Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Sista spiken i kistan för den slutliga hälsokatastrofen

Sista spiken i kistan för den slutliga hälsokatastrofen

I den nya boken om Den Metabola Pandemin redogör jag för övergången från mat i huvudsak hämtad från egen odling och lokala familjejordbruk till industrialisering av matproduktionen. Den har ägt rum under det senaste seklet och har lett till en pandemi av metabol sjuklighet som idag orsakar 40 miljoner förtida dödsfall per år och som redan drabbar över 2 miljarder människor. Till metabol sjuklighet räknas fetma, diabetes, hjärtinfarkt, stroke, cancer, karies, Alzheimer och en rad andra åkommor som drabbar ämnesomsättningen. Den här växande pandemin är utan all jämförelse världens allvarligaste hot mot en hållbar utveckling. Trots stora framgångar inom sjuk- och hälsovård under samma sekel, har mänskligheten tappat kontrollen över den skenande sjukligheten som är på väg att knäcka vår moderna sjukvård.

Hur är detta möjligt?

Jag har tidigare redogjort för globaliseringen av världsekonomin som domineras av globala banker och megaföretag. Detta har lett till framväxten av ett knappt dussintal livsmedelskoncerner av megastorlek – Big Food som direkt och indirekt kontrollerar större delen av matmarknaden i världen. Dessa megaföretags strävan efter marknadsdominans och vinstmaximering har drivit fram produktion av industrimat i huvudsak baserad på billiga fröoljor och spannmål.

Dessa industrins favoritråvaror har inte varit naturlig människoföda under människans utvecklingshistoria. För att kunna odla dem i megaskala har de gamla familjejordbruken i ekologisk balans ersatts med landskapsstora farmer med sårbara monokulturer där djurhållning av odling separerats. För att skaffa sig totalkontroll av produktion och marknad hårdlanserar industrin användning av GMO-grödor som man kan patentera, så att man får totalkontroll över odlarna.

Kött- och mjölkdjuren har trängts ihop inomhus till enorma stallar där de utfodras med onaturligt kraftfoder och syntetiska preparat för maximal tillväxt. Stallar som utgör en idealisk grogrund för smittspridning och därför kräver massiva insatser av antibiotika. All denna storskaliga produktion blir enormt sårbar och kräver därför massiva insatser av insekts- och växtgifter som sedan följer med i maten. Problemet är främst internationellt, men även svenskt jordbruk är på väg in i denna återvändsgränd.

Den här industrialiseringen har lett till ett snabbt ökande inslag av industrimat och animalier som gör oss sjuka. När vissa grupper människor blivit varse detta samband, har de börjat söka sin mat från mer traditionell matproduktion. Efterfrågan på ekologiska och lokalproducerade oprocessade rena matvaror ökar därför stadigt. Big Food bedriver därför en intensiv propaganda mot den maten, för att få människor att inte köpa den. Jag kritiserade nyligen här på bloggen en av Big Foods lobbyister Rebecca Weidmo Uvell som skrivit en sådan propagandaartikel.

De globala företagens strävan efter global totalkontroll över matmarknaden sträcker sig mycket längre än att bara demonisera naturlig ekologisk produktion. Ett av globalismens kampanjer för att skapa en global världsordning är att skrämma med en klimatkatastrof för att motivera att ta ifrån nationalstater deras suveränitet. Den här kampanjen har på senare år tagit fart bl.a. genom det aktuella EAT Lancet Commission initiativet som just lanserat nya drastiska kostrekommendationer för att som det heter ”rädda klimatet”. Vi skall i framtiden bara kunna äta en köttbulle per dygn om de får som de vill.

Bakom EAT-projektet står typiskt nog en av alla dessa förment goda globalistiska miljardärer nämligen Gunhild och Petter A. Stordalen med sin Stordalen Foundation. Med på resan har man fått rader av nyttiga idioter från klimatalarmister till fanatiska veganer. Som en pikant randanmärkning kan vi avslöja att en färsk undersökning av viljan att avstå från de privata jetplanen bland dessa ”goda” globalistiska miljardärer föll mycket dåligt ut. Ingen verkade vara beredd att göras avkall på sitt enorma ”carbon footprint”. Så detta handlar bara om att använda klimatet mot vanligt folk som en murbräcka för ökad global makt.

Hotar köttet klimatet och hälsan?

Det är en fråga som vi måste ställa oss. Det första svaret är att den industriella köttproduktionen som Big Food bedriver nog leder till vissa bidrag till växthusgaserna i atmosfären. Ekologisk köttproduktion via naturligt betande djur är dock helt i ekologisk balans och ger inget nettotillskott till växthusgaser snarast tvärt om. Därtill bidrar sådan köttproduktion till öppnare landskap med en rik biologisk mångfald och att för människan helt oätliga växter omvandlas till högkvalitativ människoföda. Alltså köttproduktionen kan organiseras utan klimatpåverkan.

