februari 2022

Nyttan av ”vaccination” mot Covid-19 är mycket ringa

Vännen Sture Blomberg har analyserat nyttan av covidvaccinerna. Läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna och Janssen hävdade i sina ansökningar om Emergency Use Authorization till FDA (= Food and Drug Administration) i USA att deras anti-Covid-19 injektioner hade en effektivitet av 95%, 94,1% respektive 66,1%. Detta har av de flesta felaktigt tolkats som att en ”vaccination” reducerar risken …

Nyttan av ”vaccination” mot Covid-19 är mycket ringa Läs mer »

Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig forskning

Artikel av Lasse Blomdahl Detta är sjätte artikeln i serien om glykokalyx, den håriga insidan på våra blodkärl och på insidan av hjärtat. De fem första påvisade hur viktigt det är för vår hälsa att glykokalyx är frisk, dvs hög och tät i stället för låg och gles. Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig …

Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig forskning Läs mer »

Ny studie bekräftar att Ivermectin överträffar andra alternativ

Fri översättning av en analys av Dr. Joseph Mercola  från den 14 februari 2022 Sammanfattning: Vid nästan ingen annan tidpunkt i historien har det genererats denna nivå av rädsla över hela världen som upplevts hittills under 2020 och 2021. Djupet och bredden av de strategier som används för att underblåsa dessa farhågor har varit överväldigande. Tillstånd …

Ny studie bekräftar att Ivermectin överträffar andra alternativ Läs mer »

Rulla till toppen