februari 2018

Kunskap om läkemedel värderas högre än kunskap om levnadsvanor vid nästan alla läkarutbildningar

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna enligt en granskning som genomförts av Svenska läkaresällskapets kommitté för prevention. De menar nu att området bör prioriteras högre, så att blivande läkare blir bättre rustade för de utmaningar som framtidens hälso- och …

Kunskap om läkemedel värderas högre än kunskap om levnadsvanor vid nästan alla läkarutbildningar Läs mer

Rulla till toppen