2020

Kriget mot COVID-19 kräver fyra viktiga näringsämnen

Här återger vi en bra sammanställning av hur man stärker immunsystemet mot bl.a. Covid-19. COVID-19 blir livshotande beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret löper amok med hyperinflammation och cytokinstorm, som förstör frisk vävnad i lungorna, kretsloppet och på andra ställen. Detta framgår bland annat av en ny artikel som publicerats …

Kriget mot COVID-19 kräver fyra viktiga näringsämnen Läs mer »

Vägval för att skydda vår hälsa mot virus

Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) startades för över tre år sedan för att hjälpa människor att välja en bra strategi för att undvika och även bota metabola sjukdomar som är vår tids utan jämförelse värsta farsot. Vid förra sekelskiftet var infektionssjukdomar ett långt större problem för människor än de metabola sjukdomarna. Idag 120 år senare har …

Vägval för att skydda vår hälsa mot virus Läs mer »

Nyårsbrev 2020

Betalande medlemmar och/eller donatorer har tidigare fått e-post med årsmötesankäten med svarstid fram till 16 december. Enkäten var således ett årsmöte för att godkänna styrelsens förvaltning av verksamhetsåret 2019 och även styrelsens verksamhetsplan för 2020, som nu snart är genomförd. ÅRSMÖTET I årsmötet deltog glädjande nog 484 röstberättigade av drygt 3000 medlemmar, som vi nådde …

Nyårsbrev 2020 Läs mer »

Vetenskapssamhällets dekadens 4

Flockimmunitet mot Covid-19 Enligt gällande vetenskapshypotes innebär flockimmunitet kortfattat; att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas. Världshälsoorganisationen WHO skrev i juni på sin hemsida under rubriken ”What is herd immunity?” att flockimmunitet är det indirekta skyddet mot en infektionssjukdom …

Vetenskapssamhällets dekadens 4 Läs mer »

Vems ärenden går Livsmedelsverket?

Den vetenskapliga litteraturen har enligt PubMed redan publicerat drygt tre hundra artiklar om betydelsen av högt serum D-vitamin som profylax mot Covid-19 sjuklighet. Vårt serum D-vitamin kan påverkas på två sätt, antingen genom exponering för UV-ljus från solen eller genom vitamintillskott och D-vitaminrik kost. Att D-vitaminet spelar en central roll i immunförsvaret mot SARS-CoV-2 viruset …

Vems ärenden går Livsmedelsverket? Läs mer »

Vaccinfrågan

Coronaepidemin har gjort frågan om användning av vacciner inom sjukvården stekhet. Debatten rasar för och emot att vaccinera sig och propagandamedier som SVT sänder en starkt vinklad programserie mot folkrörelsen som är kritisk till den snabbt ökande användningen av vacciner. För att förstå det som sker på vaccinområdet måste jag rekapitulera hur läkemedelsindustrins strateger tänker. …

Vaccinfrågan Läs mer »

Vetenskapssamhällets dekadens 3

PCR-testet för SARS-CoV-2 virus Vi har idag ett rykande färskt exempel på den medicinska vetenskapens dekadens i de tester som nu används under coronaepidemin för att fastställa om någon är sjuk i Covid-19. Hela det testförfarande som rekommenderas av WHO bygger på en studie utförd av forskare med starka egna ekonomiska intressen i testmetodiken. Denna …

Vetenskapssamhällets dekadens 3 Läs mer »

Vetenskapssamhällets dekadens del 1

Vi lever i en tid där det vetenskapssamhälle som en gång växte fram ur upplysningstidens ideal, börjat präglas av en tilltagande dekadens. Upplysningens bärande idé var tron på människans förnuft. Därför skulle man inte längre okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdade. Man behövde inte ens längre tro på det som präster …

Vetenskapssamhällets dekadens del 1 Läs mer »

Klimatet – oligarkins täckmantel

Det globala företag som marknadsför den sannolikt absolut hälsovådligaste s.k. livsmedelsprodukten i världen är Coca-Cola. Detta företag säljer en produkt fullproppad med industrisocker som kraftigt höjer blodsockernivån och förfettar levern hos dem som konsumerar produkten. Deras s.k. sockerfria produkter innehåller artificiella sötningsmedel som även frigör insulin och därför är lika skadligt som socker. Detta är …

Klimatet – oligarkins täckmantel Läs mer »

Rulla till toppen