NYHETSBREV 1/2018

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Kära medlemmar. Det nya året börjar med goda nyheter.
Låt mig först teckna en bakgrundsbild. När jag skrev min bok Forskningsfusket
som kom ut 2011 var jag starkt inspirerad av författaren och vetenskapsjournalistens
Gary Taubes artiklar i New York Times och hans bok Good Calories,
Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health. Hans
efterforskningar överensstämde med mina. Och han har inte låtit sig tystas. Jag
mailade honom och vi fick kontakt. Mötte honom personligen så småningom. Han
var en av huvudtalarna vid en konferens om nutrition i Kapstaden 2015. I höstas
kom hans bok Bevisen mot socker ut i Sverige.
Igår publicerades en artikel av honom i den ansedda tidskiften British Medical
Journal. Den kommer med all sannolikhet att förändra läkares syn på vad som
orsakar diabetes och andra metabola sjukdomar, där den huvudmisstänkte är
just socker eller närmare bestämt sockerarten fruktos. I artikeln avslöjas hur
sockerindustrin påverkat medicinska forskare i att dölja för industrin obehagliga
fakta.
Igår fann jag också att dietisten och forskaren Zoë Harcombe som jag också
mött och korresponderat med fått publicera en forskningsartikel som visar att
kostråden från myndigheter inte stöds av forskningen.
Detta bekräftar att vår förening har medvind.
Bästa hälsningar och ett gott nytt år från oss i styrelsen genom
Ralf Sundberg

 

AKTUELLT
• Styrelsen organiserar f.n. ett hälsoråd som bollplank i medicinska frågor.
Skicka gärna förslag med e-post. Låt inte din blygsamhet förbjuda dig
att föreslå dig själv. Tillsammas med Hälsorådet kommer vårt Forum att
fyllas med fakta och råd om metabol hälsa.
• 25 november 2017 hölls föreningens första hälsokonferens i Citykyrkan i
Stockholm med 90-talet deltagare. Konferensen har spelats in och
kommer att publiceras här i Forumet på hemsidan. Observera att inloggning
ännu inte finns utan meddelas betalande medlemmar när Forum öppnas.

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: