D-vitaminbrist: större risk för typ 2-diabetes

Ny epidemiologisk studie stärker bevisen för en koppling mellan låg D-vitaminhalt och större risk att utveckla typ 2-diabetes.

Forskare vid universitetet i Kalifornien (San Diego) och Seouls nationella universitet i Sydkorea har byggt vidare på tidigare studier som påvisat ett samband mellan brist på D-vitamin och ökad risk för typ 2-diabetes, men än så länge är de bakomliggande mekanismerna inte klarlagda.

Vissa forskare menar att D-vitamin förbättrar cellernas insulinkänslighet, andra att D-vitamin hjälper till att reglera insulinproduktionen i bukspottkörteln. Ingen orsakseffekt har heller kunnat fastställas ännu, även om det finns studier där tillskott lett till bättre blodsockerkontroll hos typ 2-diabetiker.

– Det behövs fortsatt forskning för att ta reda på om höga nivåer av 25-hydroxyvitamin-D kan förhindra typ 2-diabetes eller övergången från prediabetes till diabetes, säger medförfattare Cedric Garland, docent vid UC San Diego School of Medicine. Den här studien och tidigare forskning tyder emellertid på att det finns en stark koppling.

1/5 av risken med optimala värden

I studien undersöktes 903 friska vuxna personer som inte haft några tecken på diabetes mellan 1997 och 1999. De följdes i tolv år fram till 2009 och fick ta regelbundna D-vitamin- och blodsockerprover (fasteglukos och glukostolerans). Under studieperioden drabbades 47 personer av typ 2-diabetes och 337 av prediabetes. Prediabetes innebär att man har onormalt hög blodsockerhalt, men inte så hög att man kan klassas som diabetiker. Personer med en D-vitaminhalt under 75 nmol/l ansågs ha D-vitaminbrist.

– Vi fann att deltagarna med ett D-vitaminvärde över 75 nmol/l hade tre gånger mindre risk att drabbas av diabetes, och att de med ett värde över 125 nmol/l hade fem gånger mindre risk att utveckla diabetes, säger studiens försteförfattare, läkaren Sue K. Park vid Seoul National University College of Medicine.

Cedric Garland har sedan länge förespråkat fördelarna med D-vitamin. Redan 1980 publicerade han och hans bror Frank Garland en inflytelserik studie som visade att D-vitamin och kalcium minskade risken för tjocktarmscancer. Längre fram hittade de dessutom kopplingar till cancer i bröst, lungor och urinblåsa.

Enligt Cedric Garland krävs det ett intag på 3 000–5 000 IE per dag för att uppnå en D-vitaminhalt på 75 nmol/l med kosttillskott, men mindre om man är ute i solen i lättare klädsel varje dag (cirka 10–15 minuter vid middagstid).

Källa: US San Diego. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes.Pressmeddelande 2018-04-19.

Studien: Park SK, Garland CF, Gorham ED, BuDoff L, Barrett-Connor E. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes: 12-year cohort study. PLOS ONE, 2018; 13 (4): e0193070

Rulla till toppen