Vetenskapsjournalisten och kostdebattören Gary Taubes har skrivit boken The Case Against Sugar. Boken har just kommit ut i svensk översättning med den rubricerade titeln.

Jag har läst den utmärkta svenska översättningen och vill ge några korta kommentarer.

Boken som är på nästan 300 sidor är, som vanligt med amerikanska författare, onödigt lång. Jag tror att bokens budskap hade kunnat förmedlas på drygt halva den omfattningen, speciellt med tanke på att författaren bifogar en mycket rik referenslista. Den som vill fördjupa sig har alltså ett rikt referensmaterial att ösa ur.

Den stora och skrämmande behållningen av boken är Taubes detaljerade redogörelse, för hur mycket starka ekonomiska intressen inom Big Food – i detta fall sockerindustrin – kunnat korrumpera och snedvrida forskningen rörande kost och hälsa i hundra år. Man har på så sätt lyckats att totalt snedvrida skolsjukvårdens och politikens hantering av den metabola pandemi som utbrutit under 1900-talet.

Snöda industriintressen har fått orsaka och orsakar ett ofattbart onödigt lidande för hundratals miljoner – ja miljarder människor i hela världen. Man har orsakat enorma onödiga kostnader för sjukdom och för tidig död. Taube visar på det fullständigt uppenbara sambandet mellan metabol sjuklighet och en blodsockerdrivande kost, något som flera vetenskapsmän hade klart för sig redan för nästan hundra år sedan. Genom manipulerad och korrumperad forskning har man lyckats avleda uppmärksamheten från socker, för att istället lyckas skylla sjukligheten på ofarliga mättade fetter och för högt kaloriintag.

Det jag saknar i boken är den djupa politiska analysen av hur detta jättebedrägeri mot vår hälsa har kunnat fortgå utan att någon tagit ett politiskt ansvar. På detta område har västvärldens politiska etablissemang och makthavare antingen abdikerat eller varit lierade med de ekonomiska intressena som styrt. Det skulle behövt en analys.

Boken är lärorik och har ett allmänintresse även långt utanför ämnet om kost och hälsa. Det Taube beskriver ger en inblick i hur starka ekonomiska intressen lätt kan ta befälet över vetenskapen och hur vetenskapsmännen låter sig köpas. Detta är något som vi ideligen ser exempel på inom läkemedel och skolmedicinen, men även på andra områden där vetenskapen är komplicerad och delvis outvecklad. Jag tänker t.ex. på alla falsklarmen på miljöområdet där politiska och ekonomiska intressen får styra politiken i en ytterst kostsam och ohållbar riktning.

Läs boken så får ni hela historien bakom vår tids största och växande hälsokatastrof.

Lars Bern