Ännu ett larm om farlig skolmedicin

Jag skrev i gårdagens krönika om det allvarligaste systemfelet inom den västerländska skolmedicinen, detta att i första hand behandla symptom i stället för att utreda bakomliggande orsaker och söka bot. Den som t.ex. kontaktar sjukvården för att man fått ont, erbjuds direkt ett värkpiller för att dölja det onda. Först i andra hand kommer en utredning av vad som orsakat smärtan. Med pillren kommer en rad bieffekter som ofta är minst lika allvarliga som det som behandlas. Jag har egen erfarenhet av att bli förskriven värkpiller som gav mig allvarliga hjärtproblem. Efter det står jag hellre ut med smärta.

Nu har jag hittat en studie av Astras på sin tid största kassako – Losec och dess generika såsom Omeprazole. Det är samma sak med det pillret som med flertalet storsäljare från Big Pharma, det handlar om att eliminera symptom i första hand. Losec mildrar sura uppstötningar, neutraliserar magsyra och hindrar uppkomsten av magsår. Medlet angriper dock inte de bakomliggande sjukdomsorsakerna.

När det gäller magsår så upptäckte nobelpristagarna 2005 Barry J. Marshall och J. Robin Warren bakterien Helicobacter pylori som bakomliggande orsak till gastrit och magsår. Därmed kom man fram till att man med lämplig antibiotika kunde bota dessa åkommor, istället för att bara bekämpa deras symptom med pillren.

Efter Losecs stora framgångar på marknaden är det miljontals människor som dagligen knaprar detta piller och dess generika, istället för att göra något åt orsakerna till sina sura magar. Detta gör man ovetande om de allvarliga biverkningar som dessa så kallade protonpumpar har. Magsyran är nämligen en mycket viktig del av vårt immunförsvar och dämpar man den, försvagas även immunförsvaret. Studier visar att de som står på dessa piller löper en ökad risk att drabbas av lunginflammation och tarminfektionen Clostridium difficile. Den senare förekommer oftast i anslutning till antibiotikabehandling som skadat den naturliga tarmfloran.

De nämnda biverkningarna är direkt livshotande för främst äldre och svaga. Det blir inte bättre av att skolsjukvården ofta sätter in de här pillren som någon sorts beredskapsåtgärd när någon läggs in på sjukhus. Detta visar sig nu leda till fler dödsfall än man annars kan räkna med bland inlagda patienter.

Den nämnda studien är ytterligare ett bevis i en lång rad på att skolmedicinen är inne i en återvändsgränd med sina symptomdämpande piller. Man måste helt enkelt börja tänka om inom den medicinska forskningen och åter försöka skaffa sig kunskaper om hur man förbygger och botar sjukdomar. Det ägnar man sig alldeles för lite åt idag, beroende på att Big Pharma håller skolmedicinen i ett strupgrepp med alla sina forskningspengar.

Prioriteten är alltid nya livstidspiller som industrin kan ta patent på och sälja med stora vinster. Friska människor är inte lönsamma för denna industri.

Lars Bern

Rulla till toppen