Medelshavskost minskar depression

”Nu finns det starka skäl att införa kostrådgivning som standard inom psykiatrin.” Det är slutsatsen från en systematisk översikt av 41 studier om kost och risken att drabbas av depression, som nyligen publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.

Depression är den psykiatriska störning som medför störst samhällskostnader i världens utvecklade länder. Syftet med översikten var därför att samla in bevis om kostens roll för mental ohälsa och hjälpa till att utveckla framtidens vård.

Camille Lassale, forskare vid University College London (UCL), ledde det internationella teamet som utförde analysen. Den omfattade 41 stora studier som gjorts i flera länder, bland andra Australien, Frankrike, Spanien, Storbritannien och USA. Resultaten visade på liknande mönster över hela världen: en medelhavsinspirerad kost med mycket grönsaker, nötter, baljväxter, frukt och fisk kan minska risken för depression.

– Det finns övertygande bevis för kopplingen mellan kostens kvalitet och mental hälsa, säger Lassale.

Av de 41 studierna som ingick i översikten hade fyra stycken undersökt sambandet mellan traditionell medelhavskost och depression över tid bland totalt 36 556 vuxna. De visade att deltagarna som var bäst på att följa en traditionell medelhavskost hade 33 procent lägre risk att utveckla depression.

Skräpmat ökar risken för depression

Fem andra stora studier som omfattade totalt 32 908 vuxna visade dessutom att en inflammatorisk kost med mycket raffinerade och bearbetade livsmedel kunde kopplas till högre risk för depression.

– En inflammationsfrämjande kost kan orsaka systemisk inflammation som i sin tur kan öka risken för depression. Det finns också nya bevis som visar att förhållandet mellan tarm och hjärna spelar en viktig roll för vår mentala hälsa, och att den axeln regleras av tarmbakterier som vi kan påverka genom kosten vi äter, säger Camille Lassale

Eftersom förhållandet mellan en inflammationshämmande hälsosam kost och risken för depression nu är så väletablerat, finns det ett stort behov av kliniska studier som undersöker möjligheten att förbättra den psykiska hälsan genom kostförändringar, menar forskarna bakom studien.

– Våra resultat bekräftar att kostrådgivning bör utgöra en rutinmässig del av ett läkarbesök, särskilt när det gäller psykisk hälsa, säger Lassale. Detta är viktigt både på patientnivå och på folkhälsonivå, eftersom det är känt att dålig kost är den främsta orsaken till för tidig död i medel- och höginkomstländer och att psykiska störningar är en ledande orsak till funktionshinder.

Källa: University College London. Follow plant-rich diets to help prevent depression. Pressmeddelande 2018-09-26.

Studien: Lassale C, Batty GD, Baghdadli A, Jacka F, Sánchez-Villegas A, Kivimäki M, Akbaraly T. Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Mol Psychiatry. 2018 Sep 26.

Rulla till toppen