Nyårsbrev 2020

Betalande medlemmar och/eller donatorer har tidigare fått e-post med årsmötesankäten med svarstid fram till 16 december. Enkäten var således ett årsmöte för att godkänna styrelsens förvaltning av verksamhetsåret 2019 och även styrelsens verksamhetsplan för 2020, som nu snart är genomförd.

ÅRSMÖTET
I årsmötet deltog glädjande nog 484 röstberättigade av drygt 3000 medlemmar, som vi nådde via e-post. Samtliga utom en person gav styrelsen fullt förtroende för den genomförda förvaltningen. Motsvarande höga förtroende visade de röstande medlemmarna vad gällde ansvarsfrihet och val av föreslagna kandidater.
Läs årsmötesprotokollet med medföljande bilagor via denna länk på hemsidan .

MEDLEMSENKÄTEN
Lika glädjande var att även en majoritet, närmare bestämt 321 personer, ville lämna personliga synpunkter och kom med egna förslag för hur verksamheten kan utvecklas. Vi har samlat de 174 konkreta synpunkterna och frågorna under 4 huvudrubriker Kost & Vitaminer, Sjukdomar/diagnoser, Frågor kring alternativ eller skolmedicin och Synpunkter kring vår information. 147 medlemmar hade inga konkreta tips att ge, men uttryckte istället beröm över hur nöjda de var med Riksföreningens arbete. Styrelsen bugar stolt och tackar.

MEDLEMSSYSTEMET
Som tidigare meddelats pågår arbetet med att revidera och uppgradera vår digitala plattform och koppla ihop betalningar via hemsidan med bank och redovisning för att göra den omfattande medlemstillströmningen snabbare och rationellare. Samtidigt uppgraderas vårt medlemssystem, så att betalande medlemmar ska kunna logga in till nya Frågefora vi nu bygger på basis av Medlemsenkäten. Hittills finns inget att logga in till.

OBS! Många frågar varför det är svårt/inte går att logga in på hemsidan. Hav tålamod. Det är det som kommer att bli bättre när systemrevisionen är klar. Du som vill fortsätta att stödja oss, vilket vi givetvis hoppas, betalar årsavgiften 2021 via hemsidan och gör det via länken ”Bli medlem” där du fyller i dina korrekta uppgifter. Då är du med som aktiv medlem i det nya medlemssystemet.

På Styrelsens vägnar ber vi att få önska ett gott nytt år med mottot ”Håll avstånd utan att ta avstånd”.

1 reaktion på ”Nyårsbrev 2020”

 1. Hur ska jag se på Corona? Vad kan man lära av misstagen? Vad är mitt och vad är myndigheter ansvar. Vad har man försummat?
  Myndigheterna har rekommenderat mask, avstånd, isolering och vaccinering.
  Undvikit att rekommendera livsstil, vitaminer, medicinering och syrgas och tryckkammare.
  Ej kollat hur andra framgångsrika har agerat, mentalt fastnat i sin spridningsmodell.
  Detta kan ju utvecklas vidare och bör ses som ett försök att starta en analys, som myndigheterna verkar ha försummat.

  0) Ha en livsstil som gör mig mindre känslig. Leva sunt, inte bli fet, måttlig med sprit och socker. Äta grönsaker o fibrer och allsidigt. Motionera och vara utomhus. Äta vitaminer periodvis.
  1) Kolla hur andra gör, speciellt länder med låg smitta, som Indien, Taiwan, Madagaskar o delar av Afrika. Inte drabbas av svenska sjukan ¨vi vet alltid bäst”.
  2) Undvika smitta, avstånd o ev mask. Ta D-vitamin och zink. Eventuellt ta Ivermectin en dos i månaden för att inte bli sjuk eller bara bli lindrigt sjuk. Vaccin.
  3) När man är smittad: Ivermectin, D-vitamin, Zink som dämpar virusinfektionen. Salicylsyra och Ivermectin som i viss mån hindrar röda blodkroppar att klibba ihop. På sjukhus Syrgas, tryckkammare, Ivermectin o salicylsyra och i nödfall intensivvård.
  4) Undvik att smitta andra, isolera dig några veckor.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: