MÖTE OM MÄNNISKANS EXISTENS

Håller välfärden på att haverera och vad kan vi göra åt det?

Många människor i vårt land upplever att välfärden håller på att haverera. Utvecklingen för den breda medelklassen i stora delar av västvärlden står still. Missnöje sprider sig i välfärdsländer, där man har prisat globalisering, stordriftens fördelar och ständigt ökad tillväxt. Medellivslängden bland lägst utbildade sjunker det senaste decenniet, vilket är ett av de tydligaste tecknen på ett välfärdshaveri.

I Sverige handlar välfärdshaveriet om ojämlikhet som hämmar samhällets utveckling, om att alltfler hindras att ta tillvara på livschanser och att gå från arbetslöshet till arbete, om svårigheter att byta sysselsättning och utbilda sig, om att inte kunna starta eget och arbeta för sig själv, om att inte ha råd med en bostad och ojämlik tillgång till skola, vård och omsorg.

VAD KAN VI GÖRA ?

Kreaprenör® har bjudit in tre mångkunniga personer med olika erfarenheter för att få deras syn på vad som händer med välfärden – ekonomin, hälsan och demokratin – i en global värld och starta en dialog.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, sedan 2005 vd för
Institutet för Näringslivsforskning (tidigare Industrins Utredningsinstitut)
Peter Martin, leg.läkare och med.doktor i farmakologi, idag en av
landets första läkare i funktionsmedicin
Lotta Gröning journalist, debattör m.m. och fil.doktor i historia.

Våra inbjudna talar i ca 30-40 minuter följt av en längre modererad frågestund efter varje anförande. Moderatorer är Lars Bern, tekn.dr och samhällsdebattör, LO Landin, civ.ek, företagare och ordf. i Kreaprenör®, Ewa Meurk, civ.ing, företagsledare och certifierad kostrådgivare.

PROGRAM

09:30 Inskrivning och kaffe

10:00 Kreaprenörs ordförande hälsar välkommen


10:15 VAD HÄNDER MED EKONOMINMagnus Henrekson

11:30 VAD HÄNDER MED HÄLSANPeter Martin

13:00 Lunchbreak med mingel, samtal med föreläsare och utställare

* Demokrati Stallarholmen
* Vision Dalarö
* Health is the new Wealth
* Enhet
* Merchi friskvård m.fl.

14:00 VAD HÄNDER MED DEMOKRATINLotta Gröning


15:15 – 16.30 Avslutande paneldiskussion

TID och PLATS

Lördag 9 november 2019
Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

ANMÄLAN och PRIS

1.150 kr inkl kaffe och enkel lunch
950 kr för medlem i Kreaprenör och/eller Riksföreningen för Metabol Hälsa

Anmälan skickas till kreaprenor@ebc.se
Betalning görs till plusgiro 231666-9
När betalning är mottagen bekräftar vi anmälan.
________________________________________________________________

Kreaprenör® är en partipolitiskt, vetenskapligt och religiöst obunden
politiskt-icke-korrekt kunskapsallians, som utvecklar människor och deras idéer för framtiden.
www.creapreneur.se

Vi nätverkar för att sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid.

Entreprenören är industrierans hjälte, som skapar tillväxt i en materiell värld.
Men entreprenörskap är otillräckligt för att klara också de existentiella frågorna.
Vi menar att framtiden kräver kreaprenörskap, vilket är förmåga att tänka med både hjärna och hjärta samt korsbefrukta ekonomi och teknik med humaniora.

Välkommen!

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: