oktober 2021

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.)

Skade-mekanism #11  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.) (stureblomberg.blogspot.com) Utbredd användning av COVID injektioner resulterar i icke-neutraliserande antikroppar och kan leda till virulenta muterade serotyper av virus (stammar)  I studien från F. Amana et al nedan undersökte man antikroppsreaktionerna från 30 patienter, som haft SARS-CoV-2 och jämförde dem med 6 …

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.) Läs mer »

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 10.)

 Skade-mekanism #10  https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_30.html Höga (starka) antikroppssvar på både COVID-sjukdomen och injektioner resulterar i långvarig sjukdom och sämre förlopp   Antikropparnas funktion är att binda sig till den främmande sjuk-domsalstrarna och dra in dessa i immuncellerna för att där förstöra dem i immuncellernas sopstationer, lysosomerna. Rent intuitivt tycker man att bildning av fler antikroppar (= höga …

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 10.) Läs mer »

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 9.)

 Skade-mekanism #9  https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_23.html Ökad risk för COVID-sjukdom och COVID-relaterad död efter influensavaccin Denna posting handlar inte om mRNA-injektionerna specifikt, utan tar upp att olika vaccinationer också kan få effekter på andra virussjukdomar, som man inte har räknat med eller kunnat föreställa sig. På samma sätt skulle också en mRNA-vaccination potentiellt kunna ha den effekten att …

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 9.) Läs mer »

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 8.)

Skade-mekanism #8 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_4.html AstraZeneca: Potentiellt dödliga blodproppar som kallas vaccin-inducerad protrombotisk immun-trombocytopeni (VIPIT)  Att det bildas blodproppar i samband med blödning efter en skada på blodkärlen är viktigt för att blödningen skall stoppa upp. Å andra sidan får det inte bildas blodproppar i blodkärlen när dessa inte utsatts för någon skada. Detta inträffar tyvärr ibland hos …

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 8.) Läs mer »

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 7.)

Skade-mekanism #7 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_1.html Spikproteinet kan binda sig till ACE2-receptorerna på spermier och äggstockar SARS-CoV-2 använder sitt spikprotein för att binda sig till “angioten-sin converting enzyme 2” (ACE2) för att komma in i humana värdcel-ler. ACE2-receptorer uttrycks i lung-,tarm- och njurvävnader och även rikligt på testiklar, spermier, äggstockar, livmoder och vagina. SARS-CoV-2 binder sig 10-20 gånger starkare …

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 7.) Läs mer »

Att leva livet, del 2

Vårt superstarka försvar mot virusinfektioner Under de senaste två åren har kampen mellan SarsCov2-virus och människans immunförsvar dominerat allt nyhetsflöde. Trots detta råder det fortfarande stor okunskap hos folk i allmänhet om hur vårt naturliga immunförsvar fungerar. I synnerhet hur det är utformat för att bekämpa det nu aktuella coronaviruset SarsCov2. Ett virus som hittills …

Att leva livet, del 2 Läs mer »

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 6.)

Skademekanism #6  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 6.) (stureblomberg.blogspot.com) Begreppet ‘antigenens arvssynd’ Med antigen förstås ett för kroppen främmande protein, som vid inträde till kroppen ger upphov till en immunologisk reaktion. I den klassiska immunologin beskrivs hur det vid varje infektion bildas specifika antikroppar mot varje speciell antigen, först kort-verkande …

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 6.) Läs mer »

Rulla till toppen