Forskare bekräftar samband mellan D-vitaminbrist hos nyfödda och schizofreni

Nyfödda med D-vitaminbrist har ökad risk att utveckla schizofreni senare i livet, rapporterar forskare vid universiteten i Aarhus och Queensland. Upptäckten visar att omkring 8 procent av alla schizofrenifall i Danmark kan ha samband med D-vitaminbrist hos nyfödda.

Studien fann att nyfödda med D-vitaminbrist har 44 procent större risk att få diagnosen schizofreni som vuxna jämfört med nyfödda som har en normal D-vitaminnivå. Resultatet bekräftar fynden från en tidigare studie som också funnit ett samband mellan D-vitaminbrist hos nyfödda och ökad risk för att utveckla schizofreni.

– Schizofreni omfattar av en grupp hjärnstörningar som vi har svårt att förstå. Sjukdomen kännetecknas av hallucinationer, vanföreställningar och kognitiva symtom, säger studiens ledare John McGrath, professor vid Aarhus universitet i Danmark och Queenslands universitet i Australien.

Gravidas D-vitaminstatus måste kontrolleras

Studien ger stöd åt hypotesen att risken för schizofreni kan minskas med behandling mot D-vitaminbrist tidigt i livet, men också att blivande mödrar behöver få sin D-vitaminstatus kontrollerad.

För låg D-vitaminhalt innebär risk för både förlossningskomplikationer och negativ påverkan på fostrets hälsa.

– Eftersom utvecklingen i fosterstadiet är helt beroende av mammans D-vitaminförråd tyder våra resultat på att vi i vissa fall kan förhindra utvecklingen av schizofreni, om man ser till att gravida kvinnor har tillräckliga nivåer av D-vitamin. På samma sätt som att kosttillskott med folsyra har spelet en förebyggande roll för utvecklingen av ryggmärgsbråck, säger John McGrath.

Forskargruppen gjorde sin upptäckt genom att analysera D-vitaminkoncentrationen i blodprover från 2 602 danska spädbarn födda mellan 1981 och 2000, som utvecklat schizofreni senare i livet. Forskarna jämförde proverna med en grupp som matchade i förhållande till kön och födelsedatum, men som inte hade utvecklat schizofreni.

Ökad risk för både schizofreni och autism

Enligt McGrath har schizofreni koppling till en rad olika riskfaktorer, både ärftliga och miljömässiga, men enligt ny forskning kan D-vitaminbrist svara för omkring 8 procent av alla schizofrenifall i Danmark.

– Mycket av schizofrenforskningens uppmärksamhet har varit inriktad på modifierbara faktorer tidigt i livet för att kunna minska sjukdomsbördan. Tidigare studier har identifierat en ökad risk för schizofreni om man är född på vintern eller hösten och om man bor i ett land på högre breddgrader, till exempel Danmark, säger McGrath.

– Vi antog att en låg D-vitaminhalt hos gravida på grund av brist på solljus under vinterhalvåret skulle kunna förklara riskökningen och undersökte därför sambandet mellan D-vitaminbrist och risken för schizofreni.

År 2016 ledde McGrath en nederländsk studie där man upptäckte en koppling mellan D-vitaminbrist och ökad risk att utveckla autistiska drag i barndomen. Året före undersökte även svenska forskaren Mats Humble och kollegor sambandet mellan autism och låga D-vitaminnivåer i en svensk syskonstudie.

Nästa steg är nu att utföra randomiserade kliniskaprövningar med tillskott till gravida kvinnor som har brist på D-vitamin. Pådet viset kan vi undersöka vilken inverkan det har på utvecklingen av barnetshjärna och risken för neurologiska störningar som schizofreni och autism, sägerMcGrath.

Källa: Aarhus BSS. Forskere bekræfterforbindelse mellem D-vitamin mangel hos nyfødte og skizofreni. Pressmeddelande 2018-12-06.

Studien: Eyles DW, Trzaskowski M, Vinkhuyzen AAE, Mattheisen M, Meier S m fl. The association between neonatal vitamin D status and risk of schizophrenia. ScientificReports. 2018;vol 8, 17692.

Rulla till toppen