Diagnostisering

Varför drabbas så många äldre av svårläkta sår?

Artikel av Lasse Blomdahl Detta är åttonde artikeln om glykokalyx, den håriga insidan på våra blodkärl och inne i hjärtat. Dess betydelse verkar vara mer eller mindre okänd bland våra läkare trots att glykokalyx har en avgörande betydelse för vår hälsa och då särskilt när vi blir gamla. Denna åttonde artikel handlar om sårläkning i …

Varför drabbas så många äldre av svårläkta sår? Läs mer »

Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig forskning

Artikel av Lasse Blomdahl Detta är sjätte artikeln i serien om glykokalyx, den håriga insidan på våra blodkärl och på insidan av hjärtat. De fem första påvisade hur viktigt det är för vår hälsa att glykokalyx är frisk, dvs hög och tät i stället för låg och gles. Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig …

Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig forskning Läs mer »

Vetenskapssamhällets dekadens 3

PCR-testet för SARS-CoV-2 virus Vi har idag ett rykande färskt exempel på den medicinska vetenskapens dekadens i de tester som nu används under coronaepidemin för att fastställa om någon är sjuk i Covid-19. Hela det testförfarande som rekommenderas av WHO bygger på en studie utförd av forskare med starka egna ekonomiska intressen i testmetodiken. Denna …

Vetenskapssamhällets dekadens 3 Läs mer »

PCR testerna

För att få ett grepp om smittans spridning och kunna smittspåra utförs det nu omfattande tester. Det är bra, men testmetoden är tyvärr väldigt osäker. Den är baserade på s.k. Polymerase Chain Reaction tester (PCR) som egentligen är helt otillförlitliga i detta sammanhang, men de används i brist på bättre alternativ. PCR-testet är utvecklat av …

PCR testerna Läs mer »

Riskabla cancerdiagnoser

Som jag påpekat tidigare är en grundregel inom fysiken när man studerar olika fenomen, att se till att själva mätningen eller provtagningen inte påverkar det studerade objektet. Ju mer jag tränger in i den medicinska vetenskapen desto mer förbluffas jag av den bristande känslan för denna grundläggande vetenskapliga regel. Det är inte bara vid mätningar …

Riskabla cancerdiagnoser Läs mer »

Kolesterol och kolesterol

En stor del av dagens dysfunktionella skolmedicin bygger på myten, om att det livsnödvändiga kolesterolet i vår kropp är det kanske största hotet mot vår hälsa. Den här myten hålls vid liv av Big Pharma med alla tillbuds stående medel. Detta att demonisera något livsnödvändigt som vi inte kan undvika är en effektiv härskarteknik, som …

Kolesterol och kolesterol Läs mer »

Cancerforskning på villovägar

Boken Tripping Over the Truth av Travis Christofferson ger en mycket god inblick i hur cancerforskningen bedrivits under de senaste 100 åren för att slutligen haverera, när man fick tillgång till hela det mänskliga genomet.   Den första hypotesen rörande uppkomsten av cancer lanserades av den tyska forskaren David Paul von Hansemann i slutet av 1800-talet. Den …

Cancerforskning på villovägar Läs mer »

Cancervården måste välja mer kostnadseffektiva strategier

Date: 19 augusti, 2017Author: lars bern0 Kommentarer— Redigera Svenska forskare presenterade nyligen en unik genetisk kartläggning av de vanligaste cancersjukdomarna. Kartläggningen hoppas man skall kunna ge mer exakt behandling för cancerpatienter och bidra till utvecklingen av nya, bättre läkemedel. Man har kombinerat genetiska data från cancertumörer med överlevnadsdata för 8.000 cancerpatienter som samlats in och gjorts tillgängliga genom USA:s Cancer Genome …

Cancervården måste välja mer kostnadseffektiva strategier Läs mer »

Rulla till toppen