Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Kunskap om läkemedel värderas högre än kunskap om levnadsvanor vid nästan alla läkarutbildningar

Kunskap om läkemedel värderas högre än kunskap om levnadsvanor vid nästan alla läkarutbildningar

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna enligt en granskning som genomförts av Svenska läkaresällskapets kommitté för prevention. De menar nu att området bör prioriteras högre, så att blivande läkare blir bättre rustade för de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför.

Våra levnadsvanor är en viktig faktor, både ur individ- och samhällsperspektiv, när det gäller prevention och behandling av sjukdomar som högt blodtryck, stroke, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom och KOL.

Läkarstudenter lär sig därför att inleda och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete. Deras kunskaper testas via examinationer, och det är innehållet i dessa som styr inlärningen.

En granskning av frågorna från 124 skriftliga examinationer vid landets samtliga sju läkarutbildningar visar emellertid att det finns stora skillnader i hur kunskapen om levnadsvanor värderas. Läkemedelsrelaterad kunskap hade signifikant högre värde vid alla lärosäten utom Linköpings universitet. Enligt granskningen fick en läkarstudent i Linköping i genomsnitt fem gånger högre utdelning för livsstilsrelaterad kunskap än en läkarstudent vid Karolinska institutet.

– Kunskap om prevention och levnadsvanors betydelse för hälsan är av största vikt för att nå målet om en god och jämlik hälsa, säger Lars Jerdén som är ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för prevention. Vår förhoppning är att vår granskning leder till en diskussion om vilken ställning kunskaper som rör levnadsvanor bör ha inom läkarutbildningen.

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska läkaresällskapet, vill se ett ökat fokus på frågan:

– En av grundförutsättningarna för framgångsrikt levnadsvanearbete är att kunskapen om levnadsvanor stärks under läkarutbildningen. Det är hög tid att lärosätena prioriterar kunskapen högre. Utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa högre krav på blivande läkares kunskap och kompetens för att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande.

Författarna till granskningen skriver att den låga värderingen av kunskap om levnadsvanor överensstämmer med ämnets ställning i USA, och att de flesta grundutbildningar saknar kurser i livsstilsmedicin.

Tabellen är hämtad från Lakartidningen.se.

Källa: Svenska läkaresällskapet. Kunskap om levnadsvanor bör stärkas inom läkarutbildningen. Pressmeddelande 2018-02-09.

Granskningen: Krachler B, Jerdén L, Lindén C. Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna. En genomgång av 124 skriftliga examinationer. Läkartidningen. 2018;115:EWPD.

Rulla till toppen