Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Kurkumin förbättrar minne och humör

Kurkumin förbättrar minne och humör

Tillskott av kurkumin från gurkmeja ökar den kognitiva förmågan, enligt en studie från UCLA.

Dagligt intag av en viss form av kurkumin – det gula, fettlösliga pigmentet i växten gurkmeja som ger indisk curry dess vackra färg – förbättrade både minne och humör hos äldre med måttligt nedsatt minnesförmåga, enligt resultaten från en studie som genomförts vid Kalifornienuniversitetet i Los Angeles. Forskarna undersökte effekterna av en lättabsorberad form av kurkumin på de mikroskopiska plack och nystan som finns i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom.

I tidigare labbstudier har kurkumin uppvisat antiinflammatorisk verkan och antioxidantegenskaper. Det har också föreslagits som en möjlig bidragande orsak till att äldre i Indien, som får i sig kurkumin dagligen genom kosten, har lägre förekomst av alzheimer och bättre kognitiva funktioner.

– Exakt hur kurkumin fungerar är oklart, men det verkar kunna minska inflammation i hjärnan, något som har kopplats till både Alzheimers sjukdom och allvarlig depression, säger Gary Small, chef för avdelningen för geriatrisk psykiatri vid UCLA och medförfattare till studien.

I den dubbelblinda och placebokontrollerade studien ingick 40 vuxna i åldern 50–90 år med måttligt nedsatt minnesförmåga. Deltagarna valdes ut slumpmässigt till att antingen ta placebo eller 90 mg kurkumin två gånger per dag i 18 månader.

Alla de 40 deltagarna fick genomgå standardiserade kognitiva tester i början av studien och sedan var sjätte månad. Halten kurkumin i blodet mättes vid studiens början och efter 18 månader. Trettio av deltagarna fick också göra en så kallad PET-röntgen för att mäta nivån av amyloida plack och tau-nystan i hjärnan i början och slutet av studien.

De som fick kurkumin upplevde en signifikant förbättring av sin minnes- och uppmärksamhetsförmåga, vilket de som fick placebo inte gjorde, berättar Gary Small. Resultaten från minnestesterna visade också på en 28-procentig förbättring i kurkumingruppen, och samma grupp fick även en viss förbättring i humöret. Deras PET-röntgen visade på signifikant färre tecken på amyloida plack och tau-nystan i hjärnan jämfört med deltagarna som fick placebo. Detta bekräftar resultaten från en tidigare studie där fyra veckors intag av kurkumin ledde till bättre blodfettprofil, mindre oxidativ stress och lägre nivå av proteinet betaamyloid som bildar de amyloida placken vid Alzheimers sjukdom.

Fyra personer som tog kurkumin och två som tog placebo fick milda biverkningar i form av buksmärtor och illamående.

Forskarna planerar nu att genomföra en uppföljningsstudie med ett större antal deltagare. Den kommer att inkludera några personer med lindrig depression så att forskarna kan undersöka om kurkumin även har antidepressiva effekter. Den här studien gör det också möjligt att ta reda på om kurkuminets minnesförbättrande effekter varierar beroende på faktorer som ärftlig risk för alzheimer, ålder och de kognitiva besvärens omfattning.

– Resultaten från vår studie tyder på att den här relativt säkra formen av kurkumin skulle kunna ge meningsfulla kognitiva fördelar för äldre, säger Gary Small.

Källa: UCLA. Curcumin improves memory and mood, new UCLA study says. Pressmeddelande 2018-01-22.

Studien: Small G.W., Siddarth P., Li Z., Miller K.J., Ercoli L., m.fl. Memory and Brain Amyloid and Tau Effects of a Bioavailable Form of Curcumin in Non-Demented Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled 18-Month Trial. Am J Geriatr Psychiatry. 2017 Oct 27.

Rulla till toppen