oktober 2021

Att leva livet, del 3

SarsCov2 SarsCov2 är det vetenskapliga namnet på det virus som orsakar Covid19 och som började spridas i slutet av 2019. Det ingår i familjen ”Corona” som fått sitt namn genom viruskroppens karaktäristiska utseende. Dess arvsmassa utgörs av en lång RNA-sträng

Att leva livet, del 3 Läs mer

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 8.)

Skade-mekanism #8 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_4.html AstraZeneca: Potentiellt dödliga blodproppar som kallas vaccin-inducerad protrombotisk immun-trombocytopeni (VIPIT)  Att det bildas blodproppar i samband med blödning efter en skada på blodkärlen är viktigt för att blödningen skall stoppa upp. Å andra sidan får det inte bildas

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 8.) Läs mer

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 7.)

Skade-mekanism #7 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_1.html Spikproteinet kan binda sig till ACE2-receptorerna på spermier och äggstockar SARS-CoV-2 använder sitt spikprotein för att binda sig till “angioten-sin converting enzyme 2” (ACE2) för att komma in i humana värdcel-ler. ACE2-receptorer uttrycks i lung-,tarm- och njurvävnader och

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 7.) Läs mer

Att leva livet, del 2

Vårt superstarka försvar mot virusinfektioner Under de senaste två åren har kampen mellan SarsCov2-virus och människans immunförsvar dominerat allt nyhetsflöde. Trots detta råder det fortfarande stor okunskap hos folk i allmänhet om hur vårt naturliga immunförsvar fungerar. I synnerhet hur

Att leva livet, del 2 Läs mer

Rulla till toppen