Jag fick en lång kommentar till min senaste krönika på bloggen från Sven-Erik Nordin på bloggen svaradoktorn. Nordins kommentar kompletterar mycket bra det jag tidigare skrivit här och här om en cancerforskning som hamnat på villovägar. Jag återger här Nordins kommentar som en av mig lätt redigerad krönika.

/Lars Bern

 

Vansinnet fortsätter!

Häromdagen den 18 aug utmärkte sig DN åter genom att torgföra de bisarra idéer som styr vår cancerforskning. Dessa idéer dränerar den kassakista där alla tillgängliga medel för forskning finns. Och till nästan ingen nytta – annat än för de läkemedelsföretag och de forskare som försörjer sig på detta. Amina Manzoor demonstrerar åter sin genuina okunskap, som man förstås inte får förvåna sig över, eftersom även läkare och medicinska forskare lider av samma kunskapsbrist (eller om de medvetet lurar oss).

Cancerforskningen har i åtminstone ett halvsekel befunnit sig i en återvändsgränd – men låtsas inte om det. Det hela påminner mycket om den kända historien om han som letade efter sin borttappade nyckel under en gatlykta. Någon frågade om han verkligen tappat nyckeln där. Svaret blev nej! Men varför letar du då där? Jo, för där jag tappade den är det så mörkt, så jag ser ingenting! För cancerforskare består ljuset av prestige, pengar och karriär. Så länge man forskar på t.ex. gener finns man i ljuset. Om man försöker forska på miljöaspekter, så hamnar man bokstavligen i mörkret (där nyckeln finns!). Man får inga forskningsanslag, och man blir stoppad i sin karriär – eller mister t.o.m. sin läkarlegitimation, om man skulle vara legitimerad läkare. Ett känt exempel är den svenske läkaren Erik Enby.

Nu förefaller Amina Manzoor imponerad över det hittills största och dyraste svenska forskningsprojektet, som går ut på att kartlägga alla människans proteiner – att skapa en Human protein atlas. Man har kartlagt vilka gener som är involverade i 17 vanliga cancerformer… Jaha, tänker man då förändra människans uppsättning av gener (och skapa en ny ras) genom att ta bort eller förändra just dessa gener? Man blir skräckslagen bara av tanken!

Ett stort antal tidigare studier har fokuserat på mutationer i cancerceller, alltså när DNA förändras fortsätter Manzoor… Och hon citerar Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH, och ledare för projektet Human protein atlas. Han säger: Vi går ett steg vidare och har tittat på hur våra gener slås av och på i olika cancerformer… Det antyder att han åtminstone känner till detta med epigenetik, som i korthet innebär att miljöfaktorer påverkar hur våra gener kommer till konkret uttryck, genom att slås av eller på.

Men varför forskar man då inte på miljöfaktorer som vi kan påverka? I stället satsar man gigantiska forskningsresurser på genetiska faktorer – som vi i princip inte kan påverka, och som varit konstanta från tiden långt innan förekomsten av cancer formligen exploderade! Det tar tusentals generationer för att vårt genom i någon avsevärd grad skall förändras. Alltså kan den ökade förekomsten av cancer endast förklaras med miljöfaktorer (bristfällig kost, mängder av gifter och tillsatser i den industriframställda maten, massiv påverkan av elektromagnetisk strålning etc).

Vidare läser man Det förvånade forskarna att över hälften av människans 20 000 gener var involverade i hur cancern utvecklades… Bingo! Om man inriktar sig på just gener, så kommer forskarna garanterat att ha arbete i ytterligare något sekel för att undersöka dessa – och utan att hitta cancerns gåta … För övrigt är cancer inte någon gåta. Den gåtan löstes i hög grad redan på 1920-talet, då Nobelpristagaren Otto Warburg med sin forskning visade, att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med andra celler. Sedan har detta bekräftats av många andra forskare – d.v.s. att cancer väsentligen är en metabol sjukdom, och att cancerceller är extremt beroende av socker (glukos och fruktos). På senare tid kan man nämna Thomas Seyfried som skrivit en bok med den talande titeln Cancer as a Metabolic Disease.

Det makabra är, att det faktiskt sedan uppemot hundra år (i vissa fall betydligt mer än så) funnits enkla naturliga och biverkningsfria botemedel mot cancer, vilka ofta består av ganska enkla kostinterventioner. Men eftersom dessa genom sin effektivitet blivit ett allvarligt hot mot Big Pharmas miljardinkomster på traditionell cancerbehandling, så har de här metoderna i de flesta fall till slut blivit förbjudna – genom ett intimt samarbete mellan läkemedelsbolagen och korrumperade myndigheter och läkare. Upprörande är ett mycket svagt uttryck i sammanhanget!

Fortfarande botas varje dag välden över cancerpatienter med enkla och billiga medel. Jag är själv en av dem. Men detta tystas ner, och allmänheten har fortfarande ett sådant förtroende för läkare och medicinsk forskning att man närmast blir idiotförklarad, om man berättar enkla och lätt kontrollerbara sanningar på detta område. Trots att allt fler upptäckt detta globala misstag, så kommer det sannolikt att ta nästan en forskargeneration innan något avgörande händer. Under tiden dör tusentals människor varje dag i cancer – många som kunde ha räddats med enkla medel. Bara i USA dör varje dag minst 1600 människor i cancer – varav närmare 1000 enbart av rökning! En miljöpåverkan som är svår att förneka. Eller tror Amina Manzoor att det är någon genetisk orsak till att människor dör av rökning!

En smula faktakontroll och bakgrundsforskning på DN skulle inte skada!

/Sven Erik Nordin