När det gäller hälsan så har skolmedicinen snöat in på två falska hypoteser som handlar om animaliska fetter och blodkolesterol. Det började med hypotesen om samband mellan fet mat och ateroskleros som ursprungligen uppkom som en följd av en studie av den ryska forskaren Nikolai Anichkov år 1913. Han blev världskänd när han visade upp, att kaniner utvecklade kärlskador liknande mänsklig ateroskleros när han matade dem med kolesterolrika äggulor. Den felaktiga, förenklade och förhastade slutsatsen som många drog, var att även människors ateroskleros orsakas av animaliska fetter och kolesterol i kosten. Stora delar av det medicinska etablissemanget har ännu inte lyckats frigöra sig från denna falska föreställning. Kaniner är växtätare med en helt annorlunda metabolism jämfört med oss och ska naturligtvis inte matas med animalisk föda. Försök med att mata köttätande råttor och hundar med äggulor gav inga kärlskador, men det redovisades inte.

Efter Anichkov krokade den världsberömde amerikanske nutritionisten Ancel Keys på hypotesen efter kriget och presenterade en egen studie där han jämfört förekomsten av hjärtkärlsjuklighet och fet kost i ett antal länder. Problemet var att när han studerat data från ett drygt tjugotal länder fann han inget sambad, varför han helt sonika bara valde ut sex länder som stämde med hypotesen. Det rörde sig med andra ord om rent forskningsfusk, men Keys höga anseende och den uppbackning han fick från Big Foods intressen gjorde att den falska hypotesen överlevde och anammades av skolmedicinen. Den kom 1977 att ligga till grund för USA:s officiella kostråd om att minska på animaliska fetter i maten. Efter att dessa kostråd kommit ut och börjat styra efterfrågan och utbud kan man se hur den metabola sjukligheten omkring 1980 accelererar markant, och den utvecklingen fortsätter än idag.

Eftersom ett ökande intag av mättade animaliska fetter höjer kolesterolet i blodet växte det även fram en hypotes om att höga kolesterolvärden var en säker markör för risken att drabbas av kardiovaskulära händelser s.k. CVD. Det har senare visat sig att även denna hypotes är falsk eftersom personer som drabbas av dessa åkommor ofta har låga kolesterolnivåer och att statistiken visar att personer med höga kolesterolnivåer är friskast och lever längst. De löper även en långt mindre risk att drabbas av Alzheimerdemens.

En omfattande studie från 2016 av sambanden mellan CVD och intaget av animalier i 42 europeiska länder visar tydligt att såväl hypotesen om det mättade fettets hälsovådlighet som kolesterolhypotesen är falska. I inledning kan ni studera ett diagram över hur CVD-risken minskar markant med ökat inslag i kosten av animaliska fetter och proteiner.

Spiken i kistan

Som jag i förrgår skrev om förordar ledande skolmedicinare att alla personer i stort sett skall ta mediciner som sänker kolesterolet, om inte annat i preventivt syfte. Dessa mediciner är de som kallas statiner och som leder till ytterst obehagliga och ibland direkt livshotande biverkningar hos väldigt många som tar dem som jag tidigare skrivit om.

Globalisternas kampanj mot den animaliska väldigt nyttiga maten med sekondering från klimatalarmister och veganer blir allt intensivare. I fredagens DN publicerar dessa en debattartikel med rubriken ”Ställ om snabbt till nyttigare och mer klimatsmart mat” med miljardären och globalisten Gunhild Stordalen och landets ledande klimatalarmist Johan Rockström i spetsen. Om vi skulle följa deras kostråd kommer de amerikanska kostråden från 1977, som orsakat denna enorma metabola sjuklighet, att framstå som en mild västanfläkt.

De drakoniska nedskärningarna av människans sedan årmiljoner naturliga animaliska kost kommer att få ytterst allvarliga konsekvenser. Dels kommer den metabola sjukligheten att åter ta fart och dels kommer människor därutöver att drabbas av rader av allvarliga bristsjukdomar. I min bok redogör jag för arkeologiska studier av nästan helt köttätande herdefolk som var långt friskare och ståtligare än dagens människor. Vi vet att veganer får kämpa en ojämn kamp med rader av dyra kosttillskott för att inte bli sjuka, ändå är det många som blir det. De nu aktuella kostråden enligt EAT-Lancet måste till varje pris hindras från att tillämpas om vi inte skall dra på oss en accelererande hälsokatastrof ovanpå den vi redan är mitt uppe i.

Ni som vill göra en insats för en vetenskapligt förankrad kostregim och för att hindra de stolligheter som nu förslås, kan göra det genom att gå med i och stödja vår förening – Riksföreningen för metabol hälsa och genom att sprida vår bok. Föreningens styrelse har idag beslutat ett de som betalar medlemsavgiften i år på 200 kr plus ett tillägg på 100 kr även får boken Den Metabola Pandemin. Boken kostar annars 229 kr om ni beställer den på nätet.

Lars Bern

1 reaktion på ”Sista spiken i kistan för den slutliga hälsokatastrofen”

  1. Skön läsning för mig som brukar nöja mig med att äta lite vegetariskt före maten.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen