Foto iStock

Vitamin B5 – Pantotensyra

Liksom de övriga B-vitaminerna är pantotensyra oumbärligt för omsättningen av kolhydrater och protein, men spelar sin största roll i samband med fettomsättningen och bildningen av kolesterol. B5-vitamin finns i hög koncentration i binjurarna och är viktigt för alla de stress- och könshormoner och andra ämnen som kroppen framställer ur kolesterol.

Pantotensyra är också viktigt för att upprätthålla en frisk mag-tarmkanal och det hjälper kroppen använda andra vitaminer, bland annat PABA och kolin, men särskilt B2-vitamin (riboflavin).

Pantetin är den aktiva formen av B5-vitamin som används i kroppen.

Omsättning

Pantotensyra absorberas lätt i magtarmkanalen. Det används i kroppen för framställning av koenzym A (CoA) och 4-fosfopantetein, två livsviktiga ämnen som ingår i mer än hundra olika metaboliska reaktioner i kroppen.

Pantotensyra tycks bidra till omsättningen av fettsyror genom att aktivera CoA och främja transporten av fettsyror in i mitokondrierna där de omvandlas till energi. Under bildningen av CoA frigörs pantotensyra. Ungefär 70 procent av den absorberade pantotensyran utsöndras via urinen.

Terapeutisk användning

Flera små, dubbelblinda studier tyder på att pantotensyra kan bidra till minskade blodfetter hos personer med högt kolesterol.

Pantotensyratillskott används också av många för att minska aknebesvär. Anledningen till pantotensyrans effekt mot akne antas vara att produktionen av CoA (som aktiveras av pantotensyra) ökar nedbrytningen av hudfetterna som ligger till grund för aknen. Den här hypotesen har emellertid inte bevisats vetenskapligt ännu.

eggs, white, yellow-1265072.jpg
Bästa källorna till B5-vitamin

Bra källor är baljväxter, nötter, ägg, kött och fullkornsprodukter.

Intag

Inget rekommenderat dagligt intag finns, men amerikanska myndigheter anger att 5 milligram per dag är tillräckligt för vuxna.

Behov

Överdrivet alkoholintag kan öka behovet av pantotensyra. P-piller kan också öka behovet.

Bristsymtom

Det anses ovanligt med svår brist på pantotensyra, men trötthet och depression har rapporterats vid måttlig brist. Brist påverkar också binjurebarken, nervsystemet, hud och hår och kan ge muskelkramper, domningar, stickningar och nedsatt känsel i händer och fötter.

Analyser och mätmetoder

Analyser av pantotensyra i andra biologiska källor än urin kräver användning av enzymer för att frigöra pantotenatkomponenten från CoA.

Pantotensyra i blod, urin och vävnader har påvisats med mikrobiologiska metoder med hjälp av jäst och laktobaciller. Ett beprövat och enkelt sätt att undersöka B5-halten på är genom att mäta ett dygns urinutsöndring.

Beredningsform i kosttillskott

Pantotensyra förekommer oftast som kalciumpantotenat, men också som pantetin.

Överdosering

Ingen känd toxisk dos.

Kontraindikationer

Inga kända.

Interaktioner med läkemedel

Antibiotika, tetracyklin: Alla B-vitaminer, inklusive vitamin B5, stör upptaget och effekten av antibiotika av typen tetracyklin. Därför bör ta tetracyklin och B-vitamintillskott tas vid olika tidpunkter.

Läkemedel mot Alzheimers sjukdom: B5-vitamin kan öka effekten av en grupp läkemedel som kallas kolinesterashämmare som används för att behandla Alzheimers sjukdom. Dessa läkemedel ska inte tas tillsammans med B5-tillskott utan läkares översyn. Kolinesterashämmare omfattar: donepezil, memantin, galantamin, rivastigmin.

Interaktioner med näringsämnen

Tillräckliga mängder av alla B-vitaminer krävs för optimal funktion. Brist eller överskott av ett B-vitamin kan leda till avvikelser i omsättningen av andra B-vitaminer.

Rulla till toppen