Om oss

Riksföreningen för Metabol Hälsa (org.nr: 802507-8695) bildades i mars 2017 efter initiativ av Lars Bern.

Föreningen skall verka för att sprida information och kunskap om hur man tar ansvar för och vårdar sin metabola hälsa så att man slipper drabbas av en eller flera av de s.k. välfärdssjukdomarna och inte ligger den redan överbelastade sjukvården till last.

Styrelsen i Riksföreningen För Metabol Hälsa är sedan årsmötet på Dalarö den 6/6 2018 som följer:

Ordförande:
Ralf Sundberg

Övriga ledamöter:
Maud Hilton, lokalgruppansvarig
Lars-Olof (LO) Landin, sekreterare och register
Lars Bern, kassör
Gunilla Edelstam, marknadsaktiviteter
Pierre Hanell, kostrådgivare
Tony Berglund, webmaster

Rulla till toppen