Sluta ät statiner!

En favorit i repris så här i sommarvärmen:

2016 gick 17 välmeriterade vetenskapsmän och läkare, bl a Björn Hammarskjöld, Ralf Sundberg, Ulf Ravnskov & Aseem Malhotra, igenom ett stort antal artiklar och studier, varav de fann 19 stycken som jämförde det “onda” LDL-kolesterolet och för tidig död.

Det visade sig att man fann en negativ korrelation mellan död av alla orsaker och LDL-kolesterol i 16 grupper varav 14 var statistiskt signifikant skillnad. Bland övriga kunde man inte finna någon association.

I två grupper var dödligheten högst bland dem som hade lägsta LDL-kolestrolhalt. Bland sju grupper fanns ingen association.

Slutsatsen blev att ju lägre LDL-kolesterol desto högre var risken att dö bland dem som var äldre än 60 år.

Denna upptäckt är tvärtemot den skolmedicinska kolesterolhypotesen där högt LDL-kolesterol ger kärlförfettning och död.

Detta visar att äldre personer med högt LDL-kolesterol lever längre än personer med lågt LDL-kolesterol.

Vidare måste nu rekommendationerna rörande farmakologisk minskning av LDL-kolesterol för att minska hjärt-kärlsjukdomar ifrågasättas hos patienter äldre än 60 år.

Läs ursprungsinlägget på Björn Hammarskjöld blogg Kostkunskap här: https://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html

Läs hela den vetenskapliga artikeln här: http://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401.full.pdf+html

Rulla till toppen