Inflammation

Skolmedicinen har sakta men säkert kommit till insikt om att flertalet av våra vanliga metabola sjukdomar och ålderskrämpor initieras av inflammationer. Dessa är i vid bemärkelse kroppens immunologiska reaktion på faktorer som uppfattas som vådliga. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då vävnader utsätts för skada. Skadan kan orsakas av främmande organismer som trängt in i vävnaden, förgiftning, mekanisk åverkan eller främmande irriterande ämnen. Inflammationen är kroppens ansträngning att få bort de störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen.

Det är viktigt att förstå att inflammation inte i sig måste innebära att det förekommer en infektion. Men immunologiska reaktioner på infektioner orsakade av bakterier och virus sätter igång inflammationer. Kroppen pumpar fram mer blod till infektions – eller skadestället och vi får en bula eller igentäppta andningsvägar av det frampumpade blodet.

Problemet i dagens miljö med en uppsjö på nya gifter och främmande ämnen är att det ständigt mobiliserar immunförsvaret och utsätter det för stress. Hit kan vi även räkna de allt fler vaccinationerna vars syfte är att orsaka en immunologisk reaktion för att bilda antikroppar mot någon sjukdom. En följd av den ökande immunologiska stressen, är de allt vanligare allergiska reaktionerna som orsakas av att vårt immunförsvar överreagerar på olika normalt harmlösa ämnen som den tror hotar oss.

När det gäller den metabola sjukligheten så är dagens industrimat den kanske viktigaste inflammationsdrivande faktorn. Billigt, oftast industribearbetat socker, vitt mjöl och vegetabiliska industrioljor är starkt bidragande. Industrimatens spektrum av rader av kemikalier för att påverka smak och konsistens samt rester av bekämpningsmedel är även en starkt bidragande faktor. En misstanke som allt oftare framförs är t.ex. att glutenintolerans kanske i stor utsträckning är orsakad av det vanligaste bekämpningsmedlet Roundup som har en bred användning inom industrijordbruket.

 

Vad gör skolmedicinen åt inflammationerna?

Det logiska om man vill hitta en bot mot de inflammationsinducerade sjukdomarna, vore att forskningen i huvudsak inriktades på att hitta orsakerna till att vi blir inflammerade. När man vet orsakerna, kan man börja studera olika regimer och behandlingar för att förhindra dessa inflammationer och därmed hitta bot för en lång rad allvarliga sjukdomar som de triggar igång.

Vid den nyligen genomförda kardiologikongressen med The European Society of Cardiology (ECS) i Barcelona presenterade Professor Paul Ridker från Harvard Medical School det senaste inom den skolmedicinska forskningen på detta område. Forskarna basunerade ut att man stod inför det största genombrottet inom kardiologin sedan statinerna. Bara den jämförelsen fick alla larmklockor att ljuda hos mig, eftersom statiner ju bara var ett genombrott för Big Pharmas försäljning av symptomdämpande preparat. Något genombrott av signifikant betydelse för bekämpningen av de kardiovaskulära sjukdomarna har inte statinerna varit.

Forskarna hade nu fått fram ett preparat som minskade risken för hjärtattacker med en fjärdedel och det halverade även risken att dö i cancer och det skyddade mot gikt och artrit. Forskarna hade noterat att hälften av alla hjärtattacker drabbade patienter som inte alls hade högt kolesterol som man bekämpar med de skadliga statinerna. Förklaringen är, som en rad studier visat, att orsaken inte är kolesterol utan inflammation. Forskarnas logiska slutsats hade varit att man istället för att reducera harmlöst kolesterol borde reducera inflammationer i kroppen.

Som vanligt angriper skolmedicinen symptomen. Man har i den andan tagit fram ett preparat – canakinumab – som hämmar inflammationer i kroppen. Genom en injektion varje kvartal har man lyckats minska antalet hjärtinfarkter långt mer än den lilla effekt som statinerna har. Att man även fått en ännu starkare effekt på cancerförekomsten är givetvis sensationellt. Självfallet är dessa injektioner av canakinumab extremt dyra, en årsdos kostar uppåt en halv miljon kronor. Big Pharma, i detta fallet Novaris,  har hittat en ny guldkalv som kan ta över, när det går upp för alla som tar statiner att dessa gör mer skada än nytta.

Forskarna från Harvard konstaterade euforiskt att detta var en ny era för behandlingen av hjärtattacker. Dr Ridker från Brigham and Women’s Hospital i Boston beskrev det hela som att dessa resultat representerar slutet på mer än två decenniers forskning, utgående från den kritiska observationen att hälften av alla hjärtattacker drabbar personer som inte har högt kolesterol. Jag frågar mig, var en forskare som kan uttrycka sig så, befunnit sig de senaste åren? Någon kanske skulle sända honom boken om att det är lågt kolesterol som leder till en tidig dödoch inte tvärt om som han tycks utgå ifrån. Han konstaterade även att för första gången, har vi definitivt kunnat visa att genom att minska inflammationen oberoende av kolesterol reduceras kardiovaskulär risk.

Forskningsresultaten har publicerats i the New England Journal of Medicine. Den nya behandlingen fungerar genom att den blockerar den del av immunsystemet som kallas interleukin-1. Det spelar bl.a. en central roll för regleringen av immunologiska och inflammatoriska reaktioner på infektioner.

 

Skolmedicinen fortsätter in i sin återvändsgränd

Som vanligt satsar skolmedicinen på symptomdämpning istället för bot. Den nya behandlingen av inflammationsorsakade sjukdomar följer dess hittills misslyckade tradition att angripa och dämpa symptom istället för att söka ett bot för sjukdomarna. Inflammationerna är ju bara ett symptom på att något är galet i kroppen som vårt immunförsvar försöker åtgärda. Genom att hämma det immunologiska försvaret döljer man den bakomliggande orsaken. Självklart innebär den nya terapin att kroppens försvar mot infektioner, dålig kost och miljögifter m.m. försvagas. Detta i ett läge där vår hälsa redan är hotad av multiresistenta bakterier. Om den aktuella terapin får en omfattande användning kommer vi givetvis att få se rader av groteska biverkningar i form av skenande infektioner och förgiftningar som lämnas utan motstånd från kroppens immunförsvar.

Låt mig gissa att när dödligheten i hjärtinfarkter går ner, så kommer den i sepsis att gå upp, för att bara ta ett exempel. Raden av skadliga biverkningar av denna terapi hotar att bli långt allvarligare än de skadliga biverkningarna från statinerna.

Att skomedicinen börjar tafsa på människors immunförsvar med denna ny typ av farliga droger är hotfullt och skrämmande. Man styrs tyvärr helt av Big Pharmas ekonomiska intressen och undviker att söka bot. Friska människor är nämligen inga bra kunder. Självklart borde forskningen istället satsa på att hitta regimer som gör att vi får färre inflammationer och därmed slipper en rad av våra vanligaste metabola sjukdomar, utan att hämma immunförsvaret.

Fortsättning följer.

Lars Bern