Föreningen har den 6 juni hållit sitt första ordinarie årsmöte sedan grundandet för två månader sedan. Årsmötet skedde på Dalarö i skinande solsken under festliga former inramat av Dalarös nationaldagsfirande.

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av rådgivande stöd till metabolt sjuka och rådgivning om hur metabol sjuklighet kan minskas och förhindras.

Föreningen är redan uppe i över 400 betalande medlemmar och det droppar hela tiden in nya medlemsanmälningar. Interimsstyrelsen under ledning av L-O Landin hade som sin viktigaste uppgift att hitta en lämplig ordförande för föreningen. Det uppdraget har klarats med bravur. Vi kan glädja oss åt att vårt förstahandsval docent Ralf Sundberg tackade ja till att bli föreningens ordförande. Han valdes av ett enigt årsmöte. Interimsstyrelsen har även registrerat föreningen hos skattemyndigheten med tilldelat organisationsnummer 802507-8695. Föreningen har öppnat ett bankkonto i Svenska Handelsbanken med det anknutna bankgirot nr: 195-1607.

Ordföranden docent Ralf Sundberg som är född 1953, är en internationellt erfaren transplantationskirurg. Han är starkt engagerad i debatten om skolmedicin och kost, bl.a. som ordförande i LIM Läkarföreningen för Integrativ Medicin. Han blev känd för en större allmänhet när han år 2011 gav ut boken Forskningsfusket, Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin. Boken har nyligen fått en efterföljare med boken Forskningsfusket bara fortsätter. Sundberg har även nyligen varit medförfattare till en uppmärksammad metastudie om metabol hälsa och kolesterol som publicerades i British Medical Journal förra året.

Årsmötet hedrades även av medlemmen och Sundsvallsläkaren Annika Dahlqvists deltagande. Hon är den läkare som dragit det tunga lasset i lanseringen av en kosthållning som är snål på kolhydrater och rik på naturliga fetter – den s.k. LCHF-kosten. Hon gav mötet en intressant presentation hur hon m.fl. kom fram till LCHF. Kosten har visat mycket lovande resultat mot sockersjuka (diabetes-2) och annan metabol sjuklighet. LCHF har fått ett enormt genomslag i Sverige, där vi uppskattar att ca. var femte person i större eller mindre utsträckning följer kosthållningen. LCHF har även väckt betydande internationellt intresse. Annika Dahlqvist har lovat att medverka i föreningens medicinska råd som den nyvalda styrelsen kommer att utse.

Årsmötet beslutade att utöver Ralf Sundberg som ordförande, att utse Lars Bern, LO Landin, Pierre Hanell, Gunilla Edelstam och Tony Berglund till ledmöter i styrelsen fram till nästa ordinarie årsmöte. Till revisorer utsågs Carl-Johan Cronstedt och Anders Ulfvarson. Styrelsen skall återkomma med ett förslag till valberedning inför nästa årsmöte.

Lars Bern