februari 2018

För lite magnesium gör D-vitaminet ineffektivt

Enligt ny amerikansk forskningsgenomgång behövs det tillräckligt med magnesium för att D-vitamin ska omsättas korrekt i kroppen. Vid brist på magnesium ligger D-vitaminet kvar i sin inaktiva form. En forskningsgenomgång som nyligen publicerats i Journal of the American Osteopathic Association visar att det behövs tillräckligt av mineralet magnesium för att D-vitamin ska kunna omsättas i …

För lite magnesium gör D-vitaminet ineffektivt Läs mer »

Cancerforskning på villovägar

Boken Tripping Over the Truth av Travis Christofferson ger en mycket god inblick i hur cancerforskningen bedrivits under de senaste 100 åren för att slutligen haverera, när man fick tillgång till hela det mänskliga genomet.   Den första hypotesen rörande uppkomsten av cancer lanserades av den tyska forskaren David Paul von Hansemann i slutet av 1800-talet. Den …

Cancerforskning på villovägar Läs mer »

Kunskap om läkemedel värderas högre än kunskap om levnadsvanor vid nästan alla läkarutbildningar

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna enligt en granskning som genomförts av Svenska läkaresällskapets kommitté för prevention. De menar nu att området bör prioriteras högre, så att blivande läkare blir bättre rustade för de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför. Våra levnadsvanor är en viktig faktor, både ur individ- och samhällsperspektiv, när …

Kunskap om läkemedel värderas högre än kunskap om levnadsvanor vid nästan alla läkarutbildningar Läs mer »

D-vitamin bör alltid mätas vid IBS, enligt brittiska forskare

En forskningsöversikt från universitetet i Sheffield visar att D-vitaminbrist är vanligt hos patienter med IBS, och att tillskott kan minska de smärtsamma symtomen. Två av tio personer i Storbritannien lider av irriterad tarm, IBS, och sjukdomen svarar för 10 procent av läkarbesöken i landet. Det är känt att liknande tillstånd som IBD (inflammerad tarm) och …

D-vitamin bör alltid mätas vid IBS, enligt brittiska forskare Läs mer »

Människokroppen är ingen motor

En av Sveriges mest kända och i MSM (etablerade media) ofta refererade forskare inom fetma var länge skolmedicinaren professorn Stephan Rössner. Han var fram till 2009 överläkare på överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Rössner levererade för två år sedan i en tidningsintervju en arrogant klackspark och summerade hela kostfrågan med att strunta i larmen, leva allmänt vettigt och …

Människokroppen är ingen motor Läs mer »

Rulla till toppen