekonflikter. Vem tjänar pengar på att stoppa användningen av hydroxyklorokin, som är ett generiskt läkemedel som har funnits sedan 1934 och kostar mindre än en hundralapp för en flaska med 60 tabletter? Närmast tillhands ligger företaget Gilead Sciences som gör det enormt dyra antivirala läkemedlet Remdesivir. I USA kostar en femdagarskur 2.340 dollar. USA:s regering har nyligen lagt en order på hela företagets tillgång på Remdesivir. I andra hand rör det sig om de företag som strävar efter att få ett vaccin till marknaden. Det står miljarder dollar på spel där.

Inom dagens skolmedicin som totalt domineras av det medicinindustriella komplexet har billiga preparat som hydroxyklorokin inte någon större chans. Inte heller profylax med billiga vitaminer och mineraler, såsom C-vitamin och D-vitamin som jag skrivit om tidigare. Har dessa fördelar för de Covid-19 drabbade och kommer sådana fördelar avfärdas i studier som noggrant har manipulerats för att säkerställa att de inte fungerar? Självklart. Kom ihåg dessa ord att Läkemedelsföretagen är så ekonomiskt kraftfulla i dag, och kan använda sådana metoder, som att få oss att acceptera artiklar som uppenbarligen är metodologiskt perfekta, men som i själva verket lyckas dra slutsatser de vill att de ska visa. Om inte och tills regeringar och medicinska organ agerar beslutsamt för att permanent bryta de ekonomiska banden mellan forskare och Big Pharma, så kommer dessa snedvridningar och manipulationer i jakten på Big Profit att fortsätta.

Håll inte andan i väntan på politiska beslut för att säkra patientnyttan och rädda liv, för då kvävs ni.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er i ämnet kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

 

7 reaktioner på ”Jag har förlorat förtroende för medicinsk forskning”

 1. marianne liljemark

  Tack Lars Bern för alla Dina inlägg. Läser dem med stort förtroende.

 2. Tack för bra inlägg. Den mäktigaste maffian i världen är Big Pharma med Bill Gates i spetsen.

 3. Tack Lars
  En skicklig obduktion av dagens läkarvetenskap.
  Jag tror att de flesta svenska läkare nickar igenkännande.
  Men inget händer.
  Jo, men droppen kommer att urholka stenen.
  Och kanske detta var droppen.

 4. Yvonne Johansson

  Vad är det som är randomiserat och evidensbaserat “Medicinen” är onaturlig. Fulla av biverkningar. Stör kroppens system. Är i stort sett bara symtomlindrande. Botar inte. Och t.o.m dödlig. Så jag frågar igen Vad är det som är randomiserat och evidensbaserat?

 5. Man ska hålla andan och öva sig att hålla länge för då blir det syrebrist och kroppen framställer kolsyra som tar bort plack i ådrorna?

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen